Akademikernas a-kassa

Akademikernas a-kassa är Sacoförbundens egen gemensamma arbetslöshetskassa.

Reglerna för ersättning och medlemskap i a-kassorna är reglerade i lag. Försäkringen består av två delar. Dels en grundförsäkring, som alla omfattas av som uppfyller det så kallade arbetsvillkoret. Dels en inkomstrelaterad försäkring, som förutsätter att man är medlem i en arbetslöshetskassa. För att bli medlem i en arbetslöshetskassa krävs att man har arbete. Observera att du måste ansöka om medlemskap i a-kassan separat, den ingår inte i medlemsavgiften till Sveriges Arkitekter.

För att bli medlem i Akademikernas a-kassa ska du uppfylla två krav, akademikerkravet och arbetskravet:

  • Akademikerkravet uppfyller du som har minst 180 högskolepoäng (motsvarar 120 akademiska poäng i det äldre poängsystemet) eller en akademisk examen som motsvarar minst 180 högskolepoäng. Du uppfyller även akademikerkravet om du studerar för närvarande och har för avsikt att ta 180 högskolepoäng. Du måste styrka detta med en kopia på examensbevis eller ett registerutdrag, med undantag för dig som är medlem i något av Sacos fackförbund, Vårdförbundet eller tidigare har varit med i Akademikernas a-kassa.
  • Arbetskravet uppfyller du om du arbetar eller någon gång har arbetat. Du behöver alltså inte ha arbete vid ansökningstillfället för att bli medlem. Att du har arbetat styrker du till exempel med ett tjänstgöringsintyg, lönespecifikation eller kontrolluppgift. Ett anställningsavtal styrker inte att du har arbetat.

Du kan bara vara medlem i en arbetslöshetskassa i taget. Byter du till Akademikernas a-kassa från en annan a-kassa får du tillgodoräkna dig tidigare medlemstid om bytet sker utan glapp i medlemstiden.

Både anställda och företagare kan vara medlemmar i Akademikernas a-kassa.

Läs mer