Stockholms Arkitektförening

Stockholms Arkitektförenings mål är att erbjuda sina medlemmar ett forum för fördjupning, utbyte och inspiration kring arkitektur – byggnader, inredning, landskap, stadsbyggnad och planering. Vi arrangerar evenemang av olika slag – föreläsningar, samtal, visningar och initierar debatter om aktuella frågeställningar.

Varje år delar Stockholms arkitektförening ut ett eget arkitekturpris – årets ’guldrum’, som går till den eller dem som på ett värdefullt sätt bidragit till och stimulerat det offentliga samtalet om arkitektur. Kontakta oss gärna på stockholm@arkitekt.se eller på valberedning.stockholm@arkitekt.se om du vill komma i kontakt med valberedningen.

På gång

Framtiden är redan byggd
Stockholms Arkitektförening

Framtiden är redan byggd

Stockholms Arkitektförening bjuder in till föreläsning på Konstakademin med fokus på att bevara efterkrigstidens arkitektur.

Datum::
Parkvisioner i Stockholm – del ett
Stockholms arkitektförening

Parkvisioner i Stockholm – del ett

Varmt välkomna till den första av två kvällar om planering av Stockholms parker. Vi kommer att fördjupa oss i Stockholmsstilen som satte Stockholms parker på världskartan under modernismen, hur arbetet med parkplanering ser ut idag och hur arvet från den tiden förvaltas när staden växer.

Datum::
Secretary får Guldrummet 2021
Guldrummet

Secretary får Guldrummet 2021

Secretary vinner Guldrummet 2021 för boken 14 495 lägenheter – En bok om bostadsbristens bostäder.
Publicerad: