Sveriges Arkitekter Övre Norrland

Sveriges Arkitekter Övre Norrland omfattar Norrbottens och Västerbottens län. I lokalföreningens verksamhet ingår att vartannat år dela ut ett arkitekturpris.

Sveriges Arkitekter Övre Norrland organiserar medlemmarna i Västerbottens och Norrbottens län. Våra medlemmar finns till största del i Umeå, Skellefteå, Piteå och Luleå.

Vad gör vi?

Vi arbetar för att stärka och utveckla våra medlemmar i deras roll som arkitekter. Vår målsättning är att ordna träffar för våra medlemmar minst två gånger om året. Träffarna kan vara av olika slag, men samlande för träffarna är att de ska vara inspirerande och motiverande.