Akademin för landskapsarkitektur

Akademin för landskapsarkitektur arbetar för att främja och utveckla den yrkesideella diskussionen inom vår profession. Det gör vi genom att nationellt och internationellt bevaka, driva och diskutera aktuella frågor inom landskapsarkitektur.

Bland annat arrangerar vi vår årliga Seminariestafett, deltar i debatter, publicerar skriften och sajten Landskap NU, kommunicerar intressanta frågor via ’Forum Landskap’ på facebook, initierar och stödjer tankesmedjor, aktioner, skrivelser och informerar om vår verksamhet via nyhetsbrev. Vi utser också jury för Sveriges Arkitekters årliga pris för bästa landskapsarkitektur – Landmärket.

Representanter under 2023–2025

  • Emma Lundborg, landskapsarkitekt LAR/MSA, Exploateringskontoret Stockholms Stad, ordförande
  • Nils de Bruin, landskapsarkitekt LAR/MSA, Kragh & Berglund
  • Maria Cancalp, studeranderepresentant SLU
  • Linus Fredriksson, landskapsarkitekt LAR/MSA, Topia Landskapsarkitekter
  • Daniel Fried, landskapsarkitekt LAR/MSA, Nyréns Arkitektkontor
  • Pia Jonsson, landskapsarkitekt LAR/MSA, Landskapslaget, IFLA-delegat
  • Åsa Setterby Modéus, landskapsarkitekt LAR/MSA, Mareld
  • Hildegun Varhelyi, landskapsarkitekt LAR/MSA, Institutionen för stad och land, SLU Ultuna
Bidra med god landskapsarkitektur
Landskapsarkitektur

Bidra med god landskapsarkitektur

Sveriges Arkitekters akademi för landskapsarkitektur arbetar för att synliggöra god landskapsarkitektur. Som ett led i det arbetet samlar de nu in svenska landskapsprojekt, som publiceras här på arkitekt.se.
Publicerad:
Finns det landskapsarkitekter kvar om 20 år?
Landskapsarkitektur

Finns det landskapsarkitekter kvar om 20 år?

Vilka roller har yrkeskåren om 20 år och vilken utbildning ska nuvarande studenter ha för att möta framtidens krav? Svara på enkäten och hjälp kåren in i framtiden.
Publicerad:

Podd om stadsutveckling

Lyssna på en podcast där Göran Lindberg, från Sveriges Arkitekters akademi för landskapsarkitektur, berättar om akademins verksamhet och om landskapsarkitektur generellt.

Till podden