Frågor om semester

Här samlar vi de vanligaste frågorna om semester.

Har jag en skyldighet att avbryta min semester?

– Nej, men du kan tvingas gå tillbaka till jobbet om arbetsgivaren beordrar det. Då krävs ”synnerliga skäl”, till exempel oförutsedda händelser och mycket tungt vägande skäl från arbetsgivaren. I så fall bör du komma överens med arbetsgivaren innan du avbryter semestern om vilken ersättning eller kompensation du ska få för att du ställer upp, och när semesterdagarna ska tas ut istället. För fram vad du tycker är skäligt.

Kan jag bestämma när jag vill ha semester?

– Nej, inte exakt. Grundregeln är att arbetsgivaren bestämmer när din semester ska tas ut med hänsyn till vad verksamheten kräver. Hen måste dock ta hänsyn till att du har rätt till fyra veckors sammanhängande semester under sommaren (juni-augusti). På vissa arbetsplatser fastställer den lokala fackklubben och arbetsgivaren förläggningen av huvudsemestern.

Vad händer om jag blir sjuk under semestern?

– Då räknas inte sådana dagar som semesterdagar. Men du måste själv anmäla till arbetsgivaren att du är sjuk och vill avbryta din semester. De semesterdagar du har kvar ska förläggas i ett sammanhang vid senare tillfälle, om du inte går med på annat.

Tjänar jag in semester när jag är föräldraledig?

– Ja, frånvaro enligt 8 § Föräldraledighetslagen är semesterlönegrundande, maximalt 120 dagars frånvaro under intjänandeåret om du är gift/sambo och maximalt 180 dagar om du är ensamstående förälder. I en frånvaroperiod räknas även dagar in när du inte skulle ha utfört arbete.

Kan jag ta ut semester under min uppsägningstid?

– Du har alltid rätt att ta ut din semesterledighet under uppsägningstiden om den redan är beviljad. Är semestern däremot inte beviljad, kan du inte få ut semester under uppsägningstiden om arbetsgivaren inte går med på det.

Kan arbetsgivaren lägga ut semesterledighet under min uppsägningstid?

– Inte utan ditt medgivande. Det gäller både om du säger upp dig själv eller blir uppsagd, och uppsägning som skett innan semestern lagts ut. Om semestern redan lagts ut vid uppsägningstillfället kan du begära att få förläggningen upphävd, om uppsägningen beror på arbetsbrist. Skyddet mot semesterledighet under uppsägningstiden gäller inte för uppsägningstid som överstiger sex månader.