Invalsnämnden

Invalsnämnden behandlar frågor om medlemskap och rätt till yrkestitel enligt Sveriges Arkitekters regler. Den utgörs av medlemmar och valdes av förbundsstämman för 2022–2024.

  • Kjell Lundberg, arkitekt SAR/MSA, ordförande
  • Helena Brobäck, arkitekt SAR/MSA
  • Carl Henrik Barnekow, planeringsarkitekt FPR/MSA
  • Stefan Ulf, arkitekt SIR/MSA
  • Stefano d´Elia, arkitekt SAR/MSA
  • Klas Eckerberg, landskapsarkitekt LAR/MSA
  • Camilla Engström, landskapsarkitekt LAR/MSA
  • Lotta Cronsjö Gest, arkitekt SIR/MSA
  • Susanna von Eyben, arkitekt SIR/MSA
  • Linda Hansson, planeringsarkitekt FPR/MSA

Beslutat vid Sveriges Arkitekters stämma 2022.