Arkitektur- och barnrådet

Arkitektur- och barnrådets huvudsakliga uppgifter är att vara styrelsens stöd i arbetet med att öka undervisningen om arkitektur för barn.

Rådets arbete innebär att:

  • Öka medvetenheten om barnperspektiv, barnets perspektiv och barnrättsperspektiv i planering och gestaltning samt öka medvetenheten om värdet av att barn och unga medverkar i planeringsprocesser.
  • Sprida kunskap till arkitekter och planerare om hur Barnkonventionen kan tillämpas inom våra yrkesområden.
  • Verka för utbildning av lärare och arkitekter för att tillgodose behovet av behöriga lärare till arkitekturkurser på grundskole- och gymnasienivå.
  • Arrangera årliga nätverksmöten för nätverket ARKiS med aktuellt tema.
  • Bistå styrelsen i remissvar från myndigheter och regering i frågor som rör barns och ungas fysiska miljö.

Välkommen att gå med i nätverket ARKiS

Nätverket ARKiS finns till för dig som arbetar med barns delaktighet i formandet av den fysiska miljön, med implementering av barnkonventionens artiklar i planering, gestaltning och förvaltning, och med undervisning om arkitektur i skolan. Nätverket hade till en början främst fokus på undervisning om arkitektur i skolan (ARKiS). Med åren har inriktningen breddats, men namnet har behållits.

Nätverket administrerar en mejllista och en facebookgrupp där du får tips på intressanta utredningar, publikationer och projekt. Är du med i nätverket bjuds du även in till ett årligt halvdags seminarium på ett aktuellt tema. Tips oss gärna om ämnen du vill ha belysta!

Videon kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube.com. Genom att visa videon godkänner du att cookies sparas från Youtube.com enligt deras villkor.
Gå till videon på Youtube.com
Se film från tidigare nätverksträff.

Är du intresserad av att ingå i nätverket? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort.

Arkitektur- och barnrådet

Intresseanmälan om medlemskap i Arkis

4th UIA Architecture & Children Golden Cubes Awards

Järfälla Kultur är bäst i världen på att aktivera barn i planering och att undervisa om arkitektur både i skolan och på fritiden.

Sverige en av vinnarna på Golden Cubes Awards