Sveriges Arkitekter Övre Norrland

Sveriges Arkitekter Övre Norrland omfattar Norrbottens och Västerbottens län. I lokalföreningens verksamhet ingår att vartannat år dela ut ett arkitekturpris.

Sveriges Arkitekter Övre Norrland organiserar medlemmarna i Västerbottens och Norrbottens län. Våra medlemmar finns till största del i Umeå, Skellefteå, Piteå och Luleå.

Vad gör vi?

Vi arbetar för att stärka och utveckla våra medlemmar i deras roll som arkitekter. Vår målsättning är att ordna träffar för våra medlemmar minst två gånger om året. Träffarna kan vara av olika slag, men samlande för träffarna är att de ska vara inspirerande och motiverande.

Årsmöte 2023

Vi på Sveriges Arkitekters lokalförening Övre Norrland vill hälsa alla våra medlemmar varmt välkomna till årsmöte.
Deltagande i årsmötet kan ske på plats i Umeå, Skellefteå eller Luleå, eller digitalt.

Datum: 2023-06-14
Tid: 17.00
Plats Umeå: Link Arkitektur, Östra Strandgatan 26A
Plats Skellefteå: Link Arkitektur, Storgatan 41 C
Plats Luleå: Norconsult, Skeppsbrogatan 5B

Osa till ovre.norrland@arkitekt.se senast 7/6 med vilken ort du deltar på eller om du deltar digitalt. Länk till mötet kommer att skickas efter anmälan.

Läs hela inbjudan via eventkalendern.

Aktuellt

Årsmöte Övre Norrland
Sveriges Arkitekter Övre Norrland

Årsmöte Övre Norrland

Sveriges Arkitekter Övre Norrland välkomnar alla sina medlemmar till årsmöte – digitalt eller på plats i Umeå, Skellefteå eller Luleå.

Datum::