Stockholms Arkitektförening Styrelse

Stockholms Arkitektförening Styrelse 2023.

Carmen Izquierdo

Carmen Izquierdo.

Ordförande, Esencial AB. Arkitekt SAR MSA, Arquitecta COAM
Carmen brinner för en arkitektur som för med sig poesi till vår vardag och vill verka för att Stockholms Arkitektförening fortsätter inspirera sina medlemmar och att den samtidigt utvecklas som stimulerande plattform för debatt och idéutbyte i ämnes-, samhälls- och professionsfrågor.

Carmen studerade vid ETSAM. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid och har varit verksam i över 25 år, både i Spanien och i Sverige där hon bosatte sig 2003. Carmen har bred erfarenhet som praktiserande arkitekt, både som anställd och som företagsledare, och är idag en av två grundare till arkitektfirman Esencial AB. Utöver sin yrkeserfarenhet har hon varit lärare på KTH:s grund- och masterutbildning, där hon fortfarande gästar som kritiker.

Carmen är även aktiv som juryledamot i arkitekturtävlingar och arkitekturpriser, och som föreläsare. Hon har ingått i Sveriges Arkitekters arkitekturakademi, och är redaktionsrådgivare för tidningen Trä.

Malin Heyman

Sekreterare
Malin, utbildad vid Cooper Union i New York, KTH och Kungliga Konsthögskolan, är verksam som praktiserande arkitekt, lärare och skribent. Tillsammans med James Hamilton driver hon arkitektkontoret AT – HH där ett särskilt intresse för arkitekturens roll i identitetsformerande processer uttrycks i arbetet med både konstnärliga forskningsprojekt och byggande. Malin startade och undervisar fortsatt Out of Practice Studio på Arkitekturskolan KTH.

Johannes Brattgård

Johannes Brattgård, ledamot, Brattgård Arkitekter, Arkitekt(A) MSA.
Johannes Brattgård, ledamot, Brattgård Arkitekter, Arkitekt(A) MSA.

Redaktör, Johannes Brattgård Arkitekter, arkitekt SAR/MSA.
Johannes arbetar som arkitekt och driver sedan 2016 eget arkitektkontor i Stockholm. Kontoret ritar allt från utställningsbyggnader till bostäder och privata villaprojekt, alltid med stort fokus på detaljer och materialitet. Johannes är utbildad vid London Metropolitan University och Chalmers.

Joanna Zawieja

Joanna Zawieja.

Ledamot. Statens konstråd. Arkitekt SAR MSA
Joanna arbetar som arkitekt och curator i gränslandet mellan konst, arkitektur och stadsplanering. Sedan 2014 är hon anställd på Statens konstråd med ansvar för ämnesområdet stadsutveckling. Joanna tar en aktiv roll arkitekturdebatten, inte minst som återkommande föreläsare, moderator samt gästredaktör och kritiker i bransch- och dagspress.
Joanna är utbildad vid KTH och Bartlett, UCL, London.

Nisse Örnberg

Nisse Örnberg, kassör.

Kassör, Warm in the Winter, planeringsarkitekt FPR/MSA.
Nisse är arkitekt och planeringsarkitekt FPR/MSA, utbildad på BTH och Chalmers. Till vardags driver han arkitektkontoret Warm in the Winter i Stockholm med fokus på hållbar stadsbyggnad. Uppdragen varierar mellan storskalig stadsutveckling och fastighetsutveckling i tidiga skeden. Kontoret har en stark hållbarhetsprofil och stor andel projekt inom praktiknära forskning och utveckling.

Mikael Bergquist

Mikael Bergquist, ledamot.

Ledamot, Mikael Bergquist Arkitektkontor AB samt KTH-A, arkitekt SAR/MSA.
Mikael startade sitt kontor 1996. Kontoret arbetar med nybyggnadsprojekt och ombyggnader, ofta i kulturhistoriskt känsliga miljöer. Mikael Bergquist ingår tidskriften Arkitekturs kritikergrupp. Han har skrivit och varit redaktör för ett flertal böcker och utställningar. Mikael undervisar Master studio på KTH-A som har som tema permanens och förändring i befintliga byggnader och miljöer.

Eugenia Bevz

Eugenia Bevz, ledamot.

Ledamot, dddd studios AB, arkitekt SAR/MSA.
Eugenia studerade arkitektur vid ETH Zürich och University of Construction Kiev där hon har undervisat i seminarier vid fakulteten för arkitekturteori och projektering. Mellan 2014–2018 arbetade hon i New York och Rotterdam på OMA under ledning av Shohei Shigematsu och Rem Koolhaas, och arbetade i Stockholm på Office Karolina Keyzer (OKK+). För närvarande driver hon en designbyrå dddd studios som fokuserar på innovation och arkitektur.

Elizabeth Bonde Hatz

Elizabeth Bonde Hatz, ledamot, Elizabeth Hatz Arkitektkontor (A), Arkitekt SAR/MSA, AA Diploma, RIBA II.
Elizabeth Bonde Hatz, ledamot, Elizabeth Hatz Arkitektkontor (A), Arkitekt SAR/MSA, AA Diploma, RIBA II.

Ledamot, Elizabeth Hatz Arkitektkontor, arkitekt SAR/MSA, AA Diploma, RIBA II.
Elizabeth ägnar sig åt praktik, curating, skrivande, juryuppdrag, undervisning och konstnärlig forskning.  Efter examen på AA 1977 och några år i Paris, arbetade hon många år på Berg Arkitektkontor. Efter KKH (restaurering) blev hon professor på KTH, där hon fortfarande undervisar. Som SAR-ordförande startade hon Färgfabriken, där hon är med i styrelsen. Hon är även ledamot av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien. Elizabeth undervisar sedan länge på Irland och är verksam utomlands med utställningar, arkitekturkritik och gästföreläsningar. Hon ställde ut på Venedigbiennalen 2018 och ser arkitektur som ett djupt och angeläget kulturområde i en föränderlig och ömtålig värld.

Maria Höök

Maria Höök.

Ledamot. Kragh Berglund landskapsarkitekter, Landskapsarkitekt LAR/MSA
Maria arbetar sedan 2012 på dansk-svenska Kragh Berglund landskapsarkitekter och är partner sedan 2017. Till vardags arbetar hon med projekt i alla skalor, från platser för lek och spontanidrott, gator och torg, offentliga institutioner till större planeringsuppdrag. Maria lägger stor vikt vid att arbeta med stadens landskap som en helhet och pågående process, där integrerade lösningar för social och ekologisk hållbarhet är självklara delar i gestaltningsarbetet.

Maria är utbildad vid SLU, Cornell och Köpenhamns universitet. Hon har ett internationellt engagemang och har bland annat arbetat med platsskapande projekt i Nairobi under flera år.

Anders Kling

Anders Kling, ledamot.

Ledamot, Land Arkitektur AB, arkitekt LAR/MSA.
Anders är praktiserande landskapsarkitekt och driver sedan 2008 Land Arkitektur. Han är även verksam skribent och skriver arkitekturkritik regelbundet i olika tidskrifter och böcker. ”Stockholms Arkitektförening har alltid tilltalat mig som den mötesplats det är. Jag tror starkt på det goda exemplets kraft. Föreläsningen från kontoret man har lite koll på och stor nyfikenhet inför. Jag vill gärna verka för att bjuda in spännande internationella landskapsarkitekter med aktuella projekt. Men även ge möjlighet till kollegor på hemmaplan att få chans att presentera sitt kontor och dess filosofi. SA bör vara en plats för kunskapsutbyte på många nivåer.

Mårten Leringe

Mårten Leringe, adjungerad ledamot, VD C.F. Møller Architects, Arkitekt SAR/MSA.
Mårten Leringe, adjungerad ledamot, VD C.F. Møller Architects, Arkitekt SAR/MSA.

Ledamot, VD C.F. Møller Architects, arkitekt SAR/MSA.
Mårten Leringe är partner i C.F. Møller Architects. Han är sedan 2012 VD för den svenska verksamheten, med bas i Stockholm. Mårten är arkitekt och arbetar ofta i större komplexa stadsbyggnads- och byggnadsprojekt, där gränsöverskridande samarbeten står i fokus.

Ulrika Nero

Ulrika Nero, ledamot.

Ledamot, Sveriges Arkitekter, arkitekt SIR/MSA.
Ulrika är utbildad på Konstfack, KTH och Parsons School of Design i NY. Har varit verksam som inredningsarkitekt sedan examen år 2000. Arbetar sedan 2019 på Sveriges Arkitekter, främst med processledning av arkitekttävlingar men även med prisjuryarbete och som sekreterare i Akademin för inredningsarkitektur. Ulrika har lång erfarenhet av inredningsprojektering av skiftande slag och har tidigare arbetat på bland annat Nyréns arkitektkontor. En tyngdpunkt i det arbetet har varit högskole- och forskarmiljöer där Ulrika har fått särskild kunskap om utformandet av laboratoriemiljöer.

Morgan Rudberg

Morgan Rudberg, ledamot.

Ledamot, PettersonRudberg ark o design, arkitekt I MSA/MFA.
Morgan arbetar med olika skalor och projekt från produktdesign, inredningsarkitektur, arkitektur. Han driver egen verksamhet sedan 1999 samt är grundare av företaget PettersonRudberg ark o design. Morgan är även ämnesansvarig Lektor i form på Beckmans Designhögskola och deltidsanställd på Link arkitektur.

Louise Lindquist Sassene

Louise Lindquist Sassene, ledamot, ÅWL Arkitekter, Arkitekt (A) SAR/MSA.
Louise Lindquist Sassene, ledamot, ÅWL Arkitekter, Arkitekt (A) SAR/MSA.

Ledamot, ÅWL Arkitekter, arkitekt SAR/MSA.
Louise är uppdragsansvarig arkitekt och affärsområdesansvarig för samhällsfastigheter på ÅWL arkitekter. Hon är även verksam som illustratör. Louise skriver och debatterar gärna om skolfrågor och andra favoritämnen som digitalisering, AI och samhällsbyggnadsbranschens omställning.

Rebecka Tarschys

Rebecka Tarschys, adjungerande ständig ledamot.
Rebecka Tarschys, adjungerande ständig ledamot.

Adjungerande ständig ledamot.
Rebecka var journalist på Dagens Nyheter och skrev om arkitektur och design. Är sedan 2010 adjungerad i Stockholms Arkitektförenings styrelse och samarbetar nu med sin femte SA-ordförande. Rebecka tycker att det är roligt att få användning för sina kunskaper bakåt och att träffa alla yngre styrelsemedlemmar. Som adjungerad har hon inte bytts ut efter fyra år – och fortsätter gärna ett tag till.