Vägen framåt

En handlingsplan för hur arkitekter kan bidra i omställningen
till ett ekologiskt hållbart samhällsbyggande.

Omställningen till ett ekologiskt hållbart samhällsbyggande innebär en enorm möjlighet för oss i arkitektkåren att visa hela bredden av vår kompetens. Vilken roll vi tar i designprocessen, vilka aktörer vi väljer att jobba med och vilka material vi föreskriver kommer att ha betydelse för ett mer hållbart samhällsbygge.

Samhället och politiken ställer nya krav. Många lagar på klimatområdet är på gång att genomföras, men det räcker inte för att Sverige ska bli klimatneutralt till år 2045. Inom arkitekt- och byggbranschen pågår en mängd pionjärprojekt som syftar till att öka takten mot ett ekologiskt hållbart byggande. Men det behövs fler pionjärer med höga ambitioner
om vi ska nå klimatmålet.

Avgörande betydelse

De vi ritar för har nya värderingar och beteenden och vi måste vara i takt med dem. Vi kan åstadkomma värde genom en långsiktig funktionalitet, anpassningsbarhet och estetiskt tilltalande livsmiljöer, skapade med klok design och med minimalt klimatavtryck. Det gör vi genom att ta vara på befintliga byggnader i stället för att bygga nytt, begränsa användningen av material och bidra till en låg klimatpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv. Allt detta avgörs i ett tidigt skede i designprocessen och här har arkitekten en avgörande betydelse.

En del av oss har stor makt och kan göra mycket, andra har mindre möjligheter. Alla kan göra något och något är alltid bättre än inget, men ingen har längre ett val att stå utanför, vara passiv eller fortsätta som tidigare. Det sätter såväl alarmerande klimatförändringar som lagkrav och politiska beslut stopp för.

Tagit fram handlingsplan

Sveriges Arkitekters Hållbarhetsråd har kartlagt hur arkitekter bäst bidrar till den brådskande omställningen till ett ekologiskt hållbart samhällsbyggande – vad varje enskild arkitekt kan göra såväl som vad arkitektkontoren kan göra. Utifrån kartläggningen har Sveriges Arkitekters styrelse tagit fram den här handlingsplanen. Se den som en inspirationskälla när du ska ställa om ditt eget arbete och din verksamhet i en riktning som både är snäll mot planeten och förbättrar chanserna att få de mest spännande uppdragen.

Ladda ner handlingsplanen från länklistan intill.

Guide till klimatdeklaration

Sveriges Arkitekter har tagit fram en guide som ger en snabb orientering kring proaktiva metoder för att skapa klimatsmart arkitektur.