Ernst Hawermans stipendiefond

Du som studerar vid CTH, KTH eller LTH kan söka medel ur Ernst Hawermans stipendiefond.

Fonden delar varje år ut resestipendier till arkitektstudenter för att studera arkitektur och stadsbyggnad utanför Sverige. Efter resan ska stipendiaten berätta om sina upplevelser genom att skriva en rapport som presenteras här på arkitekt.se.

Fonden har till ändamål att främja arkitekt­studerandes vid svensk teknisk högskola studier och forskning inom arkitektur och stadsbyggnad utom Sverige. Endast personer födda i Sverige och som är svenska med­borgare skall komma ifråga vid valet av stipendiater.

Ur fondens stadgar

Sökande ska studera vid CTH, KTH eller LTH. Personbevis utvisande nationalitet och födelseort eller kopia på giltigt svenskt pass, ska bifogas ansökan. I ansökan ska utlandsvistelsens syfte och upplägg redovisas, liksom uppskattade kostnader.

Sökande ska vara aktivt studerande och ska styrka detta genom utdrag ur Ladok eller med annat motsvarande intyg. Ansökan ska vara Sveriges Arkitekters kansli tillhanda senast den 2 mars 2022, kl 12.00 och skickas till: hawermans2022@arkitekt.se.

Upplysningar om fonden kan fås av Rolf Carlquist på mejl rolf.carlquist@arkitekt.se eller telefon 08-505 577 00.

Styrelse Ernst Hawermans stipendiefond

  • Tua Franklin, arkitekt SAR/MSA
  • Erik von Matern, arkitekt SAR/MSA
  • Lena Fagle, arkitekt SAR/MSA

Reseberättelser

Visa alla nyheter
Lyon 2021
Hawermans

Lyon 2021

Nils Jarlövs reseberättelse i stöd av Ernst Hawermans stipendiefond.
Publicerad:
Florens
Hawermans

Florens

Elisabeth Eks reseberättelse i stöd av Ernst Hawermans stipendiefond.
Publicerad:
From waste to value
Hawermans

From waste to value

Exploring a selection of reuse projects in the Netherlands. Maja Lindborgs resa till Nederländerna med stöd av Ernst Hawermans resestipendiat.
Publicerad:
Japan oktober 2019
Hawermans

Japan oktober 2019

Erika Wiboms reseberättelse i stöd av Ernst Hawermans stipendiefond.
Publicerad:
Italiensk Modernism
Hawermans

Italiensk Modernism

Läs om Olof Duus resa till Italien, en resa i stöd av Ernst Hawermans stipendiefond.
Publicerad: