Teckna kollektivavtal för ditt företag

Det finns många fördelar att teckna kollektivavtal. Om du vill teckna avtal för ditt företag ska du bli medlem i Almega Tjänsteförbunden, Innovationsföretagen.

Som medlem i Almega Tjänsteförbunden, Innovationsföretagen, blir du automatiskt en del av Almega Tjänsteförbunden och bunden av de kollektivavtal som Innovationsföretagen har tecknat avseende allmänna anställningsvillkor och löner. Fackliga parter i dessa avtal är Sveriges Arkitekter, Sveriges Ingenjörer och Unionen. Här hittar du information om gällande kollektivavtal för Sveriges Arkitekters medlemmar.

Som medlem är företaget också skyldiga att teckna kollektivavtalade försäkringar Kollektivavtalet försäkrar och ansluta företaget till Trygghetsrådet TRR.

Fördelar för den anställde

De anställda omfattas bland annat av:

 • Branschanpassade anställningsvillkor
 • Branschanpassade avtal om lönerevision
 • ITP (Industrins och Handelns tilläggspension),
 • TGL (Tjänstegrupplivförsäkring),
 • TFA (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada).
 • Trygghetsrådets verksamhet som ger de anställda extra trygghet vid uppsägningar på grund av arbetsbrist
 • De anställda får även en möjlighet till fackligt inflytande på arbetsplatsen.

Fördelar för företaget

 • Branschanpassade anställningsvillkor avseende allmänna villkor och lönerevision
 • Trygghetsrådets verksamhet som ger de anställda extra trygghet vid uppsägningar på grund av arbetsbrist
 • Avtalet underlättar kommunikationen mellan arbetsgivare och anställda.
 • Lättare att rekrytera kvalificerad personal.
 • Du får rådgivning och stöd i din roll som arbetsgivare
 • Kostnaden till Trygghetsrådet blir lägre (0,3 procent av lönesumman) i jämförelse med om företaget tecknat hängavtal (0,7 procent av lönesumman).

Hur blir företaget medlem i Innovationsföretagen och vad är kostnaden?

Företaget blir medlem i Innovationsföretagen genom att kontakta Innovationsföretagen.

Kostnaderna för medlemskapet är uppdelat i tre huvuddelar; en avgift till Almega Tjänsteförbunden, en bransch avgift till Innovationsföretagen och en avgift till Svenskt Näringsliv. För avgifter och mer information hänvisas till Innovationsföretagen.

Hängavtal

Om du som arbetsgivare inte är organiserad i en arbetsgivarorganisation kan du istället teckna ett så kallat hängavtal med dina anställdas fackliga organisation (Sveriges Arkitekter)

Vad är ett hängavtal?

Ett hängavtal är ett kollektivavtal mellan en arbetsgivare, som inte är medlem i en arbetsgivarorganisation och en arbetstagarorganisation. Genom hängavtalet kan arbetsgivaren erbjuda sina anställda de standardvillkor som är gällande på arbetsmarknaden och som annars är förbehållna anställda i företag som är medlemmar i en arbetsgivarorganisation.

Avtalstecknande parter är arbetsgivaren och arbetstagarorganisationen (Sveriges Arkitekter).

Fördelar med ett hängavtal för den anställde:
Med ett hängavtal omfattas de anställda bland annat av:

 • Branschanpassade anställningsvillkor
 • Branschanpassade avtal om lönerevision
 • ITP (Industrins och Handelns tilläggspension),
 • TGL (Tjänstegrupplivförsäkring),
 • TFA (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada).
 • Trygghetsrådets verksamhet som ger de anställda extra trygghet vid uppsägningar på grund av arbetsbrist
 • De anställda får även en möjlighet till fackligt inflytande på arbetsplatsen.

Fördelar med ett hängavtal för företaget:

 • Konkurrensneutrala och enhetliga anställningsvillkor för de anställda.
 • Branschanpassade anställningsvillkor avseende allmänna villkor och lönerevision.
 • Trygghetsrådets verksamhet som ger de anställda extra trygghet vid uppsägningar på grund av arbetsbrist.
 • Avtalet underlättar kommunikationen mellan arbetsgivare och anställda.
 • Lättare att rekrytera kvalificerad personal.

Hur tecknar du hängavtal?

Kontakta oss jurister på Sveriges Arkitekter för att få avtalshandlingarna för underskrift och ytterligare information.

Kostnader för att teckna hängavtal

Att teckna hängavtal är kostnadsfritt. Dock kan kostnaderna för anställda komma att öka i och med att företaget förbinder sig att följa kollektivavtalet, teckna kollektivavtalade försäkringar och ansluta företaget till Trygghetsrådet. Kostnaden till Trygghetsrådet är något högre (0,7 procent av lönesumman) för företag som har hängavtal i jämförelse med företag som är medlemmar i Innovationsföretagen (0,3 procent av lönesumman) se ovan.

Att tänka på!

Som arbetsgivare kan du behöva råd och stöd i din roll som arbetsgivare. Den hjälpen kan du inte erhålla från den Sveriges Arkitekter då vi är en facklig organisation och därmed företräder vi de anställda och inte dig som arbetsgivare.

För att erhålla den hjälpen rekommenderar vi dig att istället för att teckna hängavtal med oss att bli medlem i Almega, Innovationsföretagen.