Verksamhetsberättelse 2023

Under året har Sveriges Arkitekter Västmanland haft en rad aktiviteter. Läs om prisutdelningar, informationsträffar, gymnastik och mycket mer som hände 2023.

Årets första aktivitet var den 15 februari då Västerås stad hälsade oss välkomna till samverkan kring pågående projekt om postmodernismen i Västerås. Ett femtontal medlemmar slöt upp. Stadsantikvarie Karin Nordström och stadsbyggnadsantikvarie Linda Wångdahl presenterade arbetet, som sker i samarbete med Länsstyrelsen och Länsmuséet, och önskade input från våra medlemmar. Emma Karp, bebyggelse-antikvarie på Västmanlands Läns Museum, har efteråt följt upp med att intervjua några av våra medlemmar som var verksamma under postmodernismtiden.

Den 20 mars var det dags för lokalföreningens årsmöte, vilket kombinerades med arkitektpub hos Sweco i Västerås. Efter inledande mingel med dricka och tilltugg samt en presentation av Sweco vidtog årsmötet. 25 medlemmar deltog.

Sedvanliga ärenden behandlades. Mats Jakobsson valdes till ny ledamot i juryn för Arkitekturpriset, ett fyllnadsval då Fredrik Hedvall flyttar från Västerås och lämnar lokalföreningen.

Årsmötet beslutade även att utlysa Arkitekturpris i Västmanland 2024. Till slut var det som vanligt dags för årsmötets höjdpunkt, som vi alla väntat på. Juryn tillkännagav att Arkitekturpris i Västmanland 2023 tilldelas Brf Notuddsparken på Öster Mälarstrand, Västerås.

Under tre dagar i maj fylldes Västerås för andra året i rad av aktiviteter på temat arkitektur och Sveriges Arkitekter Västmanland medverkade även i år. Den 10 maj bjöd vi tillsammans med Konstmuseet in till workshop med
Arkitekturgymnastik under ledning av arkitekt Suzanne de Laval. Det var inte
så många som vågade vara med, men roligt hade vi! Tack Sveriges Arkitekter för det extra evenemangsbidrag som gjorde Suzannes medverkan möjlig.

Under Västerås Arkitekturdagar 2023 bjöd vi på Arkitekturgymnastik med Suzanne de Laval. Här gestaltas Västerås blivande resecentrum. Foto: Örjan Wikforss.

Den 12 maj avslutades Arkitekturdagarna med prisutdelning hos Brf Notuddsparken på Öster Mälarstrand. Tyvärr kunde inte arkitekter och beställare närvara, men hade lämnat skriftliga och bildliga hälsningar. Bostadsrättsföreningen tog emot plakett och kryddväxter till odlingarna och firade sedan med korvgrillning.

Juryn för arkitekturpris i Västmanland meddelade i september att de valt in
stadsantikvarie Karin Nordström som extern ledamot i juryn. Den 26 oktober bjöd Bostads AB Mimer och Olov Gynt, White Arkitekter, in oss till ett
studiebesök i kv Högne, Västerås. Den nya byggnaden i kv Högne var ett av de nominerade projekten till Arkitekturpris i Västmanland 2023. Vi var tio medlemmar som fick en intressant tur genom byggnaden.

Den 20 november bjöd Stadsbyggnadsförvaltningen i Västerås in till en informationsträff om aktuella planer och projekt i Västerås. Nora Kvassman och Susanne Malo var värdar. Planchefen Elisabeth Strand Hübinette medverkade också. Vi var drygt tio medlemmar som anslöt.

Den 4 december var det så dags för årets julmingel som samlade cirka 25 medlemmar. Pelle Holst, VD Återbygget, hälsade oss välkomna till Återbyggets kombinerade butiks- och lagerlokal på Sigurdsgatan 35. När alla försett sig med glögg, pepparkakor och annat smått och gott presenterade Pelle idéerna bakom Återbygget och hur de jobbar för
att skapa förutsättningar för cirkulära flöden inom byggsektorn.

Sedan var det Noras tur att avslöja vilka som nominerats till Arkitekturpris i
Västmanland 2024.

Nominerade till Västmanlands arkitekturpris 2024. De nominerade var: Gröna stråket, Bäckby, Västerås Stadsbibliotekets barnavdelning, Västerås. Fredriksbergsbadet, Västerås. Fredriksbergs förskola, Västerås. Kornknarren 1, Råby, Västerås.

På Sveriges Arkitekters stämma i november 2022 togs nya stadgar för lokalföreningarna. De gäller från 1 januari 2023, vilket innebär att valet av stämmoledamöter skedde elektroniskt under december månad och inte på årsmötet som tidigare.

Valberedningen föreslog Kristina Krtic Cejvan till ordinarie stämmoledamot för 2024–2025 och Erik Hidman till suppleant. Styrelsen godkände valberedningens förslag och Kristina och Erik blev valda vid den elektroniska omröstningen, som administrerades av Sveriges Arkitekters kansli.

Styrelsen har hållit 10 protokollförda möten under året.

Västerås den 21 mars 2024

  • Ingrid Legrell Crona, ordförande
  • Martin Wentz, vice ordförande
  • Kristina Krtic Cejvan, sekreterare
  • Roger van Bergen, kassör
  • Nadja Odenhage, ledamot
  • Lars Wiberg, ledamot