Styrelse – Jönköping–Kronberg

Förtroendevalda för verksamhetsperioden 2024–2025.

Styrelse

  • Johan Franzén (Ordförande) – arkitekt SAR/MSA, Sweco Architects
  • Tom Billingham (Kassör) – landskapsarkitekt LAR/MSA, Billingham & Flygare      
  • Sofie Valtinat (styrelseledamot) – landskapsarkitekt L/MSA, Billingham & Flygare
  • Roberto Garnfeldt, SAR/MSA, Accent arkitekter

Valberedning

  • Tom Billingham (Kassör) – landskapsarkitekt LAR/MSA, Billinghamflygare

Stämmoombud

  • Johan Franzén
  • Tom Billingham
  • Sofie Valtinat, suppleant