Tänk på din tjänstepension när du byter jobb

Att byta jobb kan slå hårt mot din pension. Det beror på att du förlorar din tjänstepension, ITP, om du anställs i ett företag utan kollektivavtal.

Sedan 2007 består ITP-pensionen på privat sektor av två system, ITP 2 och ITP 1. ITP 2 är ett förmånsbestämt system som gäller för anställda födda 1978 eller tidigare. ITP 1 är ett premiebestämt system som gäller för anställda födda 1979 eller senare. Det förmånsbestämda systemet innebär förenklat att den som har haft en anställning som omfattats av ITP under 360 månader är garanterad en pension som motsvarar en procentsats av den slutlön hen har innan hen går i pension. Det premiebestämda systemet innebär att arbetsgivaren betalar en viss procentsats av den anställdes lön varje månad till en pensionsfond. Pensionen blir sedan ”vad den blir” beroende på hur kapitalet förräntas.

Systemen är bedömda att ge ungefär samma utfall för två personer som kommer in i systemen när de anställs och omfattas av samma system under hela sitt yrkesliv. Att byta från ITP 2 till ITP 1 när man kommit upp i åldern kan innebära risk för att pensionen försämras.

Företag som har tecknat kollektivavtal efter 2007 har haft möjlighet att begära att få tillämpa ITP 1, det premiebestämda systemet, på samtliga anställda oavsett ålder. Den som står i begrepp att byta arbetsgivare och omfattas av ITP 2 bör därför kontrollera vilket av systemen hen kommer att omfattas av.

Vad är ITP?

ITP är en kollektivavtalad tjänstepension och fungerar som ett komplement till den allmänna pensionen som du får från staten. I praktiken är tjänstepension uppskjuten lön – pengar som du avstår idag, som arbetsgivaren i stället betalar in till din pension. I tjänstepensionen ITP ingår dessutom sjukförsäkring och livförsäkring, som skyddar din och familjens ekonomi om du blir sjuk eller går bort. 

Läs mer om ITP på Avtalat:s webbplats