Akademier

Sveriges Arkitekter har fyra akademier för de olika professionerna byggnads-, inrednings samt landskaps- och planeringsarkitekt.

De har uppdraget att leda yrkes- och kunskapsutvecklingen framåt. Akademierna håller akademisamtal, där ledamöterna samlar en grupp personer kring ett aktuellt eller angeläget ämne. Ledamöterna utses av Sveriges Arkitekters styrelse.