Stockholms Arkitektförening Styrelse

Stockholms Arkitektförening Styrelse 2022.

Josef Eder

Josef Eder ordförande, General Architecture (A), Arkitekt SAR/MSA.
Josef Eder, ordförande.

Ordförande, General Architecture, arkitekt SAR/MSA.
Josef har arbetat som arkitekt i drygt 20 år efter studierna på KTH i Stockholm. Han är en av fem grundare till General Architecture som startade 2002. Kontoret har idag 20 anställda och arbetar främst med utvecklingsprojekt i central stadsmiljö. Josef har erfarenhet som gästlärare på mastersnivå på Arkitekturskolan och som juryledamot i arkitekttävlingar. Intresset för arkitektur bottnar i ett tidigt intresse för hantverk och kristalliserades under gymnasietiden då arkitektur var en del i Waldorfskolans läroplan.

Emma Simonsson

Emma Simonsson, ledamot, Urbio (L) Landskapsarkitekt LAR/MSA
Emma Simonsson, sekreterare.

Sekreterare, Urbio, Landskapsarkitekt LAR/MSA.
Emma är landskapsarkitekt sedan 2006, med första halvan av sitt yrkesliv i det stora parkprojektet Madrid Río, och andra halva på Urbio i Stockholm i en rad projekt med biofil stadsutveckling som gemensamma nämnare. Emma vill med sitt engagemang i Stockholms arkitektförening sätta gestaltning av ekosystemtjänster på agendan, och utöka diskussionen om hur vi skapar välbefinnande med våra urbana livsmiljöer och samtidigt främjar klimatpositiva effekter.

Johannes Brattgård

Johannes Brattgård, ledamot, Brattgård Arkitekter, Arkitekt(A) MSA.
Johannes Brattgård, redaktör.

Redaktör, Johannes Brattgård Arkitekter, arkitekt SAR/MSA.
Johannes arbetar som arkitekt och driver sedan 2016 eget arkitektkontor i Stockholm. Kontoret ritar allt från utställningsbyggnader till bostäder och privata villaprojekt, alltid med stort fokus på detaljer och materialitet. Johannes är utbildad vid London Metropolitan University och Chalmers.

Tove Dumon Wallsten

Tove Dumon Wallsten, sekreterare, Sveriges Arkitekter (A) Arkitekt SAR/MSA.
Tove Dumon Wallsten, redaktör.

Redaktör, Sveriges Arkitekter, arkitekt SAR/MSA.
Tove är utbildad på LTH och i Aarhus och arbetar sedan 2014 på Sveriges Arkitekter som processledare för arkitekturtävlingar samt som producent för en serie utställningar om svensk arkitektur i samarbete med Svenska Institutet och med olika event och arenor. Innan dess arbetade hon i cirka 15 år internationellt, främst i Paris, både på arkitektkontor och på arkitekturmuseet la Cité de l’architecture et du patrimoine. Hon har även undervisat på KTH. I sin yrkesroll brinner hon för att öka kunskap om arkitektur i alla skalor och hoppas kunna bidra främst i arbetet med föreläsningar och event även inom Stockholms arkitektförening.

Nisse Örnberg

Nisse Örnberg, kassör.

Kassör, Warm in the Winter, planeringsarkitekt FPR/MSA.
Nisse är arkitekt och planeringsarkitekt FPR/MSA, utbildad på BTH och Chalmers. Till vardags driver han arkitektkontoret Warm in the Winter i Stockholm med fokus på hållbar stadsbyggnad. Uppdragen varierar mellan storskalig stadsutveckling och fastighetsutveckling i tidiga skeden. Kontoret har en stark hållbarhetsprofil och stor andel projekt inom praktiknära forskning och utveckling.

Mikael Bergquist

Mikael Bergquist, ledamot.

Ledamot, Mikael Bergquist Arkitektkontor AB samt KTH-A, arkitekt SAR/MSA.
Mikael startade sitt kontor 1996. Kontoret arbetar med nybyggnadsprojekt och ombyggnader, ofta i kulturhistoriskt känsliga miljöer. Mikael Bergquist ingår tidskriften Arkitekturs kritikergrupp. Han har skrivit och varit redaktör för ett flertal böcker och utställningar. Mikael undervisar Master studio på KTH-A som har som tema permanens och förändring i befintliga byggnader och miljöer.

Eugenia Bevz

Eugenia Bevz, ledamot.

Ledamot, OKK+, arkitekt SAR/MSA.
Eugenia studerade arkitektur vid ETH Zürich och University of Construction Kiev där hon har undervisat i seminarier vid fakulteten för arkitekturteori och projektering. Mellan 2014-2017 arbetade hon i New York och Rotterdam på OMA under ledning av Shohei Shigematsu och Rem Koolhaas, och arbetar idag Stockholm på Office Karolina Keyzer (OKK+). Eugenias arbete har varit en del av utställningar på MoMa NY och Moderna Museet Stockholm, publicerats i tidningen Clog, Washington Post och inkluderats i boken OMA NY Search Term.

Elizabeth Bonde Hatz

Elizabeth Bonde Hatz, ledamot, Elizabeth Hatz Arkitektkontor (A), Arkitekt SAR/MSA, AA Diploma, RIBA II.
Elizabeth Bonde Hatz, ledamot.

Ledamot, Elizabeth Hatz Arkitektkontor, arkitekt SAR/MSA, AA Diploma, RIBA II.
Elizabeth ägnar sig åt praktik, curating, skrivande, juryuppdrag, undervisning och konstnärlig forskning.  Efter examen på AA 1977 och några år i Paris, arbetade hon många år på Berg Arkitektkontor. Efter KKH (restaurering) blev hon professor på KTH, där hon fortfarande undervisar. Som SAR-ordförande startade hon Färgfabriken, där hon är med i styrelsen. Hon är även ledamot av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien. Elizabeth undervisar sedan länge på Irland och är verksam utomlands med utställningar, arkitekturkritik och gästföreläsningar. Hon ställde ut på Venedigbiennalen 2018 och ser arkitektur som ett djupt och angeläget kulturområde i en föränderlig och ömtålig värld.

Anders Kling

Anders Kling, ledamot.

Ledamot, Land Arkitektur AB, arkitekt LAR/MSA.
Anders är praktiserande landskapsarkitekt och driver sedan 2008 Land Arkitektur. Han är även verksam skribent och skriver arkitekturkritik regelbundet i olika tidskrifter och böcker. ”Stockholms Arkitektförening har alltid tilltalat mig som den mötesplats det är. Jag tror starkt på det goda exemplets kraft. Föreläsningen från kontoret man har lite koll på och stor nyfikenhet inför. Jag vill gärna verka för att bjuda in spännande internationella landskapsarkitekter med aktuella projekt. Men även ge möjlighet till kollegor på hemmaplan att få chans att presentera sitt kontor och dess filosofi. SA bör vara en plats för kunskapsutbyte på många nivåer.

Mårten Leringe

Mårten Leringe, adjungerad ledamot, VD C.F. Møller Architects, Arkitekt SAR/MSA.
Mårten Leringe, ledamot.

Ledamot, VD C.F. Møller Architects, arkitekt SAR/MSA.
Mårten Leringe är partner i C.F. Møller Architects. Han är sedan 2012 VD för den svenska verksamheten, med bas i Stockholm. Mårten är arkitekt och arbetar ofta i större komplexa stadsbyggnads- och byggnadsprojekt, där gränsöverskridande samarbeten står i fokus.

Ulrika Nero

Ulrika Nero, ledamot.

Ledamot, Sveriges Arkitekter, arkitekt SIR/MSA.
Ulrika är utbildad på Konstfack, KTH och Parsons School of Design i NY. Har varit verksam som inredningsarkitekt sedan examen år 2000. Arbetar sedan 2019 på Sveriges Arkitekter, främst med processledning av arkitekttävlingar men även med prisjuryarbete och som sekreterare i Akademin för inredningsarkitektur. Ulrika har lång erfarenhet av inredningsprojektering av skiftande slag och har tidigare arbetat på bland annat Nyréns arkitektkontor. En tyngdpunkt i det arbetet har varit högskole- och forskarmiljöer där Ulrika har fått särskild kunskap om utformandet av laboratoriemiljöer.

Morgan Rudberg

Morgan Rudberg, ledamot.

Ledamot, PettersonRudberg ark o design, arkitekt I MSA/MFA.
Morgan arbetar med olika skalor och projekt från produktdesign, inredningsarkitektur, arkitektur. Han driver egen verksamhet sedan 1999 samt är grundare av företaget PettersonRudberg ark o design. Morgan är även ämnesansvarig Lektor i form på Beckmans Designhögskola och deltidsanställd på Link arkitektur.

Louise Lindquist Sassene

Louise Lindquist Sassene, ledamot, ÅWL Arkitekter, Arkitekt (A) SAR/MSA.
Louise Lindquist Sassene, ledamot.

Ledamot, ÅWL Arkitekter, arkitekt SAR/MSA.
Louise är uppdragsansvarig arkitekt och affärsområdesansvarig för samhällsfastigheter på ÅWL arkitekter. Hon är även verksam som illustratör. Louise skriver och debatterar gärna om skolfrågor och andra favoritämnen som digitalisering, AI och samhällsbyggnadsbranschens omställning.

Johanna Wiklander

Johanna Wiklander, ledamot, Uppsala kommun (A), Arkitekts SAR/MSA.

Ledamot, Uppsala Stadsbyggnadsförvaltning, Arkitekt SAR/MSA.
Johanna har varit arkitekt sedan 1990 och arbetat i privat sektor fram till 2014 och sedan dess kommunalt, först som stadsarkitekt i Linköping och nu som stadsbyggnadssamordnare inom Uppsalapaketet på Stadsbyggnadsförvaltningen i Uppsala. Hon har tidigare under många år också varit verksam som lärare och kritiker på KTH arkitekturskolan. Johanna har under hela sin yrkesverksamma tid i huvudsak arbetat i tidiga skeden – ”Att tänka klokt och rätt i tidigt skede” är hennes största drivkraft.

Rebecka Tarschys

Rebecka Tarschys, adjungerande ständig ledamot.
Rebecka Tarschys, adjungerande ständig ledamot.

Adjungerande ständig ledamot.
Rebecka var journalist på Dagens Nyheter och skrev om arkitektur och design. Är sedan 2010 adjungerad i Stockholms Arkitektförenings styrelse och samarbetar nu med sin femte SA-ordförande. Rebecka tycker att det är roligt att få användning för sina kunskaper bakåt och att träffa alla yngre styrelsemedlemmar. Som adjungerad har hon inte bytts ut efter fyra år – och fortsätter gärna ett tag till.