Arkitekttävlingar - Sveriges Arkitekter

Vill du få uppdateringar om nya och pågående arkitekturtävlingar? Prenumerera på våra kostnadsfria tävlingsnyheter.

Arkitekttävlingen är ett sätt att få fram den optimala föreningen av form, funktion och ekonomi och samtidigt välja den för uppdraget mest lämpade arkitekten. En väl genomförd tävling, där deltagarna satsar sin kreativitet och kompetens för att åstadkomma det bästa förslaget, genererar långsiktiga värden för såväl arrangör och arkitekt som för samhället i stort.

Du som arrangör

Arkitekttävlingar kan arrangeras av byggaktörer eller kommuner. För dig som arrangör är arkitekttävlingen ett utmärkt sätt att visa att du med projektet vill åstadkomma något utöver det vanliga. I projektets tidiga skeden läggs grunden för såväl dess gestaltande och konstnärliga kvaliteter som för tekniska, funktionella och ekonomiska aspekter.

Arkitekttävlingen skapar höjd för en kreativ process samt för djupgående kunskap om projektets olika förutsättningar och möjligheter. Tävlingsformen ger en stabil grund för projektets fortsatta utveckling från första idé till färdigt genomförande. I relation till projektets totala budget och värdet av förslagsställarnas arbetsinsats, blir kostnaden för en tävling mycket liten. För beställaren blir arkitekturtävlingen därför till en bra investering för att i ett tidigt skede skapa ett starkt beslutsunderlag. Den innebär även goda möjligheter att marknadsföra och rikta uppmärksamheten mot den egna staden eller kommunen, både under tävlingsperioden och när projektet väl är förverkligat.

”Med hjälp av sin kunskap och kompetens har Sveriges Arkitekter väglett oss på ett mycket engagerat och proffsigt sätt genom de tävlingar vi hittills har anordnat. Att tävla om kvalitet istället för pris har gett Norrköping arkitektoniska, prisvinnande pärlor som verkligen berikar platsen och gör oss ännu mer stolta över vår fina stad.”

Karin Milles, stadsarkitekt Norrköping. Jurymedlem i markanvisningstävling Kv. Garvaren, 2017 och i markanvisningstävling Kv. Relingen, 2018.

Du som arkitekt

För arkitekten är tävlingen ett sätt att i konkurrens med andra arkitekter utveckla sin kreativa förmåga. Ingen uppgift är för stor eller för liten – man kan tävla om allt från omfattande offentliga projekt eller hela stadsdelar till offentliga byggnader, bostäder och andra mindre men nog så viktiga uppgifter.

Arkitekturtävlingens etablerade form med beprövade metoder för programskrivning, tävling och juryarbete skapar stort utrymme för kreativitet och utveckling. Många välkända och betydelsefulla arkitektoniska verk i Sverige och i världen är resultatet av arkitekttävlingar. Arkitekturtävlingar innebär också att unga och oprövade förmågor får möjligheten att nå en marknad där främst etablerade arkitektkontor verkar.

”Formen med en 72-timmarstävling blev en energikick. Vi hade ett öppet idéarbete där många på kontoret var engagerade. Den korta tävlingstiden var frigörande och uppgiften och inlämningskraven gjorde att vi kunde fokusera på att utveckla idé, innehåll och gestaltning.”

Kajsa Laring, VARG Arkitekter. Vinnare av 72-timmarstävlingen Steel Race Reuse, 2019.

Du som samhällsmedborgare

För den offentliga diskussionen om arkitektur- och stadsbyggnadsfrågor bidrar arkitekttävlingen med både stimulans och underlag. Att allmänheten välkomnas att delta i öppna forum kring tävlingsförslagen möjliggör en bred diskussion om arkitektur och hur den påverkar vår fysiska miljö. Öppenheten skapar också en bättre förståelse för hur komplicerade plan- och gestaltningsfrågor kan lösas.

Tävlingen har även ett stort nyhetsvärde och en stark massmedial genomslagskraft. Allmänhetens, politikens eller brukarens intressen bidrar till att förankra och stärka besluten kring ett projekt – tävlingsprocessen möjliggör på så sätt både opinionsbildning och marknadsföring.

Har du frågor som rör arkitekttävlingar?

Du hittar svaren i vårt forum.


Aktuellt