Styrelse

Sveriges Arkitekters stämma väljer förbundsstyrelse för två år i taget. Den består av elva ledamöter från alla arkitektprofessioner och från olika delar av landet. Valberedningen föreslår ledamöter till stämman och tillsätter utskott.

Sveriges Arkitekters styrelse, från vänster: Bengt Andrén, Jesús Azpeitia Seron,Per Bornstein, Liv Sonntag, Fredrik Drotte, Pontus Wirf, Anna Leonsson, Björn Ekelund, Emina Kovacic och Caroline Dahl. Saknas på bilden gör Sara Persson. Foto: Jonas Malmström.

Nuvarande styrelse:

 • Emina Kovacic, arkitekt SAR/MSA. Stadsarkitekt, Karlshamn, ordförande, nyval.
 • Fredrik Drotte, arkitekt MSA. Stadsutvecklingsansvarig ÅWL Arkitekter, Stockholm, 1e vice ordförande, omval.
 • Anna Leonsson, arkitekt SAR/MSA. Sweco Architects, Östersund, 2e vice ordförande, omval.
 • Björn Ekelund, arkitekt SAR/MSA. Warm in the Winter/LTU, Stockholm, omval.
 • Caroline Dahl, planeringsarkitekt FPR/MSA. Tankesmedjan Movium/SLU, Malmö, omval.
 • Jesús Azpeitia Seron, arkitekt SAR/MSA. Tengbom/KTH, Stockholm, omval.
 • Liv Sonntag, landskapsarkitekt LAR/MSA. Landskapsarkitekt på Park- och naturförvaltningen, Göteborg Stad, omval.
 • Sara Persson, inredningsarkitekt MSA. Tengbom, Stockholm, omval).
 • Bengt Andrén, landskapsarkitekt LAR/MSA, egen verksamhet, Andrén Stadsbyggnad AB, nyval.
 • Per Bornstein, arkitekt SAR/MSA, driver arkitektkontoret Bornstein Lyckefors i Göteborg, nyval.
 • Pontus Wirf, student LTH, nyval.

Styrelsen träffas för möten sex gånger per år. Du kan få ta del av protokoll från mötena. Hör då av dig till Katarina O’Cofaigh.

Här är den nya styrelsen
Om oss

Här är den nya styrelsen

Sveriges Arkitekters stämma i helgen den 21–22 november röstade ja till valberednings förslag till förbundsstyrelse för 2021–22. Den består av 11 ledamöter från alla arkitektprofessioner och från olika delar av landet.
Publicerad: