Försäkringar och pension för företagare

När du startar företag är det ju det som betalar in de försäkringar du behöver för dig själv, ditt företag och eventuella anställda. Det är därför viktigt att ha koll på vad som krävs.

När du ansluter dig till Sveriges Arkitekters Företagarservice får du ett grundpaket med information för dig som företagare samt möjlighet att teckna Arkitektförsäkringen. Det är en företagsförsäkring med konsultansvarsförsäkring.

Tänk på att de försäkringar du har som privatperson, exempelvis hemförsäkringen, normalt sett inte täcker dig som företagare.

Socialförsäkringen

Företagare har samma rätt som anställda till det sociala försäkringssystemet. Du har rätt till sjukpenning, alltså den ersättning du som näringsidkare får från Försäkringskassan för den inkomst du förlorar när du blir sjuk och inte kan arbeta. Det innebär också ersättningen en anställd kan få för den inkomst den anställda förlorar när hen är sjuk längre tid än 14 dagar, liksom föräldrapenning, pension med mera.

Men det finns skillnader som är viktiga att känna till. Viktigast är att den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) beräknas annorlunda. Företagets inkomster under en period består av summan av den kontanta försäljningen och fakturerad försäljning under perioden. SGI beräknas på olika sätt i olika typer av företag. Ditt val av företagsform kan alltså påverka storleken på din ersättning om du skulle bli sjuk eller vara föräldraledig.

Din allmänna pension och tjänstepension

För att du som företagare ska tjäna in till din allmänna pension (det orange kuvertet) är det viktigt att du betalar skatt och avgifter och kompenserar ytterligare för den uteblivna tjänstepensionen som de flesta får via sin arbetsgivare.

Det finns två olika pensionsavgifter du behöver betala som företagare. Ålderspensionsavgift, vilket motsvarar den avgift arbetsgivare betalar för en anställd och allmän pensionsavgift, som du som löntagare betalar via skatten. Din pensionsrätt är beroende av hur mycket du betalat in till Skatteverket via skatter och avgifter.

En annan viktig del av pensionen är tjänstepensionen som de flesta anställda har via sin arbetsgivare, men som du själv måste spara in till. Kontakta gärna AI pension (idag en del av Skandia) som hjälper dig att hitta en lösning som passar just dig.

Företag i bostaden

Tänk på att din hemförsäkring inte täcker din näringsverksamhet. Hemförsäkringen gäller bara sådant som används för privat bruk. Använder du samma dator privat som i verksamheten kan försäkringsbolaget anse att den hör till ditt företag och därför inte ersätta den via hemförsäkringen.

Arkitektförsäkringen

Sveriges Arkitekters företagsförsäkring som omfattar kontorsförsäkring, allmän ansvarsförsäkring, konsultansvarsförsäkring, tjänstereseförsäkring och  rättsskydd till försäkringen kan vissa tillägg tecknas såsom avbrottsförsäkring och konsultansvar utanför Norden. Läs mer om försäkringen.

Om du har anställda

Ska du ha anställda bör du teckna försäkringar för dem. Är du som företagare bunden av kollektivavtal regleras vilka försäkringar du ska ha. Är ditt företag inte bundet av kollektivavtal bör du teckna ålderspensionsförsäkring, grupplivförsäkring och arbetsskadeförsäkring till dina anställda. Dessa försäkringar kan du teckna hos AI pension och hos AFA-försäkring

Försäkra dig själv

Några exempel på försäkringar som gäller för dig som person och som du bör fundera över att ta när du startar företag:

  • Bli medlem i Akademikernas a-kassa, AEA, och få en arbetslöshetsförsäkring. Då får du ett visst skydd om företaget inte utvecklas enligt planerna. Som medlem i Sveriges Arkitekter kan du även omfattas av inkomstförsäkringen.
  • Pensionsförsäkringar eller privat pensionssparande som kompenserar för utebliven tjänstepension.
  • Olycksfallsförsäkring.
  • Sjukavbrottsförsäkring. Vid sjukdom kan du få ersättning för fasta kostnader.
  • Du kan även teckna försäkringar som höjer sjukpenningen, och andra som täcker kostnader för läkarvård och vikarie.
  • Konsultansvarsförsäkring.