Foto: Jonas Malmström

Sveriges Arkitekters hedersmedlemmar

Sveriges Arkitekters styrelse har enligt stadgarna möjlighet att utse medlem till hedersmedlem. Här är en lista över såväl nuvarande som tidigare hedersmedlemmar.

De senaste utsedda hedersmedlemmarna i Sveriges Arkitekter är Jonas Bohlin och Tiina Sarap. De blev det i samband med Arkitekturgalan 2021.

Det började med en betongstol. Revolution i 100 exemplar, signerad Jonas Bohlin. Concrete var ett konstverk lika mycket som en stol, en skandal och en ögonöppnare för fler formgivare att rita möbler som gick bortom VDN-fakta och istället utforskade existensen. Provokatören själv hamnade i krogsvängen och kom att rita några av landets mest egensinniga och hållbara restauranginredningar. Två av dem har fått Guldstolen: Luzette och Aira. Som pedagog satte vår hedersmedlem avtryck på Beckmans och Konstfack, som ordförande i SIR och akademin för inredningsarkitektur värnade han professionen. De senaste åren har han gått till storms mot en ohållbar bransch – som måste börja köpa mer svenska och klimatsmarta möbler – och håller brandtal för inredningsarkitektkårens fortlevnad. Cirkeln är sluten, revolutionen fortsätter.

Styrelsens motivering för Jonas Bohlin

Bland de tidigaste kullarna på SLU:s utbildning till landskapsarkitekt växte plantor upp till träd som har präglat professionen. En av dem med bredast rotsystem är vår hedersmedlem. För landskapsarkitekter har hon berett marken genom att utforma utbildningen på SLU och som upphovsperson bakom en rad njutbara utemiljöer. Men varför inte öka skörden genom att växelbruka med andra arkitektdiscipliner? Tiina Sarap var, som ordförande i interimsstyrelsen, med om att slå ihop yrkesförbund och fack då Sveriges Arkitekter grundades 2002. I uppdrag på Malmö universitet och LTH satte hennes tankefrön prägel på utbildningarna. Alnarps studenter, inte minst för de kvinnliga, har i vår hedersmedlem en prisad förebild med sin skärpa, bildning och vilja att få andra människor att tänka själva. För kolleger och studenter är Tiina Sarap en aldrig sinande inspirationskälla.

Styrelsens motivering för Tiina Sarap

Hedersmedlemmar idag

Dessa är hedersmedlemmar idag:

 • Agneta Liljedahl, SIR/MSA
 • Ingrid Johansson, SIR/MSA
 • Olle Anderson, SIR/MSA
 • Viveca Berntsson, SAR/MSA
 • Åke Axelsson, SIR/MSA
 • Tage Hertzell, SAR/MSA
 • Jonas Bohlin, SIR/MSA
 • Tiina Sarap, LAR/MSA

Tidigare hedersledamöter

Tidigare hedersledamöter inom SAR är bland annat:

 • Hakon Ahlberg
 • Nils Ahrbom
 • Erik Asmussen
 • Ralph Erskine
 • Leonie Geisendorf
 • Jan Gezelius
 • Lennart Holm
 • Carl Nyrén
 • Sigurd Lewerentz
 • Per Friberg
 • Nils Carlsson
 • Bengt Lindroos

Samtliga hedermedlemskap utom Tage Hertzells delades ut av Sveriges Arkitekters stiftarorganisationer SIR och SAR. LAR delade ut en motsvarande utmärkelse, Sven A Hermelins pris. Detta pris innehar Thorbjörn Andersson (för sitt arbete med Utblick Landskap) och Pär Söderblom (för sitt utvecklingsarbete inom landskapsarkitekternas verksamhetsfält).

Om hedersmedlemskap

Sveriges Arkitekters styrelse har enligt stadgarna möjlighet att utse medlem till hedersmedlem. Det finns inga krav i stadgan på vad en medlem ska ha gjort för att bli det. Det är också möjligt att utse flera hedersmedlemmar på samma gång.