Teckna kollektivavtal för ditt företag

Det finns många fördelar att teckna kollektivavtal. Om du vill teckna avtal för ditt företag ska du bli medlem i Almega Tjänsteförbunden, Innovationsföretagen.

Som medlem i Almega Tjänsteförbunden, Innovationsföretagen, blir du automatiskt en del av Almega Tjänsteförbunden och bunden av de kollektivavtal som Innovationsföretagen har tecknat avseende allmänna anställningsvillkor och löner. Fackliga parter i dessa avtal är Sveriges Arkitekter, Sveriges Ingenjörer och Unionen. Här hittar du information om gällande kollektivavtal för Sveriges Arkitekters medlemmar.

Som medlem är företaget också skyldiga att teckna kollektivavtalade försäkringar Kollektivavtalet försäkrar och ansluta företaget till Trygghetsrådet TRR.

Fördelar för den anställde

De anställda omfattas bland annat av:

 • Branschanpassade anställningsvillkor
 • Branschanpassade avtal om lönerevision
 • ITP (Industrins och Handelns tilläggspension),
 • TGL (Tjänstegrupplivförsäkring),
 • TFA (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada).
 • Trygghetsrådets verksamhet som ger de anställda extra trygghet vid uppsägningar på grund av arbetsbrist
 • De anställda får även en möjlighet till fackligt inflytande på arbetsplatsen.

Fördelar för företaget

 • Branschanpassade anställningsvillkor avseende allmänna villkor och lönerevision
 • Trygghetsrådets verksamhet som ger de anställda extra trygghet vid uppsägningar på grund av arbetsbrist
 • Avtalet underlättar kommunikationen mellan arbetsgivare och anställda.
 • Lättare att rekrytera kvalificerad personal.
 • Du får rådgivning och stöd i din roll som arbetsgivare
 • Kostnaden till Trygghetsrådet blir lägre (0,3 procent av lönesumman) i jämförelse med om företaget tecknat hängavtal (0,7 procent av lönesumman).

Hur blir företaget medlem i Innovationsföretagen och vad är kostnaden?

Företaget blir medlem i Innovationsföretagen genom att kontakta Innovationsföretagen.

Kostnaderna för medlemskapet är uppdelat i tre huvuddelar; en avgift till Almega Tjänsteförbunden, en bransch avgift till Innovationsföretagen och en avgift till Svenskt Näringsliv. För avgifter och mer information hänvisas till Innovationsföretagen.

Hängavtal

Om du som arbetsgivare inte är organiserad i en arbetsgivarorganisation kan du istället teckna ett så kallat hängavtal med dina anställdas fackliga organisation Sveriges Arkitekter.