Sveriges Arkitekters Företagarservice är servicebolaget för arkitektbranschens företagare. Företagarservices tjänster är skräddarsydda för arkitektföretagets behov: en sammanhållen, arkitektanpassad information och rådgivning.

Över 1 200 arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsarkitekter och planeringsarkitekter, representerande drygt 1 000 företag, är anslutna till Sveriges Arkitekters Företagarservice. Du kan ansluta dig om du är medlem i Sveriges Arkitekter och har företagande som huvudsaklig verksamhet.

Har du frågor? Vill du veta mer?
Kontakta branschchef Charlotta Holm Hildebrand eller förhandlingschef Ulrik Östling

För företagare
Webbsända arkitekturfrukostar med företagstema

Till Arkitekturfrukost