Om Företagarservice

Företagarservice är Sveriges Arkitekters servicebolag för arkitektbranschens företagare. Tjänsterna är anpassade för arkitektföretagets behov – en sammanhållen, arkitektspecifik rådgivning och informationsbank som bara finns här.

Företagarservice vänder sig till dig som är medlem i Sveriges Arkitekter och har företagandet (ägare eller delägare) som huvudsaklig verksamhet eller som bisyssla. Finns det flera huvudsakliga delägare i företaget är det brukligt att samtliga som är medlemmar i förbundet också ansluter sig till Företagarservice.

Företagarservice leds av ett företagarråd som består av vd:ar och/eller delägare. I en kontinuerlig dialog och erfarenhetsutbyte kan Sveriges Arkitekter därför kalibrera verksamheten mot marknaden för att kunna erbjuda det som ger störst nytta för arkitektföretagarna.

Sveriges Arkitekters förbundsjurister, branschchefen och övriga kansliet sköter den dagliga verksamheten. Företagarservice ger ut Sveriges Arkitekters Branschrapport två gånger per år, i september och januari. I branschrapporten ger vi företagen de senaste siffrorna och analyser inför budget- och handlingsplansarbete. I ingående studier rapporterar vi om viktiga trender och frågor som är angelägna för företagen.

Sveriges Arkitekter är ett individförbund och anslutningen till Företagarservice är därför personlig. Det är dock företaget, den juridiska personen, och inte individen som får hjälp vid en tvist.

Kontakta företagarservice

Vill du veta mer om hur Företagarservice underlättar ditt företagande?

Kontakt

Jeanette Liljebäck

Administratör/medlemsregisterSkicka e-post08-505 577 77
Kontakt

Ulrik Östling

Förhandlingschef Skicka e-post08-505 577 25