Upphandlingsakuten

Upphandlingsakuten ger Sveriges Arkitekters medlemmar insyn i vad förbundet gör för att förbättra villkoren i offentliga upphandlingar. Här kan du följa ärenden, läsa skrivelser och anmäla dåliga upphandlingar.

Vad gör Sveriges Arkitekter?

När förbundet upptäcker eller får tips om en upphandling som styrs av LOU, Lagen om offentlig upphandling, och verkar felaktig kontaktar vi upphandlaren och begär att villkoren ändras. Tveka inte att höra av dig om något verkar fel – som tipsare är du alltid anonym.

Överprövning och överklagan

Alla företag har rätt att begära överprövning av en upphandling. Men det är bara företag som deltagit i en upphandling som har rätt att överklaga resultatet av en upphandling. Sveriges Arkitekter som organisation kan varken begära överprövning eller överklaga resultatet av en upphandling. Däremot kan vi stå som ekonomisk garant för och, i praktiken, driva en överprövning för ett eller fler företags räkning.

Se pågående ärenden nedan

Pågående ärenden

Visa alla nyheter
Kungsbacka kommun upphandlar tekniska konsulter
Upphandlingsakuten

Kungsbacka kommun upphandlar tekniska konsulter

Kungsbacka kommun ramavtalsupphandlar tekniska konsulter planprogram och detaljplaner men utvärderar endast lägsta pris.
Publicerad:
Hässelby-Vällingby upphandlar utan ABK 09
Upphandlingsakuten

Hässelby-Vällingby upphandlar utan ABK 09

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning ramavtalsupphandlar landskapsarkitekter utan att tillämpa branschens standardavtal ABK 09.
Publicerad:
Jönköpings kommun upphandlar arkitektorganisation
Upphandlingsakuten

Jönköpings kommun upphandlar arkitektorganisation

Jönköpings kommun upphandlar en arkitektorganisation för uppdrag fram till bygglovshandling avseende badhus. Kommunen ställer krav som framstår som oproportionerliga i förhållande till syftet med upphandlingen.
Publicerad:
Kalmar kommun upphandlar på ramavtal
Upphandlingsakuten

Kalmar kommun upphandlar på ramavtal

Kalmar kommun handlar upp arkitekt- och konsulttjänster på ramavtal och kräver fri nyttjande- och äganderätt till uppdragsresultat.
Publicerad:
Länsstyrelsen i Jönköping upphandlar ny utställning
Upphandlingsakuten

Länsstyrelsen i Jönköping upphandlar ny utställning

Länsstyrelsen i Jönköping upphandlar ny utställning till naturum i Store Mosse och bryter mot grundläggande principer för offentlig upphandling.
Publicerad: