Akademier

Sveriges Arkitekter har fem akademier för de olika professionerna byggnads-, inrednings, landskaps- och planeringsarkitekt och nyinstiftade Akademin för kulturmiljö.

De har uppdraget att leda yrkes- och kunskapsutvecklingen framåt. Akademierna håller akademisamtal, där ledamöterna samlar en grupp personer kring ett aktuellt eller angeläget ämne. Ledamöterna utses av Sveriges Arkitekters styrelse.