Sveriges Arkitekter Gävle-Dalas arkitekturpris

Vartannat år delas Sveriges Arkitekter Gävle-Dalas arkitekturpris ut till det bästa projekt inom områdena byggnadsarkitektur, landskapsarkitektur, inredning, stadsbyggnadskonst eller fysisk planering.

Syftet med priset är att öka allmänhetens intresse för ämnet inom regionen Gävle-Dala och att stimulera byggherrar och arkitekter till att höja ribban vad gäller kvalitet och nytänkande.

Sveriges Arkitekter Gävle-Dalas arkitekturpris kan tilldelas ett framstående verk inom ett eller flera av områdena byggnad, inredning, mark- och landskapsgestaltning, stadsbyggnad och fysisk planering. Verket ska vara utfört i föreningens område och färdigställt under de fem senaste åren.

Föreslå projekt

Vi hoppas att så många som möjligt vill vara med och nominera kandidater till priset i år. Priskommittén utvärderar förslagen efter att nomineringen är klar och utser en vinnare som presenteras vid en ceremoni under hösten. 

Förslagen för arkitekturpriset ska uppfylla följande kriterier:

  • Projektet ska vara färdigställt under 2017–2023 inom regionen Gävleborg – Dalarna.
  • Nomineringen ska inkomma inom utsatt tid.

För att föreslå ett objekt, fyll i formuläret nedan senast den 21 juni 2023. Det är tillåtet att nominera flera objekt.

Föreslå projekt till Gävle-Dalas arkitekturpris

Gala och fest i Gävle
Gävle–Dala

Gala och fest i Gävle

När Arkitekturgalan är slut är det fest. Alltså riktiga fysiska fester där vi äntligen får mötas på riktigt igen. Vi bad Sveriges Arkitekter Gävle-Dala styrelsemedlem Henry Grew berätta mer om deras fest.
Publicerad:
Solviksskolan vinner årets arkitekturpris
Gävle–Dala

Solviksskolan vinner årets arkitekturpris

Sveriges Arkitekter Gävle-Dala har beslutat att tilldela arkitekturpriset 2021 till Solviksskolan i Ludvika. Solviksskolan stod klar i december 2018 och verksamheten flyttade in vårterminen därefter.
Publicerad: