Akademier - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekter har fem akademier för de olika professionerna byggnads-, inrednings, landskaps- och planeringsarkitekt och nyinstiftade Akademin för kulturmiljö. De har uppdraget att leda yrkes- och kunskapsutvecklingen framåt. Ledamöterna utses av Sveriges Arkitekters styrelse.