Akademin för fysisk planering

Akademin för fysisk planering är ett forum för samverkan, erfarenhetsutbyte, diskussion och debatt inom samhällsplanering och stadsbyggnad.

Vi arrangerar seminarier kring aktuella frågor för att föra en diskussion om samhällsplanering och stadsbyggande i hela landet och i samarbete med andra. Akademin vill vara en tydlig och kompetent röst i samhällsplanerings-debatten.

Vi utser juryn för Sveriges Arkitekters Planpris, som delas ut varje år för att stimulera och sprida goda exempel på planering och stadsbyggnad.

Representanter under 2021–2022

  • Anna Molén, planeringsarkitekt MSA, stadsutvecklingschef på Genova Property Group AB, ordförande
  • Lotta Lindstam, arkitekt SAR/MSA, pensionerad, fd stadsbyggnadschef i Västerås
  • Ulrika Signal, planeringsarkitekt FPR/MSA, planhandläggare Malmö stadsbyggnadskontor
  • Krister Lindstedt, arkitekt SAR/MSA, White Arkitekter
  • Kristoffer Nilsson, arkitekt SAR/MSA, Processledare Göteborg stad arkitekturtriennalen med mera
  • Alva Zalar, planeringsarkitekt MSA, doktorand, LTH
  • Assar Ekander Swanberg, studerande, BTH

Se webbinariet om och med de nominerade till Planpriset 2020 som planakademin stod värd för den 16 mars 2021.

Podd om stadsutveckling

Lyssna på en podcast där Anna Molén, från Sveriges Arkitekters akademi för fysisk planering, berättar om akademins verksamhet.

Till podden