Akademier - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekter grundar sig på det ideella arbetet som förtroendevalda utför. Vi är glada att kunna presentera representanterna i akademierna under perioden 2017-2018. På akademiernas respektive sida kan du läsa mer. Hjärtligt välkomna och ett extra välkommen till nyinstiftade Akademin för kulturmiljö!

Sveriges Arkitekter har fyra akademier för de olika professionerna byggnads-, inrednings, landskaps- och planeringsarkitekt, med uppdraget att leda yrkes- och kunskapsutvecklingen framåt. Ledamöterna utses av Sveriges Arkitekters styrelse.