Ladda ner anställningsavtal

För att undvika missförstånd och framtida diskussioner om dina villkor bör du alltid ha ett skriftligt avtal som undertecknats av båda parter innan anställningen påbörjas.

Om ändringar av villkoren görs under anställningstidens gång bör de också skrivas in i avtalet.

Genom att använda Sveriges Arkitekters anställningsavtal så kommer kollektivavtalets regler att tillämpas på anställningen, oavsett om din arbetsgivare är medlem i Almega Innovationsföretagen (tidigare STD) eller har tecknat hängavtal med Sveriges Arkitekter.

Anställningar i kommunal och statlig sektor styrs alltid av kollektivavtal.

Som vd i ett aktiebolag har du en särskild förtroendeställning i förhållande till din arbetsgivare. Eftersom du är i företagsledande ställning gäller varken lagen om anställningsskydd (LAS) eller eventuella kollektivavtal. Det är därför helt nödvändigt att du som vd reglerar samtliga anställningsvillkor i ett skriftligt anställningsavtal. I annat fall har du i princip inget skydd alls.

Ladda ner en mall för anställningsavtal i länklistan intill.