Sveriges Arkitekter Övre Norrland

Sveriges Arkitekter Övre Norrland omfattar Norrbottens och Västerbottens län. I lokalföreningens verksamhet ingår att vartannat år dela ut ett arkitekturpris.

Sveriges Arkitekter Övre Norrland organiserar medlemmarna i Västerbottens och Norrbottens län. Våra medlemmar finns till största del i Umeå, Skellefteå, Piteå och Luleå.

Vad gör vi?

Vi arbetar för att stärka och utveckla våra medlemmar i deras roll som arkitekter. Vår målsättning är att ordna träffar för våra medlemmar minst två gånger om året. Träffarna kan vara av olika slag, men samlande för träffarna är att de ska vara inspirerande och motiverande.

Årsmöte 2023

Sveriges Arkitekters lokalförening Övre Norrland hälsade alla medlemmar varmt välkomna till årsmöte den 14 juni 2023. Deltagande i årsmötet skedde på plats i Umeå, Skellefteå eller Luleå, eller digitalt.

Nya ledamöter till styrelsen valdes och beslut om att ta starta upp Arkitekturpriset igen togs. Läs hela protokollet från årsmötet.