Sveriges Arkitekter Gävle-Dalas arkitekturpris

Vartannat år delas Sveriges Arkitekter Gävle-Dalas arkitekturpris ut till det bästa projekt inom områdena byggnadsarkitektur, landskapsarkitektur, inredning, stadsbyggnadskonst eller fysisk planering.

Syftet med priset är att öka allmänhetens intresse för ämnet inom regionen Gävle-Dala och att stimulera byggherrar och arkitekter till att höja ribban vad gäller kvalitet och nytänkande.

Sveriges Arkitekter Gävle-Dalas arkitekturpris kan tilldelas ett framstående verk inom ett eller flera av områdena byggnad, inredning, mark- och landskapsgestaltning, stadsbyggnad och fysisk planering. Verket ska vara utfört i föreningens område och färdigställt under de fem senaste åren.

Gala och fest i Gävle
Gävle–Dala

Gala och fest i Gävle

När Arkitekturgalan är slut är det fest. Alltså riktiga fysiska fester där vi äntligen får mötas på riktigt igen. Vi bad Sveriges Arkitekter Gävle-Dala styrelsemedlem Henry Grew berätta mer om deras fest.
Publicerad:
Solviksskolan vinner årets arkitekturpris
Gävle–Dala

Solviksskolan vinner årets arkitekturpris

Sveriges Arkitekter Gävle-Dala har beslutat att tilldela arkitekturpriset 2021 till Solviksskolan i Ludvika. Solviksskolan stod klar i december 2018 och verksamheten flyttade in vårterminen därefter.
Publicerad: