Nytt från styrelsen – våren 2023

Våren är här, kära medlemmar och med den kommer lite information från styrelsen. Här berättar vi om vad som är på gång inom lokalföreningen och regionen.

Föreslå god arkitektur!

Nu är det dags att förslå nya projekt till vår fullfjädrade och kompetenta prisjury att nominera. Juryn har för avsikt att samla in förslag från nu fram till den 22 maj. Föreslå projekt till vårt pris för ”God arkitektur 2023” genom att fylla i formuläret som du hittar på Sveriges Arkitekters webbplats, under lokalföreningen Södermanland.

Vad är ”God Arkitektur”?

Begreppet “God Arkitektur” är subjektivt och kan variera beroende på kultur, tid och individuella preferenser. Men det finns vissa allmänna principer som vanligtvis anses vara viktiga inom arkitektur, som att skapa byggnader, interiörer och utemiljöer som är funktionella, estetiskt tilltalande, hållbara och som samspelar med sin omgivning.

God arkitektur kan även anses ta hänsyn till användarens behov och önskemål, och skapar en miljö som är säker och tillgänglig för alla. God arkitektur tar hänsyn till miljön och främjar en cirkulär samhällsbyggnad. Sammanfattningsvis borde god arkitektur beskrivas som en konstform där funktion, estetik, hållbarhet, tillgänglighet och miljöhänsyn kombineras på ett harmoniskt sätt och som uppfyller användarens och samhällets behov och önskemål.

Vad är syftet med vårt årliga pris för ”God Arkitektur”?

Att föreslå ett arkitektoniskt verk till Priser för God Arkitektur 2023 inom Region Södermanland är en viktig handling som visar på professionens betydelse och bidrar till att höja arkitekturbranschens status. Det är också ett sätt att uppmärksamma de projekt och de arkitekter som bidrar till att skapa vackra, funktionella och hållbara byggnader och miljöer i vår region.

Genom att lyfta fram framgångsrika projekt och erkänna arkitekter som har utmärkt sig i sitt arbete, kan vi inspirera och uppmuntra varandra i vår yrkesutövning. Att visa uppskattning för god arkitektur är ett sätt att lyfta hela yrkeskåren och göra allmänheten medveten om arkitekturens betydelse för samhället. Som arkitekter har vi en viktig roll i att skapa hållbara och vackra miljöer som bidrar till människors välbefinnande. Genom att föreslå arkitektoniska verk till Priser för God Arkitektur 2023, kan vi sätta fokus på vikten av god arkitektur och främja en hållbar utveckling inom samhällsbyggandet.

Uppmärksammad arkitektur i länet

Arkitekturgalan 2022, Stadsutvecklingsplan i Nyköping ärofyllt nominerad till 2022 års Planpris:

Arkitekturgalan 2022 i Göteborg hölls nyligen och vi är glada att rapportera att Nyköpings stadsutvecklingsplan för Brandkärr var nominerad, men tyvärr inte blev tilldelad något pris.

Vi är otroligt stolta för det!

Stadsutvecklingsplanen för Brandkärr i Nyköpings kommun fokuserar på miljonprogrammets värden och har skapats genom bred förankring och evidensbaserat material. Den visar stadsbyggandets betydelse för att motverka segregation och innehåller verktyg för att skapa ett mer levande och gemensamt stadsrum.

”Planen bidrar med konkreta verktyg för att skapa ett mer levande och befolkat stadsrum, där bilens betydelse minskar och gårdarna blir gemensamma vardagsrum.  … Dokumentet som helhet adresserar några av vår tids största utmaningar – att värna och utveckla platsens värden och främja jämlika livsvillkor i hela staden.”

Ur Planprisjuryns motivering

Stadsutvecklingsplan Brandkärr.

Styrelsens spaningar inom regionen

Vi fortsätter att spana på arkitektoniska trender och händelser inom regionen och ser en ökad fokus på hållbarhet och cirkulärt samhällsbyggande. Vi ser också en ökning i användningen av digital teknik i stadsplanering och arkitektur.

Läget i branschen, konjunktur och profession

Vi har märkt en ökning av uppsägningar och varsel inom arkitektyrket generellt i Sverige, men för tillfället är det ingen större ökning inom Region Södermanland.

Hållbarhet och cirkulärt samhällsbyggande

Vi ser att allt fler aktörer inom arkitektur och stadsplanering i Region Södermanland börjar integrera hållbarhet och cirkularitet i sin praxis. Vi uppmanar alla våra medlemmar att fortsätta att arbeta mot en mer hållbar och cirkulär framtid inom vårt yrke. Hållbarhet är nu en självklarhet!

Digital utveckling

Vi ser en ökande användning av AI inom arkitektur och stadsplanering, och vi tror att detta kan ha en stor inverkan på framtiden. Detta blir både en stor utmaning och en stor möjlighet. Det vill vi diskutera mer med er medlemmar! Håll utkik efter inbjudan till vårt webbinarium!

Vad händer i din region?

Har ni spännande arkitektoniska uppdrag som är spännande att berätta om för våra medlemmar mejla gärna oss: sasstyrelse@gmail.com

Aktiviteter 2023

Styrelsen har planerat för några gemensamma aktiviteter under våren. Ännu är inga datum satta – men, detta är vad ni skall hålla utkik efter! (Inbjudan till aktiviteterna skickas ut separat).

Webbinarium om arkitekturens digitala utveckling

Sveriges Arkitekter Södermanland är glada att bjuda in er till vår första spännande medlemsaktivitet:

– Ett webbinarium om arkitekturens digitala utveckling från pennan till AI med Erik Björkhage, Chef för Digital Utveckling på Ettelva Arkitekter.

Ett högaktuellt samtalsämne som kokar ute på våra arbetsplatser om hur vår yrkesroll måste möte framtidens digitala världsbild. Erik kommer att dela med sig av sin expertis och ge en överblick över hur digital teknik har påverkat arkitekturens utveckling från ritbordet till dagens AI-teknologi. Han kommer att diskutera hur digitala verktyg har gjort det möjligt för arkitekter att skapa mer precisa och effektiva ritningar, modeller och visualiseringar, samtidigt öppnat upp för nya utmaningar och möjligheter.

Webbinariet hoppas vi kommer att bli en spännande och lärorik aktivitet för alla arkitekturintresserade medlemmar. Anmälan och inbjudan kommer i en separat inbjudan.

NK:s möbler

Vi kommer att bjuda in till en gemensam visning av utställningen om NK:s möbelproduktion i Nyköping, på Södermanlands Museum. Aktiviteten kommer vara kostnadsfri och separat inbjudan skickas ut. 

Om utställningen

Under nära sju decennier tillverkade NK sina möbler i Nyköping. Produktionen vid NK:s verkstäder är en viktig del av svensk designhistoria. Nu berättas den för första gången i sin helhet. Sörmlands museum visar nu en stor utställning om hantverket, designen, verkstäderna och varuhuset.

Foto: Björn Dahlgren

Föreslå aktiviteter

Har du förslag på någon aktivitet du vill dela med övriga medlemmar? Är du kanske själv intresserad av att föreläsa om något? Eller, något studiebesök du tycker att vi skall genomföra gemensamt? Vi i styrelsen kan hjälpa dig med arrangemanget kring detta, och även se till att få ut informationen till medlemmarna! Skicka dina förslag till: sasstyrelse@gmail.com

Hoppfull framtid

Trots de utmaningar som arkitekturbranschen möter idag, finns det anledning att vara hoppfull inför framtiden.

Vi har möjligheten att fortsätta skapa vackra och funktionella miljöer som bidrar till människors livskvalitet. Genom att samarbeta och utbyta kunskap med varandra kan vi fortsätta att utveckla vår profession och bidra till en ljus framtid för samhällsbyggande arkitekter.

Låt oss ta vara på denna möjlighet och skapa en spännande och utvecklande vår för oss alla!