Trafikverkets arkitekturpris

Trafikverkets arkitekturpris syftar till att prisa och lyfta fram goda exempel som kan fungera som förebilder gällande arkitektur inom fältet transportinfrastruktur. Priset tilldelas en omsorgsfullt utformad och väl fungerande infrastrukturanläggning som motsvarar höga krav på god arkitektur, långsiktig hållbarhet och hänsyn till natur- och kulturvärden.

Spårvägen Lund C–ESS, hållplatsen Ideontorget. Foto: Kristina Strand Larsson.

Vinnare av Trafikverkets arkitekturpris 2023

Folke Bernadottes bro på Djurgården i Stockholm vinner Trafikverkets arkitekturpris 2023.

Se projektet

Om priset

Trafikverket ansvarar för offentliga miljöer och byggnadsverk som berör bärande samhällsfunktioner, ger stora fysiska avtryck och har stor påverkan på många människors dagliga liv, idag och i morgon. Dess gestaltning har både en direkt och indirekt påverkan på människors hälsa och välbefinnande. Därför är det viktigt att dessa miljöer utformas med omsorg om människan och i ett gott samspel med det omgivande landskapet.

Nomineringar till Trafikverkets arkitekturpris bedöms utifrån de arkitektoniska kvaliteterna: skönhet, hållbarhet och funktion. Juryn väger även in originalitet, innovationsvärde, miljöpåverkan och mervärde för samhället i den slutliga bedömningen. Juryn utses av Trafikverket och Sveriges Arkitekter i samråd.

Nomineringen till Trafikverkets arkitekturpris är öppen för alla infrastrukturprojekt, oavsett byggherre. Anläggningen ska vara invigd eller öppnad för trafik under de senaste fem åren.

Jurymedlemmar 2024

  • Lina Tomczak, landskapsarkitekt LAR/MSA Trafikverket juryordförande.
  • Johan Klaesson, ekonom, professor vid International Business School, Jönköping (ledamot Trafikverkets arkitekturråd).
  • Mattias Lidén, landskapsarkitekt LAR/MSA Trafikverket.
  • Jonas Elding, arkitekt SAR/MSA Elding Oscarson.
  • Karin Gullberg, stadsarkitekt Svedala kommun.
  • Alexandra Stassais-Söderblom, projektchef Trafikverket.

För mer information om priset, kontakta:
Lina Tomczak, Trafikverket.