Arkitektur- och barnrådet

Arkitektur- och barnrådets huvudsakliga uppgifter är att vara styrelsens stöd i arbetet med att öka undervisningen om arkitektur för barn.

Rådets arbete innebär att:

 • Öka medvetenheten om barnperspektiv, barnets perspektiv och barnrättsperspektiv i planering och gestaltning samt öka medvetenheten om värdet av att barn och unga medverkar i planeringsprocesser.
 • Sprida kunskap till arkitekter och planerare om hur Barnkonventionen kan tillämpas inom våra yrkesområden.
 • Verka för utbildning av lärare och arkitekter för att tillgodose behovet av behöriga lärare till arkitekturkurser på grundskole- och gymnasienivå.
 • Arrangera årliga nätverksmöten för nätverket ARKiS med aktuellt tema.
 • Bistå styrelsen i remissvar från myndigheter och regering i frågor som rör barns och ungas fysiska miljö.

Välkommen att gå med i nätverket ARKiS

Nätverket ARKiS finns till för dig som arbetar med barns delaktighet i formandet av den fysiska miljön, med implementering av barnkonventionens artiklar i planering, gestaltning och förvaltning, och med undervisning om arkitektur i skolan. Nätverket hade till en början främst fokus på undervisning om arkitektur i skolan (ARKiS). Med åren har inriktningen breddats, men namnet har behållits.

Nätverket administrerar en mejllista och en facebookgrupp där du får tips på intressanta utredningar, publikationer och projekt. Är du med i nätverket bjuds du även in till ett årligt halvdags seminarium på ett aktuellt tema. Tips oss gärna om ämnen du vill ha belysta!

Videon kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube.com. Genom att visa videon godkänner du att cookies sparas från Youtube.com enligt deras villkor.
Gå till videon på Youtube.com
Se film från den senaste nätverksträffen.

Här kan du även titta på nätverksträffen från 2019.

Nomineringar till Golden Cubes Awards 2023

Rådet för Arkitektur och barn, Sveriges Arkitekter har nominerat fyra förslag till UIA:s stora utlysning för Golden Cubes Awards 2020-2023.
Golden Cubes Awards vill hedra dem som på olika sätt arbetar med att hjälpa barn och unga att förstå arkitektur och därmed få redskap att diskutera arkitektur och kunna delta i den demokratiska processen kring vårt byggande.

Golden Cubes Awards delas ut vart tredje år på UIA kongressen, och i år hålls den i Köpenhamn den 2-6 juli. Denna gång är det den femte omgången av Golden Cubes Awards och Sverige har vunnit pris flera gånger.

Priset delas ut i fyra olika kategorier:

 • Skolor
 • Institutioner
 • Tryckt media
 • Audio visuell media

I slutet av april kommer UIA Architecture & Children Work Programme att meddela vilka av alla nominerade projekt från hela världen som prisas. 82 projekt från 31 länder har skickats in, så konkurrensen är stenhård.

Vi har nominerat följande projekt från Sverige:

Skolor: Allthängersamman, icke vinstdrivande organisationen OCEAN, ett projekt finansierat av Konstrådet och i samarbete med ArkDes. Undervisningsmaterial för skolan arbetas fram i samverkan med några skolor där barnen får prova på olika workshops där bland annat dans ingår.

Institutioner: Gatulabba, Växtvärket arrangerar workshops med barn och unga och avslutar med en gatufestival i Malmö. Finansieras av Allmänna arvsfonden och genomförs i samarbete med Gullängens förskola och Kastanjeskolans fritids. Barnen får planera, bygga och använda interventioner i sin närmiljö.

Tryckt media: Nyfiken på hus – en arkitekturbok för barn (och vuxna) en bok av Karin Schönmeyr Elfström (författare) och Kristina Alfonsdotter (illustation och grafisk form), utgiven av DIBB förlag.

Audio visuell media: OSS, Our Sound Spaces, ett projekt där omgivningens ljud demonstreras i ett rum. Via en app kan man styra vilka ljud som spelas upp. Ett samarbete mellan Södertörns högskola, KTH, Hemsö, Formas och Youth Plan.

Mer om Golden Cubes Awards

Utmärkelsen delas ut till framstående projekt som handlar om att barn får lära sig om arkitektur och samhällsplanering i ett brett perspektiv. Vi har fyra kategorier som man kan skicka in bidrag till: 

 • Skolor som gör projekt kring arkitektur med barnen.
 • Institutioner, som museer, stiftelser, universitet, föreningar eller dylikt.
 • Tryckt media, som böcker, spel och byggsatser eller dylikt.
 • Audio visuell media, som datorspel, videofilmer, appar och annat digitalt.

Läs mer på den internationella hemsidan  där finns all information och mallar för hur förslagen ska presenteras. Allt måste vara på engelska.

Är du intresserad av att veta mer om UIA Architecture & Children kan du följa de på Facebook.

Arkitektur- och barnrådet

Intresseanmälan om medlemskap i Arkis

4th UIA Architecture & Children Golden Cubes Awards

Järfälla Kultur är bäst i världen på att aktivera barn i planering och att undervisa om arkitektur både i skolan och på fritiden.

Sverige en av vinnarna på Golden Cubes Awards