Sveriges Arkitekter Mellersta Norrland

Sveriges Arkitekter Mellersta Norrland organiserar medlemmarna i Jämtlands och Västernorrlands län. Våra medlemmar finns till största del på orterna Härnösand, Sundsvall, Örnsköldsvik, Östersund och Åre.

Styrelsen för Sveriges Arkitekter Mellersta Norrland: Helena Wahlberg, Pia Glaumann, Anna Axling, Louise Andrén och Amy Åkerlund.
Styrelsen för Sveriges Arkitekter Mellersta Norrland: Helene Wahlberg, Pia Glaumann, Anna Axling, Louise Andrén och Amy Åkerlund.

Vi arbetar för att stärka och utveckla våra medlemmar i deras roll som arkitekter. Vår förhoppning är att försöka ordna träffar för våra medlemmar minst två gånger om året. Träffarna kan vara av olika slag, men samlande för träffarna är att de ska vara inspirerande och motiverande.