Därför ska du ha utvecklingssamtal

Hösten är den tid då många arbetsplatser genomför utvecklingssamtal. Det är ett samtal mellan chef och medarbetare som alla tjänar på att genomföra regelbundet.

Varje månad får anställda lön för sitt arbete. För att löneprocessen ska fungera behöver både arbetsgivaren och den anställde veta vilket arbete som ska utföras. Ett bra sätt att få koll på det är att ha utvecklingssamtal minst en gång per år. Enligt kollektivavtalet Arkitektavtalet ska lönesättande chef ha utvecklings- och målsamtal med alla sina medarbetare. Under samtalet ska individuella mål sättas upp. Det ska handla om vad du som anställd har presterat, vad du ska jobba med framöver och vad du behöver för kompetensutveckling.

Jens Andersson. Foto: Peter Phillips.
Jens Andersson. Foto: Peter Phillips.

– Det är viktigt att den anställde och chefen har samma bild av vilket arbete som ska utföras och hur det ska prioriteras. Utvecklingssamtalet är ett utmärkt tillfälle att stämma av det, säger Sveriges Arkitekters förbundsjurist Jens Andersson.

Jobbar du med rätt saker?

Inför samtalet bör du som anställd fundera på vad det är för arbetsuppgifter du ska göra i första hand. Är det rätt saker du jobbar med? Vill du ändra på något? Diskutera med din chef och dokumentera det ni kommer överens om. Följ sedan regelbundet upp det i så kallade målsamtal.

Prata med din chef med jämna mellanrum under hela året och stäm av att du fokuserar på rätt saker.

Jens Andersson, förbundsjurist

– Prata med din chef med jämna mellanrum under hela året och stäm av att du fokuserar på rätt saker. Det kan ju vara så att du jobbar med andra saker än det ni har kommit överens om i utvecklingssamtalet och då är det viktigt att din chef är med på varför det är så.

Slipp negativa överraskningar

Om det sker en kontinuerlig dialog har du förhoppningsvis redan koll på att du är på rätt väg när det är dags för utvecklingssamtalet. Då slipper du kanske också negativa överraskningar när det är dags för lönesamtal, eftersom lönen är kopplad till vad du presterar och vilket ansvar du tar. För att det ska fungera är det viktigt att löne- och utvecklingssamtalen inte kommer för tätt inpå varandra.

– Lönen grundar sig på hur väl du har uppfyllt dina uppsatta mål. Därför bör det vara åtminstone ett halvår mellan utvecklings- och lönesamtalet för att det ska fungera som ett styrmedel för verksamheten och lönesättningen, säger Jens Andersson.