Företagare - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekters Företagarservice är servicebolaget för arkitektbranschens företagare. Företagarservices tjänster är skräddarsydda för arkitektföretagets behov: en sammanhållen, arkitektanpassad information och rådgivning.

Över 1 200 arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsarkitekter och planeringsarkitekter, representerande drygt 1 000 företag, är anslutna till Sveriges Arkitekters Företagarservice. Du kan ansluta dig om du är medlem i Sveriges Arkitekter och har företagande som huvudsaklig verksamhet.Vanliga frågor om företagande