Akademin för landskapsarkitektur - Sveriges Arkitekter

Akademin för landskapsarkitektur arbetar för att främja och utveckla den yrkesideella diskussionen inom vår profession. Det gör vi genom att nationellt och internationellt bevaka, driva och diskutera aktuella frågor inom landskapsarkitektur. Bland annat arrangerar vi vår årliga Seminariestafett, deltar i debatter, publicerar skriften Landskap.nu, kommunicerar intressanta frågor via ’Forum Landskap’ på facebook, initierar och stödjer tankesmedjor, aktioner, skrivelser och informerar om vår verksamhet via nyhetsbrev. Vi utser också jury för Sveriges Arkitekters årliga Pris för bästa landskapsarkitektur.Aktuellt


1516 personer deltog i årets IFLA-kongress som gick av stapeln i Oslo 18-19 september. Temat var Common Grounds, vilket har sitt ursprung i de offentliga rum och strukturer som landskapsarkitekter arbetar med. Klimatfrågan fick stort utrymme och flera framföranden uppmanade landskapsarkitekter att ta mer plats, då kåren har mycket viktiga kompetenser gällande lösningar på klimatkrisen….

Akademin för landskapsarkitektur fick slutrepliken med rubriken ”Mest svammel om barn i täta städer”.


Tidigare aktiviteter