Sveriges Arkitekter Uppsala

Sveriges Arkitekter är en organisation som jobbar med fackliga frågor, yrkesfrågor och branschfrågor. Den är uppbyggd av regionala lokalföreningar vars ändamål är att fritt utforma verksamheten så länge den främjar förbundets syften.

Lokalföreningen i Uppsala är medlemmarnas kontaktnät och möjlighet att lyfta lokala frågor.

Styrelse 2022-2023

  • Maria Hörberg, ordförande, landskapsarkitekt MSA
  • Mirembe Kifumba, kassör, arkitekt SAR/MSA
  • Helena Payne, sekreterare, landskapsarkitekt LAR/MSA
  • Tord Larsson, ledamot, landskapsarkitekt LAR/MSA
  • Jonas Sjögren, ledamot, arkitekt SAR/MSA
  • Karin Winroth, ledamot, landskapsarkitekt LAR/MSA
  • William Ekander, studentrepresentant, SLU Ultuna

Följ oss på Facebook

Här kan du se våra kommande evenemang och uppdateringar från styrelsen.