Styrelse – Jönköping–Kronberg

Förtroendevalda för verksamhetsperioden 2020–2021.

Styrelse

  • Tom Billingham, landskapsarkitekt LAR/MSA, Ordförande
  • Matthew Patterson, arkitekt SAR/MSA, Kassör
  • Martin Månsson, planarkitekt FPR/MSA, Sekreterare
  • Inge Olberts, arkitekt SAR/MSA

Valberedning

  • Matthew Patterson, arkitekt SAR/MSA
  • Eva Haraldsson, arkitekt SAR/MSA

Stämmoombud

  • Tom Billingham, landskapsarkitekt LAR/MSA
  • Martin Månsson, planarkitekt FPR/MSA, suppleant