Sveriges Arkitekter Gävle–Dala

Sveriges Arkitekter, lokalavdelningen Gävle–Dala förkortas enligt beslut vid föreningens bildande till SAGDA. Föreningen vill genom sin verksamhet främja förbundets syften och vara en sammanhållande länk mellan arkitekter och planerare av olika slag inom regionen Gävleborgs och Dalarnas län. Bland flera olika mål vill vi betona vikten av att lyfta fram arkitekters kompetenser och kunnande.

Årsmöte 2021

Den 4 mars kl 19:00 hölls SAGDA:s årsmöte digitalt via plattformen Zoom. Se handlingar och ny stadga för arkitekturpriset här nedan.