Sveriges Arkitekters hedersmedlemmar

Sveriges Arkitekters styrelse har enligt stadgarna möjlighet att utse medlem till hedersmedlem. Här är en lista över såväl nuvarande som tidigare hedersmedlemmar.

De senaste utsedda hedersmedlemmarna i Sveriges Arkitekter är Ingegerd Ågren och Christer Larsson. De blev det i samband med Arkitekturgalan 2023.

Styrelsens motivering för Ingegerd Ågren:

“Ingegerd Ågren har krossat glastak i folkhemmet. Född för 100 år sedan gick hon oförskräckt in i det på 1950-talet så mansdominerade rummet stadsplanering. Var första kvinna att bli chef för generalplaneavdelningen på Göteborgs stadsbyggnadskontor. 1975, åter som första kvinna, utnämndes hon till länsarkitekt i Halland och senare i Göteborgs och Bohus län.

Från 1959 blev vår hedersmedlem ansvarig för en av Göteborgs första generalplaner. Det var en tid då staden växte och Ingegerd Ågren skrev fram expansionen under sin långa karriär som planeringsarkitekt och chef. Inte okritiskt utan i takt med samhällsutvecklingen. Till många göteborgares glädje såg hon på 1960-talet till att rekreationsområdet runt Delsjön fredades som naturreservat. I mitten av 1970-talet skrev hon en vass rapport om vikten av god service även i stadens ytterområden.

Ingegerd Ågren är en visionär inom stadsplaneringen. Hon greppade ett Göteborg som växte åt alla håll och strävade efter ett folkhem med rum för alla.”

Styrelsens motivering för Christer Larsson:

Vår hedersmedlem är en sorts planerande arkitekters Herkules. Likt denna mytologiska hjälte har han gjort storverk – inom staden, arkitekturpolitiken och akademin – som ger kolleger runt om i Planerarsverige råg i ryggen.
Att det blev offentlig förvaltning var dock inte givet. Efter examen i Lund gjorde Christer Larsson karriär på en rad arkitektkontor, bland annat som vd för Contekton i Göteborg. Men efter att 1998 ha rekryterats till Malmö stad utgjorde han där en motor i transformationen från industri- till kunskapsstad, som stadsbyggnadsdirektör 2005–2019. Tänk Västra hamnen, tänk Citybanan – två väldiga stadsutvecklingsprojekt som definierar Malmö av i dag.

När regeringen skulle förnya den nationella arkitekturpolitiken var det dags för ännu ett storverk; Christer Larsson utnämndes till utredare för Gestaltad livsmiljö, vars arkitekturpolitiska mål antogs av riksdagen 2018. Han är adjungerad professor i arkitektur på sin gamla skola LTH, och ordförande för Formas nationella forskningsprogram för hållbart samhällsbyggande. Vår hedersmedlems storverk gagnar alla arkitekters förutsättningar att verka.

Hedersmedlemmar idag

Dessa är hedersmedlemmar idag:

 • Agneta Liljedahl, SIR/MSA
 • Ingrid Johansson, SIR/MSA
 • Olle Anderson, SIR/MSA
 • Viveca Berntsson, SAR/MSA
 • Åke Axelsson, SIR/MSA
 • Tage Hertzell, SAR/MSA
 • Jonas Bohlin, SIR/MSA
 • Tiina Sarap, LAR/MSA
 • Gert Wingårdh, SAR/MSA
 • Kersti Sandin Bülow, SIR/MSA

Tidigare hedersledamöter

Tidigare hedersledamöter inom SAR är bland annat:

 • Hakon Ahlberg
 • Nils Ahrbom
 • Erik Asmussen
 • Ralph Erskine
 • Leonie Geisendorf
 • Jan Gezelius
 • Lennart Holm
 • Carl Nyrén
 • Sigurd Lewerentz
 • Per Friberg
 • Nils Carlsson
 • Bengt Lindroos

Samtliga hedermedlemskap utom Tage Hertzells delades ut av Sveriges Arkitekters stiftarorganisationer SIR och SAR. LAR delade ut en motsvarande utmärkelse, Sven A Hermelins pris. Detta pris innehar Thorbjörn Andersson (för sitt arbete med Utblick Landskap) och Pär Söderblom (för sitt utvecklingsarbete inom landskapsarkitekternas verksamhetsfält).

Om hedersmedlemskap

Sveriges Arkitekters styrelse har enligt stadgarna möjlighet att utse medlem till hedersmedlem. Det finns inga krav i stadgan på vad en medlem ska ha gjort för att bli det. Det är också möjligt att utse flera hedersmedlemmar på samma gång.