Stämma

Sveriges Arkitekters högsta beslutande organ.

Stämman hålls jämna år i november. Varje lokalförening och Sveriges Arkitekter studenterna är valkorporationer till stämman. Mandat till stämman beräknas enligt hur många medlemmar det finns.

Det övergripande syftet med stämman är att ta beslut kring förbundets målsättningar för den kommande tvåårsperioden och se till att det finns resurser att genomföra dess målsättningar samt välja en ny styrelse och personer till andra förtroendeposter. Efter stämman är det Sveriges Arkitekters styrelses uppgift att jobba för att stämmans beslutade målsättningar nås med hjälp av kansli och övriga förtroendevalda samt arbetsorgan som nämnder, utskott och arbetsgrupper.

Kontakt

Vi kan svara på frågor om stämmans syfte och förbundets organisation

Kontakt

Katarina O Cofaigh

Senior rådgivare, upphandlingsstrategSkicka e-post08-505 577 12
Kontakt

Tobias Olsson

FörbundsdirektörSkicka e-post08-505 577 13