Allt om GDPR - Sveriges Arkitekter

Från och med maj 2018 gäller den nya dataskyddslagen GDPR. Men vad innebär det egentligen? Kort sammanfattat: GDPR (General Data Protection Regulation) ersatte den tidigare dataskyddslagen (PUL) och ger dig som enskild person större kontroll över dina personuppgifter. Läs mer vad det innebär för just dig i din roll som medlem, fackligt förtroendevald och som företagare.

Kontaktuppgift till Sveriges Arkitekters dataskyddsombud: dataskyddsombud@saco.se telefon 08-6134800.