Sveriges Arkitekter Uppsala

Sveriges Arkitekter är en organisation som jobbar med fackliga frågor, yrkesfrågor och branschfrågor. Den är uppbyggd av regionala lokalföreningar vars ändamål är att fritt utforma verksamheten så länge den främjar förbundets syften.

Lokalföreningen i Uppsala är medlemmarnas kontaktnät och möjlighet att lyfta lokala frågor.