Inkomstförsäkring

Som medlem i Sveriges Arkitekter kan du ha rätt till inkomstförsäkring. Det förutsätter dock ett medlemskap i Akademikernas a-kassa. Inkomstförsäkringen fyller då på arbetslöshetsersättningen över det tak som a-kassan sätter.
Nedan följer i korthet villkoren för inkomstförsäkringen. För fullständiga villkor kontakta Folksam, se kontaktuppgifter nedan.

Vilka omfattas av inkomstförsäkring?

 • Yrkesverksamma medlemmar i Sveriges Arkitekter som också är medlemmar i Akademikernas a-kassa omfattas obligatoriskt av inkomstförsäkringen fram till månadsskiftet före den månad medlemmen fyller 66 år.
 • Utlandsmedlemmar som vid eventuell arbetslöshet får ersättning från Akademikernas a-kassa (kan gälla bland annat gränsarbetare, som bor i Sverige men arbetar i annat EU- eller EES-land, för vidare information se Akademikernas a-kassa) omfattas av Sveriges Arkitekters inkomstförsäkring.
 • Studentmedlemmar måste ha övergått till yrkesverksamt medlemskap minst sex månader före arbetslöshetens inträde för att omfattas av försäkringen, men får räkna med sin tid som studentmedlem för att uppfylla kravet på tolv månaders medlemskap i förbundet.
 • Den som varit passiv medlem måste ha övergått till aktivt medlemskap senast tolv månader före arbetslöshetens inträde.

Vad krävs för att få ersättning?

 • Du måste vara medlem i Sveriges Arkitekter och ha varit det de senaste tolv månaderna före arbetslöshetens inträde (före första karensdag i Akademikernas a-kassa).
 • Du måste ha arbetat minst tolv månader under de senaste arton månaderna.
 • Du får inte ha sagt upp dig själv, såvida du inte har skäl som är godtagbart enligt arbetslöshetsförsäkringens regelverk.
 • Det krävs att du får inkomstrelaterad ersättning från Akademikernas a-kassa från första dagen. Ansök om ersättning på deras webbplats.
 • Du behöver själv ansöka om inkomstförsäkring hos Folksam.
 • Oavsett vad som nämns på denna sida är det Folksams fullständiga villkor för inkomstförsäkringen för Sveriges Arkitekters medlemmar som slutligen gäller. Dessa villkor kan förändras över tid.

Hur mycket får man?

 • Inkomstförsäkringen fyller på ovanför taket i a-kassan med samma kompensationsgrad som Akademikernas a-kassa tillämpar (upp till 80 procent).
 • Ersättningen är skattefri och det belopp som betalas ut har därför minskats med ett schablonbelopp som motsvarar den skatt som skulle utgått om ersättningen varit skattepliktig.
 • Ersättningen baseras på den normalinkomst som Akademikernas a-kassa fastställt enligt de regler som gäller för arbetslöshetsförsäkringen.
 • Den högsta månadsinkomst som försäkringen ersätter är 100 000 kronor.

Hur länge får man ersättning?

 • Ersättning från inkomstförsäkringen utgår under högst 120 ersättningsdagar (fem ersättningsdagar per kalendervecka). Det motsvarar cirka sex månader vid heltidsarbetslöshet.
 • Den som vill försäkra sig för en längre period kan teckna en individuell tilläggsförsäkring.

Läs mer

Räkna ut vad du får och ansök hos Folksam

Här kan du räkna ut nivån på inkomstförsäkringen, hitta mer information samt ansöka om utbetalning av inkomstförsäkring.