Steg 2 – Arkitektens kommunikation och affärskunskap

Steg 2 vänder sig till dig som är arkitekt och som i takt med ökat ansvar i projekt vill vässa dina kunskaper kring kommunikation och affärskunskap – två framträdande sidor av en mer senior roll oavsett din disciplin (inredningsarkitekt, arkitekt, landskapsarkitekt eller fysisk planerare).

Programmet passar dig som är relativt självgående i din roll, oavsett om du arbetar i ett stort eller litet företag. Du kan vara handläggande, medverkande i komplexa projekt eller uppdragsansvarig arkitekt. Programmet ger dig perspektiv och insikter för att utveckla dig tillsammans med andra i motsvarande position.

Det är hög kvalitet på föreläsarna och själva kursupplägget är bra. Teori och praktik varvas på ett genomtänkt sätt. Det känns inte som att det är en månad mellan varje kurstillfälle, eftersom vi har inlämningsuppgifter att göra däremellan. Det håller kursen levande mellan kursdagarna.

Arkitekten Carina Rahm, SAR/MSA gick Steg 2 i Stockholm

En nyhet är att programmet Steg 2 nu är uppdelad i två fristående delar som du kan genomföra ihop eller separat beroende på vad som fungerar bäst för dig och din arbetssituation. Tillsammans adresserar Steg 2A och Steg 2B det ökade trycket på den mer erfarne arkitekten att samarbeta med andra och att visa sig trovärdig i olika avvägningar som rör ekonomi och affärsmässighet.

Arkitektrollen är i grunden mycket kommunikativ men många saknar mer formell träning i presentationsteknik och projektledning. Deltagare kan ha mött en förväntan att dra in nya projekt och ta mer ansvar för kontorets nisch och affärsidé. Då är det viktigt både att bygga nätverk och vårda långsiktiga relationer med beställare.

Under våren 2024 ges utbildningen i två fristående delar:

Kontakt

Vill du veta mer om våra kurser?

Kontakt

Eva Minoura

Programansvarig arkitektur/kompetensSkicka e-post08-505 577 46
Kontakt

Ingegärd Gyllenswärd

Arkitekturteamschef / programansvarig arkitektur/kompetensSkicka e-post08-505 577 48