Allt om GDPR

Från och med 2018 gäller dataskyddslagen GDPR. Men vad innebär det egentligen?

Kort sammanfattat: GDPR (General Data Protection Regulation) ersatte den tidigare dataskyddslagen (PUL) och ger dig som enskild person större kontroll över dina personuppgifter. Läs mer vad det innebär för just dig i din roll som medlem, fackligt förtroendevald och som företagare.

Kontaktuppgift till Sveriges Arkitekters dataskyddsombud: Patrik Palmgren, patrik.palmgren@sweco.se