Styrelse

Sveriges Arkitekters stämma väljer förbundsstyrelse för två år i taget. Den består av elva ledamöter från alla arkitektprofessioner och från olika delar av landet. Valberedningen föreslår ledamöter till stämman och tillsätter utskott.

Sveriges Arkitekters styrelse 2022–2024. Från vänster: Anna Krook, Emina Kovacic, Per Bornstein, Ylva Åborg, Maja Olsson, Mårten Claesson, Anna Leonsson, My Lekberg Hellström och Björn Ekelund. Saknas på bilden gör Petter Lindencrona och Valter Fredström. Foto: Sören Andersson.

Nuvarande styrelse

 • Emina Kovacic, arkitekt SAR/MSA. Stadsarkitekt, Karlshamn, ordförande.
 • Björn Ekelund, arkitekt SAR/MSA. Warm in the Winter/LTU, Stockholm, 1e vice ordförande.
 • Anna Leonsson, arkitekt SAR/MSA. Sweco Architects, Östersund, 2e vice ordförande.
 • Per Bornstein, arkitekt SAR/MSA, driver Bornstein Arkitektur och Media AB i Göteborg.
 • Mårten Claesson, arkitekt SAR/MSA, arkitekt SIR/MSA, Claesson, Koivisto, Rune Arkitektkontor AB, Stockholm.
 • Valter Fredström, arkitektstudent, Umeå Arkitekthögkola, Umeå.
 • My Lekberg Hellström, landskapsarkitekt LAR/MSA, 02landskap, Göteborg.
 • Anna Krook, landskapsarkitekt MSA, projektledare och strateg på White Arkitekter i Malmö.
 • Petter Lindencrona, planeringsarkitekt FPR/MSA, Stockholms stad.
 • Maja Olsson, arkitekt MSA, Lendager group.
 • Ylva Åborg, arkitekt SAR/MSA, Fojab, Stockholm.

Styrelsen träffas för möten sex gånger per år. Du kan få ta del av protokoll från mötena. Hör då av dig till Katarina O’Cofaigh.

Här är den nya styrelsen
Om oss

Här är den nya styrelsen

Sveriges Arkitekters stämma i helgen den 21–22 november röstade ja till valberednings förslag till förbundsstyrelse för 2021–22. Den består av 11 ledamöter från alla arkitektprofessioner och från olika delar av landet.
Publicerad: