Hvita Villan, Drottning Victorias Vilohem, Borgholm. Arkitekt: Leo Eriksson. Ursprunglig arkitekt: Carl Hultenberg

Sveriges Arkitekter Blekinge–Kalmar

Sveriges Arkitekter är en organisation som jobbar med fackliga frågor, yrkesfrågor och branschfrågor. Den är uppbyggd av regionala lokalföreningar vars ändamål är att fritt utforma verksamheten så länge den främjar förbundets syften.

Lokalföreningen i Blekinge–Kalmar är medlemmarnas kontaktnät och möjlighet att lyfta lokala frågor.