Trafikverkets arkitekturpris

Trafikverkets arkitekturpris delas ut av Trafikverket vartannat år. Priset ges till en omsorgsfullt utformad och väl fungerande infrastrukturanläggning som motsvarar höga krav på god arkitektur, långsiktig hållbarhet och hänsyn till natur- och kulturvärden. 

Den anläggning som uppmärksammas ska ha sådana kvaliteter att den bidrar till att utveckla samhället och blir en förebild för andra. Tävlingen omfattar anläggningar för såväl person- som godstransporter. I sin helhetsbedömning väger juryn in originalitet, innovationsvärde, miljöpåverkan och mervärde för samhället. Förslagsrätten är öppen. Minst ett av de nominerade förslagen ska vara initierat eller utfört av personer, förvaltningar eller företag som inte är direkt knutna till Trafikverkets organisation. Sveriges Arkitekter administrerar priset.

Priset delas ut nästa gång 2024.

Jury 2021 var:

  • Johan Folkesson, landskapsarkitekt LAR/MSA, chefsarkitekt Trafikverket, juryns ordförande
  • Torbjörn Suneson, landskapsarkitekt LAR/MSA, senior konsult Trafikverket
  • Ulrika Knutson, journalist och författare
  • Anna Lindell, landskapsarkitekt LAR/MSA, Trafikverket
  • Katarina Borg, arkitekt FPR/MSA LAR/MSA, Nyréns arkitektkontor
  • Ingrid Alerås, arkitekt MSA, Wingårdhs

För mer information om priset, kontakta:
Johan Folkesson, Trafikverket.

Trafikverket – här är de nominerade
Trafikverkets arkitekturpris

Trafikverket – här är de nominerade

Här presenteras de fyra nominerade till Trafikverkets arkitekturpris. Vinnaren avslöjas på Arkitekturgalan som sänds digitalt torsdag den 7 april.
Publicerad:
Vinnare Trafikverkets arkitekturpris 2019
Trafikverkets arkitekturpris

Vinnare Trafikverkets arkitekturpris 2019

Vinnare av Trafikverkets arkitekturpris 2019 är Angereds resecentrum. Arkitekt är Wingårdh arkitektkontor.
Publicerad: