Östergötlands arkitekturpris

Östergötlands arkitekturpris ges åt ett projekt av hög arkitektonisk kvalitet innefattande ett eller flera av följande områden: husbyggnad, stadsbyggnad, inredning, landskap och fysisk planering.

Foto: Göran Billesson.
Nykvarnsholmen. Foto: Göran Billesson.

Östergötlands arkitekturpris ges åt ett projekt av hög arkitektonisk kvalitet innefattande ett eller flera av följande områden: husbyggnad, stadsbyggnad, inredning, landskap och fysisk planering. Projektet skall vara utfört i Östergötland och färdigställt under något av de senaste åren. Priset tilldelas arkitekturverket och repliker av priset ges dessutom till arkitekten/ planeraren och byggherren och i förekommande fall kommunen.

Pristagare utses av en jury, bestående av fyra ledamöter utsedda av Sveriges Arkitekter Östergötlands årsmöte. Medlem av Sveriges Arkitekter Östergötland kan framföra förslag till årets pristagare men juryn är dock inte bunden att begränsa sig till inkomna förslag i valet av pristagare.

Juryn nominerar därefter ett antal förslag och offentliggör detta vid ett särskilt föreningsmöte då också representanter för de nominerade projekten bjuds in för att presentera sina projekt. Priset utdelas efterföljande kalenderår vid årsmöte i Sveriges Arkitekter Östergötland då även beslutet offentliggörs och motiveras.

Nu är det dags att föreslå projekt till Östergötlands arkitekturpris 2024. Skicka in ditt förslag via formuläret nedan.

Föreslå projekt till Östergötlands arkitekturpris

De senaste årens pristagare

 • 2021 Kv Eddan och Emblan, Linköping, bostadshus
 • 2020 Nykvarnsholmen, Linköping , park
 • 2019 Inre hamnen i Norrköping, stadsutvecklingsprojekt
 • 2018 Kvarteret Ekollonet 1 i Linköpings kommun, bostads- och handelshus
 • 2017 iValla i Linköpings kommun, bostadshus i Vallastaden
 • 2016 Katscha i Norrköpings kommun, bostadshus i industrilandskapet
 • 2015 Kopparhammaren 2 i Norrköpings kommun, universitetsbyggnad
 • 2014 Dataton i Linköpings kommun, kontorshus
 • 2013 Strömparken i Norrköpings kommun
 • 2012 Naturum Tåkern i Ödeshögs kommun, besöksanläggning
 • 2011 Hövitsmannen i Mjölby kommun, bostäder
 • 2010 Solbacken i Motala kommun, äldreboende