Sveriges Arkitekter Mellersta Norrland

Sveriges Arkitekter Mellersta Norrland organiserar medlemmarna i Jämtlands och Västernorrlands län. Våra medlemmar finns till största del på orterna Härnösand, Sundsvall, Örnsköldsvik, Östersund och Åre.

Vi arbetar för att stärka och utveckla våra medlemmar i deras roll som arkitekter. Vår förhoppning är att försöka ordna träffar för våra medlemmar minst två gånger om året. Träffarna kan vara av olika slag, men samlande för träffarna är att de ska vara inspirerande och motiverande.

Styrelse:

  • Jonas Eriksson – ordförande
  • Louise Andrén – kassör
  • Helene Wahlberg
  • Henrik Westling
  • Pia Glaumann
  • Sara Östberg