Upphandlingsakuten

Upphandlingsakuten ger Sveriges Arkitekters medlemmar insyn i vad förbundet gör för att förbättra villkoren i offentliga upphandlingar. Här kan du följa ärenden, läsa skrivelser och anmäla dåliga upphandlingar.

Vad gör Sveriges Arkitekter?

När förbundet upptäcker eller får tips om en upphandling som styrs av LOU, Lagen om offentlig upphandling, och verkar felaktig kan vi kontakta upphandlaren och begära att villkoren ändras. Tveka inte att höra av dig om något verkar fel – som tipsare är du alltid anonym.

Ställ frågor till upphandlaren

Om du anser att uppgifter som lämnas i ett upphandlingsdokument är ofullständiga eller otydliga bör du redan under anbudstiden vända dig till den upphandlande myndigheten och ställa frågor samt begära kompletteringar och förtydliganden. Det görs i de flesta upphandlingar i funktionen ”frågor och svar” och sista dag att ställa frågor anges upphandlingsdokumenten. Om du utan godtagbara skäl underlåter att ställa frågor, och i stället väntar med att påtala eventuella brister till efter det att tilldelningsbeslutet är fattat, kan du normalt sett inte anses ha lidit eller riskerat att lida skada.

Överprövning och överklagan

Alla företag har rätt att begära överprövning av en upphandling. För bifall till en ansökan om överprövning av upphandling krävs att det förekommit ett upphandlingsfel, till exempel att ett krav i upphandlingsdokumenten strider mot de grundläggande principerna eller att en felaktig utvärdering har gjorts av inkomna anbud, och den leverantör som ansöker om överprövning har lidit eller riskerar att lida skada till följd av felet.

Se ärendena nedan

Ängelholms kommun upphandlar arkitekt
Upphandlingsakuten

Ängelholms kommun upphandlar arkitekt

Ängelholms kommun upphandlar arkitekt utan att använda branschens standardavtal ABK 09.
Publicerad:
Ulricehamn upphandlar arkitekttjänster
Upphandlingsakuten

Ulricehamn upphandlar arkitekttjänster

Ulricehamn upphandlar arkitekttjänster till lägsta pris och gör avsteg från ABK09. Sveriges Arkitekter rekommenderar att upphandlingen görs om.
Publicerad:
Lerums kommun upphandlar konsulttjänster
Upphandlingsakuten

Lerums kommun upphandlar konsulttjänster

Lerums kommun upphandlar konsulttjänster för planprocessen och utvärderar endast lägsta pris. Sveriges Arkitekter rekommenderar att upphandlingen görs om.
Publicerad: