Projektverksamhet

En stor del av Sveriges Arkitekter Studenternas verksamhet består av projekt och workshops. Alla våra medlemmar kan ansöka om projektmedel för att förverkliga sina idéer.

En stor del av Sveriges Arkitekter Studenternas verksamhet består av projekt och workshops. Alla våra medlemmar kan ansöka om projektmedel för att förverkliga sina idéer, och sedan tar styrelsen beslut om vilka projekt som går i linje med vår verksamhet. Tänk på att de projekt som genomförs med stöd från Sveriges Arkitekter Studenterna ska syfta till att främja möten mellan studenter från olika utbildningar. En riktlinje för styrelsen är att representanter från minst två utbildningar är närvarande. Projektet bör ha en tydlig koppling till ämnet arkitektur.

Starta ett projekt eller anordna en workshop

Kul att du vill göra ett projekt! Har du en projektidé som du vill bolla med styrelsen är det bara att mejla oss. När du vill ansöka om att anordna ett projekt fyller du i mallen nedan, styrelsen kommer sedan att återkomma till dig när de tagit ett beslut eller om de vill diskutera projektet!

Innan projektet

  • Utse en ansvarig. Det kan vara flera ansvariga men endast en är kontaktperson.
  • Gör en budget – beräkna kostnader så noga ni kan.
  • Skicka in projektansökan.
  • Tänk på att ge tillräckligt med tid för att styrelsen ska hinna ta ett beslut.

Behöver ni boka resor? Ni kommer att få en resemall som ska fyllas i med kontaktuppgifter, reseönskemål och matpreferenser för samtliga resenärer. Deltagarna själva kollar upp så billiga och miljövänliga alternativ som möjligt. Därefter tar Sveriges Arkitekter Studenternas kassör hand om resebokningen. Är det kortare resor med lokaltrafik som är aktuellt går det bra att betala biljetten själv och skicka in kvittot i efterhand så får du tillbaka pengarna.

Under projektet

Projektansvarig har ansvar för att en projektet dokumenteras i text och bild. Vi vill dela med oss på Instagram och hemsidan så det är viktigt att personerna som är med på bild tycker att det är okej samt att vi får veta vem som har tagit fotot.

Efter projektet

Alla kvitton för eventuella utlägg ska skickas in, tillsammans med en ifylld utläggsblankett, till Sveriges Arkitekters kansli senast en månad efter genomförandet. Endast utlägg som fanns med i budgeten i projektansökan ersätts. Skulle något oförutsett hända, kontakta oss.