Stockholms Arkitektförening Styrelse

Stockholms Arkitektförening Styrelsen 2021.

Josef Eder

Josef Eder ordförande, General Architecture (A), Arkitekt SAR/MSA.
Josef Eder ordförande, General Architecture (A), Arkitekt SAR/MSA.

Ordförande, General Architecture (A), Arkitekt SAR/MSA.
Josef har arbetat som arkitekt i drygt 20 år efter studierna på KTH i Stockholm. Han är en av fem grundare till General Architecture som startade 2002. Kontoret har idag 20 anställda och arbetar främst med utvecklingsprojekt i central stadsmiljö. Josef har erfarenhet som gästlärare på mastersnivå på Arkitekturskolan och som juryledamot i arkitekttävlingar. Intresset för arkitektur bottnar i ett tidigt intresse för hantverk och kristalliserades under gymnasietiden då arkitektur var en del i Waldorfskolans läroplan.

Emma Simonsson

Emma Simonsson, ledamot, Urbio (L) Landskapsarkitekt LAR/MSA
Emma Simonsson, sekreterare, Urbio (LA), Landskapsarkitekt LAR/MSA

Sekreterare, Urbio (LA), Landskapsarkitekt LAR/MSA.
Emma är landskapsarkitekt sedan 2006, med första halvan av sitt yrkesliv i det stora parkprojektet Madrid Río, och andra halva på Urbio i Stockholm i en rad projekt med biofil stadsutveckling som gemensamma nämnare. Emma vill med sitt engagemang i Stockholms arkitektförening sätta gestaltning av ekosystemtjänster på agendan, och utöka diskussionen om hur vi skapar välbefinnande med våra urbana livsmiljöer och samtidigt främjar klimatpositiva effekter.

Marcia Harvey Isaksson

Marcia Harvey Isaksson, kassör, sqCircle AB, (IA) Inredningsarkitekt MSA.
Marcia Harvey Isaksson, kassör, sqCircle AB (IA), Inredningsarkitekt MSA.

Kassör, sqCircle AB (IA), Inredningsarkitekt MSA.
Marcia driver sedan 2012 designstudion sqCircle och arbetar med inredningsarkitektur och utställningsformgivning. Hon har 10 års erfarenhet av att skapa miljöer i offentliga rum såsom museer, teatrar, hotell och caféer samt med att utveckla och planera arbetsplatser. Marcia driver också galleriet Fiberspace med plats för experimentell textilkonst.

Tove Dumon Wallsten

Tove Dumon Wallsten, sekreterare, Sveriges Arkitekter (A) Arkitekt SAR/MSA.
Tove Dumon Wallsten, redaktör, Sveriges Arkitekter (A), Arkitekt SAR/MSA.

Redaktör, Sveriges Arkitekter (A), Arkitekt SAR/MSA.
Tove är utbildad på LTH och i Aarhus och arbetar sedan 2014 på Sveriges Arkitekter som processledare för arkitekturtävlingar samt som producent för en serie utställningar om svensk arkitektur i samarbete med Svenska Institutet och med olika event och arenor. Innan dess arbetade hon i cirka 15 år internationellt, främst i Paris, både på arkitektkontor och på arkitekturmuseet la Cité de l’architecture et du patrimoine. Hon har även undervisat på KTH. I sin yrkesroll brinner hon för att öka kunskap om arkitektur i alla skalor och hoppas kunna bidra främst i arbetet med föreläsningar och event även inom Stockholms arkitektförening.

Jakob Wiklander

Jakob Wiklander, redaktör, Spridd, (A) Arkitekt SAR/MSA.
Redaktör, FWW arkitektkontor (A), Arkitekt SAR/MSA

Redaktör, FWW arkitektkontor (A), Arkitekt SAR/MSA
Jakob är verksam arkitekt sedan 2014. Genom hans breda utbildning på AA i London, Konstakademin i Köpenhamn, Mejan samt KTH så har han stor erfarenhet av arkitektur- och konstvärlden i ett internationellt perspektiv. Jakob är medgrundare till FWW arkitektkontor och arbetar främst med privata villor och kulturbyggnader.

Elizabeth Bonde Hatz

Elizabeth Bonde Hatz, ledamot, Elizabeth Hatz Arkitektkontor (A), Arkitekt SAR/MSA, AA Diploma, RIBA II.
Elizabeth Bonde Hatz, ledamot, Elizabeth Hatz Arkitektkontor (A), Arkitekt SAR/MSA, AA Diploma, RIBA II.

Ledamot, Elizabeth Hatz Arkitektkontor (A), Arkitekt SAR/MSA, AA Diploma, RIBA II.
Elizabeth ägnar sig åt praktik, curating, skrivande, juryuppdrag, undervisning och konstnärlig forskning.  Efter examen på AA 1977 och några år i Paris, arbetade hon många år på Berg Arkitektkontor. Efter KKH (restaurering) blev hon professor på KTH, där hon fortfarande undervisar. Som SAR-ordförande startade hon Färgfabriken, där hon är med i styrelsen. Hon är även ledamot av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien. Elizabeth undervisar sedan länge på Irland och är verksam utomlands med utställningar, arkitekturkritik och gästföreläsningar. Hon ställde ut på Venedigbiennalen 2018 och ser arkitektur som ett djupt och angeläget kulturområde i en föränderlig och ömtålig värld.

Johannes Brattgård

Johannes Brattgård, ledamot, Brattgård Arkitekter, Arkitekt(A) MSA.
Johannes Brattgård, ledamot, Johannes Brattgård Arkitekter (A), Arkitekt SAR/MSA.

Ledamot, Johannes Brattgård Arkitekter (A), Arkitekt SAR/MSA.
Johannes arbetar som arkitekt och driver sedan 2016 eget arkitektkontor i Stockholm. Kontoret ritar allt från utställningsbyggnader till bostäder och privata villaprojekt, alltid med stort fokus på detaljer och materialitet. Johannes är utbildad vid London Metropolitan University och Chalmers.

Annika Grottell

Annika Grottell, ledamot, White arkitekter (IA), Arkitekt SIR/MSA.

Ledamot, White arkitekter (IA), Arkitekt SIR/MSA.
Annika är inredningsarkitekt och designer, har drivit eget men är sedan många år anställd. Erfarenhet av storskaliga och mindre projekt, utställningar event internationellt samt produktformgivning. Utbildad vid Konstfack och Industridesign på LTH. Brinner för långsiktigt hållbara lösningar sprungna ut gränsöverskridande och nyfikna samarbeten. Som del utav Stockholms Arkitektförening hoppas hon kunna vara med för att lyfta fram inspirerande tvärvetenskapliga i projekt och bidra vid event och föreläsningar.

Anna Johansson

Anna Johansson, ledamot, Karavan Landskapsarkitekter (LA), Landskapsarkitekt LAR/MSA.
Anna Johansson, ledamot, Karavan Landskapsarkitekter (LA), Landskapsarkitekt LAR/MSA.

Ledamot, Karavan Landskapsarkitekter (LA), Landskapsarkitekt LAR/MSA.
Anna är projekterande och gestaltande landskapsarkitekt som värnar om formgivning och hög kvalitet i detaljerna. Anna är yrkesverksam sedan 2012 och jobbar på Karavan landskapsarkitekter. Med sitt engagemang inom Stockholms arkitektförening vill hon föra fram samtida landskapsarkitektur i både större och mindre skala.

Mårten Leringe

Mårten Leringe, adjungerad ledamot, VD C.F. Møller Architects, Arkitekt SAR/MSA.
Mårten Leringe, ledamot, VD C.F. Møller Architects (A), Arkitekt SAR/MSA.

Ledamot, VD C.F. Møller Architects (A), Arkitekt SAR/MSA.
Mårten Leringe är partner i C.F. Møller Architects. Han är sedan 2012 VD för den svenska verksamheten, med bas i Stockholm. Mårten är arkitekt och arbetar ofta i större komplexa stadsbyggnads- och byggnadsprojekt, där gränsöverskridande samarbeten står i fokus.

Louise Lindquist Sassene

Louise Lindquist Sassene, ledamot, ÅWL Arkitekter, Arkitekt (A) SAR/MSA.
Louise Lindquist Sassene, ledamot, ÅWL Arkitekter (A), Arkitekt SAR/MSA.

Ledamot, ÅWL Arkitekter (A), Arkitekt SAR/MSA.
Louise är uppdragsansvarig arkitekt och affärsområdesansvarig för samhällsfastigheter på ÅWL arkitekter. Hon är även verksam som illustratör. Louise skriver och debatterar gärna om skolfrågor och andra favoritämnen som digitalisering, AI och samhällsbyggnadsbranschens omställning.

Matilda Stannow

Matilda Stannow, ledamot, Projektledare, (A) Arkitekt SAR/MSA.
Matilda Stannow, ledamot, Projektledare (A), Arkitekt SAR/MSA.

Ledamot, Projektledare (A), Arkitekt SAR/MSA.
Matilda Stannow är arkitekt SAR/MSA, utbildad på Chalmers och KTH. Driver sedan 2017 egen verksamhet och arbetar som arkitekturskribent, kommunikations- och mediastrateg samt som projektledare inom kompetens- och företagsutveckling för arkitekter. Sedan 2020 projektleder hon intresseföreningen Byggande Arkitekter. Matilda har under dryga 25 år arbetat som redaktör bland annat för tidskriften RUM, tidskriften Arkitektur och Arkitektur förlag.

Mariano Tellechea

Mariano Tellechea, ledamot, Esencial, (A) Arkitekt SAR/MSA.
Mariano Tellechea, ledamot, Esencial (A), Arkitekt SAR/MSA.

Ledamot, Esencial (A), Arkitekt SAR/MSA.
Söker ständigt efter rum som berör. I staden, naturen och konsten. Han driver sedan 2016 kontoret Esencial med bas i Stockholm. Mariano är utbildad i Buenos Aires, Porto och på Chalmers och har utöver Sverige även arbetat en tid i Madrid.

Johanna Wiklander

Johanna Wiklander, ledamot, Uppsala kommun (A), Arkitekts SAR/MSA.

Ledamot, Uppsala kommun (A), Arkitekts SAR/MSA.

Rebecka Tarschys

Rebecka Tarschys, adjungerande ständig ledamot.
Rebecka Tarschys, adjungerande ständig ledamot.

Adjungerande ständig ledamot.
Rebecka var journalist på Dagens Nyheter och skrev om arkitektur och design. Är sedan 2010 adjungerad i Stockholms Arkitektförenings styrelse och samarbetar nu med sin femte SA-ordförande. Rebecka tycker att det är roligt att få användning för sina kunskaper bakåt och att träffa alla yngre styrelsemedlemmar. Som adjungerad har hon inte bytts ut efter fyra år – och fortsätter gärna ett tag till.