Stockholms Arkitektförening

Stockholms Arkitektförenings mål är att erbjuda sina medlemmar ett forum för fördjupning, utbyte och inspiration kring arkitektur – byggnader, inredning, landskap, stadsbyggnad och planering. Vi arrangerar evenemang av olika slag – föreläsningar, samtal, visningar och initierar debatter om aktuella frågeställningar.

Varje år delar Stockholms arkitektförening ut ett eget arkitekturpris – årets ’guldrum’, som går till den eller dem som på ett värdefullt sätt bidragit till och stimulerat det offentliga samtalet om arkitektur. Kontakta oss gärna på stockholm@arkitekt.se eller på valberedning.stockholm@arkitekt.se om du vill komma i kontakt med valberedningen.