Ernst Hawermans stipendiefond

Du som studerar vid CTH, KTH eller LTH kan söka medel ur Ernst Hawermans stipendiefond.

Fonden delar varje år ut resestipendier till arkitektstudenter för att studera arkitektur och stadsbyggnad utanför Sverige. Efter resan ska stipendiaten berätta om sina upplevelser genom att skriva en rapport som presenteras här på arkitekt.se.

Fonden har till ändamål att främja arkitekt­studerandes vid svensk teknisk högskola studier och forskning inom arkitektur och stadsbyggnad utom Sverige. Endast personer födda i Sverige och som är svenska med­borgare skall komma ifråga vid valet av stipendiater.

Ur fondens stadgar

Sökande ska studera vid CTH, KTH eller LTH. Personbevis utvisande nationalitet och födelseort eller kopia på giltigt svenskt pass, ska bifogas ansökan. I ansökan ska utlandsvistelsens syfte och upplägg redovisas, liksom uppskattade kostnader.

Sökande ska vara aktivt studerande och ska styrka detta genom utdrag ur Ladok eller med annat motsvarande intyg. Ansökan ska vara Sveriges Arkitekters kansli tillhanda senast den 1 mars 2021, kl 12.00 och skickas till: hawermans2021@arkitekt.se.

Upplysningar om fonden kan fås av Rolf Carlquist på mejl rolf.carlquist@arkitekt.se eller telefon 08-505 577 00.

Styrelse Ernst Hawermans stipendiefond

  • Tua Franklin, arkitekt SAR/MSA
  • Erik von Matern, arkitekt SAR/MSA
  • Lena Fagle, arkitekt SAR/MSA

Reseberättelser

Visa alla nyheter
Japan oktober 2019
Hawermans

Japan oktober 2019

Erika Wiboms reseberättelse i stöd av Ernst Hawermans stipendiefond.
Publicerad:
Italiensk Modernism
Hawermans

Italiensk Modernism

Läs om Olof Duus resa till Italien, en resa i stöd av Ernst Hawermans stipendiefond.
Publicerad:
Venedig – en reseberättelse
Hawermans

Venedig – en reseberättelse

Läs om Hampus Hermanssons resa till Venedig, en resa i stöd av Ernst Hawermans stipendiefond.
Publicerad:
Bauhaus och Pomo
Hawermans

Bauhaus och Pomo

Syftet med resan var att försöka förklara vad jag gjort de senaste tre åren. Alltså 3 år av arkitektstudier på...
Publicerad: