En arkitekttävling är ett vedertaget och väl utvecklat sätt att få ett lyckat projekt. Den har fördelar för samtliga i processen:

För beställaren är arkitekttävlingen ett tryggt sätt att finna den optimala föreningen av form, funktion och ekonomi för sitt projekt och samtidigt välja den för projektet bästa arkitekten. Det är också ett sätt att visa att man vill åstadkomma något utöver det vanliga med sitt projekt. För den offentliga diskussionen om arkitektur- och stadsbyggnadsfrågor ger arkitekttävlingen stimulans och underlag. För arkitekterna är arkitekttävlingen ett sätt att i jämbördig konkurrens med andra arkitekter pröva och utveckla både sin förmåga och arkitekturen.

Vi jobbar just nu med att ta fram en ny tjänst för att prenumerera på aktuell tävlingsinformation. Ha tålamod!
Genomförda tävlingar 2014Sök i tävlingsarkivet