En arkitekttävling är ett vedertaget och väl utvecklat sätt att få ett lyckat projekt. Den har fördelar för samtliga i processen:

För beställaren är arkitekttävlingen ett tryggt sätt att finna den optimala föreningen av form, funktion och ekonomi för sitt projekt och samtidigt välja den för projektet bästa arkitekten. Det är också ett sätt att visa att man vill åstadkomma något utöver det vanliga med sitt projekt. För den offentliga diskussionen om arkitektur- och stadsbyggnadsfrågor ger arkitekttävlingen stimulans och underlag. För arkitekterna är arkitekttävlingen ett sätt att i jämbördig konkurrens med andra arkitekter pröva och utveckla både sin förmåga och arkitekturen.

 

För att hålla dig informerad om vad som händer på tävlingsfronten med nyheter och uppdateringar, prenumerera på vår mailtjänst genom att skriva in din adress i formuläret:Aktuella tävlingarÖvrig tävlingsinformation


Projekt utveckla tävlingsverksamheten

Tävlingar är en viktig del av många arkitekters verksamhet som debatteras ofta och livligt. Under 2013–14 genomförde Sveriges Arkitekter därför ett projekt med uppdraget att utreda tävlingsverksamheten i ett brett...Genomförda tävlingar 2014Tävlingar 2001–2013 hittar du i vårt arkiv