Arkitektur- och barnrådet

Arkitektur- och barnrådets huvudsakliga uppgifter är att vara styrelsens stöd i arbetet med att öka undervisningen om arkitektur för barn.

Rådets arbete innebär att:

  • att öka barnens medverkan i planeringsprocessen, på barnens villkor och med barnens perspektiv,
  • att sprida kunskap inom arkitektkåren kring hur Barnkonventionen kan tillämpas inom vårt yrkesområde när den blir lag 2020,
  • att verka för utbildning av lärare och arkitekter för att det ska finnas behöriga lärare till läroplanens arkitekturkurser på gymnasiet,
  • samt driva nätverket ”ARKiS Arkitektur i Skolan” med årligen återkommande nätverksmöten.

ARKiS Arkitektur i Skolan 

ARKiS Arkitektur i Skolan är ett professionellt nätverk som arbetar för att öka medvetenheten i samhället och framför allt i skolan om den byggda miljöns, arkitekturens, och det offentliga rummets betydelse. ARKiS vill främja att arkitekturpedagogik kommer in i skolan, att lärarna förstår potentialen i att använda närmiljön som läromedel. ARKiS ser detta som en central möjlighet för Sveriges Arkitekter att långsiktigt kunna bidra till kvalitetsmedvetna bostads- och byggnadskonsumenter och beslutsfattare samt till en mer designmedveten byggbransch som bygger med högre kvalitet.

ARKiS Nätverksträff 

ARKiS Nätverksträff  2019 på KTH Arkitekturskolan i Stockholm under rubriken – Nästa år blir barnkonventionen lag! Vad får det för betydelse för planering och gestaltning? Dagen bestod av inspirerande föredrag om hur du kan arbeta med barn och ungas egna perspektiv i planering och gestaltning. Missade du dagen eller vill uppleva det igen, se det i efterhand på vår YouTube-kanal.

Urbanistica Podcast

Urbanistica Podcast, Mie Svennberg (Översiktsplanerare, social hållbarhet och barnperspektiv, Strategiska avdelningen, Göteborgs stad), Stefan Petersson (Arkitekt, spad and KTH School of Architect) och Suzanne Delaval (Arkitekt Tekn. dr. Arkitekturanalys Stockholm) berättar om Arkitektur och barnrådet. Lyssna på podden här.

Twittra med oss #arkitekturpedagogik

Är du intresserad av att ingå i nätverket? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort.

Arkitektur- och barnrådet

Intresseanmälan om medlemskap i Arkis

4th UIA Architecture & Children Golden Cubes Awards

Järfälla Kultur är bäst i världen på att aktivera barn i planering och att undervisa om arkitektur både i skolan och på fritiden.

Sverige en av vinnarna på Golden Cubes Awards