Akademin för fysisk planering

Akademin för fysisk planering är ett forum för samverkan, erfarenhetsutbyte, diskussion och debatt inom samhällsplanering och stadsbyggnad.

Vi arrangerar seminarier kring aktuella frågor för att föra en diskussion om samhällsplanering och stadsbyggande i hela landet och i samarbete med andra. Akademin vill vara en tydlig och kompetent röst i samhällsplanerings-debatten.

Vi utser juryn för Sveriges Arkitekters Planpris, som delas ut varje år för att stimulera och sprida goda exempel på planering och stadsbyggnad.

Representanter under 2023–2025

  • Lotta Lindstam, arkitekt SAR/MSA, ordförande i akademin, seniorrådgivare i Arkitekturdialog, fd stadsbyggnadsdirektör i Västerås.
  • Krister Lindstedt, arkitekt SAR/MSA, White Arkitekter.
  • Pernilla Wåhlin Norén, arkitekt SAR/MSA, Plan- och markkontoret, Borlänge kommun.
  • Mari Tastare, planeringsarkitekt FPR/MSA, Studiochef Sweco Architects.
  • Felix Lorentzon, planeringsarkitekt MSA, Plan- och bygglovavdelningen, Borås Stad.
  • Therese Kreisel (ny), arkitekt SAR/MSA, planchef med gestaltningsansvar, Skellefteå kommun.
  • Hilma Ottosson, studerande BTH.

Se webbinariet om och med de nominerade till Planpriset 2020 som planakademin stod värd för den 16 mars 2021.

Videon kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube.com. Genom att visa videon godkänner du att cookies sparas från Youtube.com enligt deras villkor.
Gå till videon på Youtube.com

Podd om stadsutveckling

Lyssna på en podcast där Anna Molén, från Sveriges Arkitekters akademi för fysisk planering, berättar om akademins verksamhet.

Till podden