Anställa personal

Att anställa någon kan vara din största investering. Vem du anställer kan ha stor betydelse för företagets framtid och dess utveckling. Därför är det viktigt att lägga ner både tid och energi när en ny medarbetare ska anställas.

Att anställa någon handlar både om att hitta rätt person för din verksamhet och att följa de regler som gäller för dig som arbetsgivare. Anställningsvillkoren avtalar du och den anställde själva om, med hänsyn till gällande lagar och kollektivavtal mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisation om vilka villkor som ska gälla för exempelvis löner och anställningsvillkor. Ett enskilt företag kan vara part, men inte en enskild anställd som måste representeras av en arbetstagarorganisation.

När du anställer för första gången ska du registrera dig som arbetsgivare hos Skatteverket.

Varje månad ska du sedan redovisa utbetalda löner och förmåner, avdragen inkomstskatt samt arbetsgivaravgifter för dina anställda. Det gör du i din skattedeklaration.

Frågor och svar

Vilka anställningsformer kan jag välja?

Det finns två anställningsformer – tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning (till exempel särskild visstidsanställning och vikariat). En tillsvidareanställning är detsamma som en fast anställning.

Anställningsavtal
Som arbetsgivare ska du upprätta ett anställningsavtal. Mall för anställningsavtal hittar du här.

Arkitektavtalet hittar du information om gällande kollektivavtal tecknat mellan Sveriges Arkitekter och Almega Tjänsteförbunden, bransch Svensk Teknik och Designföretagen.

Hur försäkrar jag mina anställda?

Om du är bunden av kollektivavtal eller hängavtal måste du teckna så kallade avtalsförsäkringar (ITP, TGL och TFA) för dina anställda. Även om du inte är bunden av kollektivavtal eller hängavtal bör du teckna motsvarande försäkringar såsom tjänstepension (ITP), tjänstegrupplivförsäkring (TGL) och arbetsskadeförsäkring (TFA) för dina anställda.

Dessa försäkringar kan du teckna hos till exempel AI Pension och AFA försäkring  (arbetsskadeförsäkring).