Invalsnämnden

Invalsnämnden behandlar frågor om medlemskap och rätt till yrkestitel enligt Sveriges Arkitekters regler. Den utgörs av medlemmar och valdes av förbundsstämman för 2021–2022.

  • Helena Brobäck, arkitekt SAR/MSA, ordförande
  • Carl Henrik Barnekow, planeringsarkitekt FPR/MSA
  • Lisa Sterner, arkitekt SIR/MSA
  • Stefan Ulf, arkitekt SIR/MSA
  • Stefano d´Elia, arkitekt SAR/MSA 
  • Kjell Lundberg, arkitekt SAR/MSA 
  • Joanna Hagstedt, planeringsarkitekt FPR/MSA 
  • Klas Eckerberg, landskapsarkitekt LAR/MSA 
  • Johanna Jarméus, landskapsarkitekt LAR/MSA 
  • Åsa Conradsson, arkitekt SIR/MSA  

Beslutat vid Sveriges Arkitekters stämma 2020.