Arkitektur- och barnrådet

Arkitektur- och barnrådets huvudsakliga uppgifter är att vara styrelsens stöd i arbetet med att öka undervisningen om arkitektur för barn.

Rådets arbete innebär att:

  • Öka medvetenheten om barnperspektiv, barnets perspektiv och barnrättsperspektiv i planering och gestaltning samt öka medvetenheten om värdet av att barn och unga medverkar i planeringsprocesser.
  • Sprida kunskap till arkitekter och planerare om hur Barnkonventionen kan tillämpas inom våra yrkesområden.
  • Verka för utbildning av lärare och arkitekter för att tillgodose behovet av behöriga lärare till arkitekturkurser på grundskole- och gymnasienivå.
  • Arrangera årliga nätverksmöten för nätverket ARKiS med aktuellt tema.
  • Bistå styrelsen i remissvar från myndigheter och regering i frågor som rör barns och ungas fysiska miljö.

Välkommen att gå med i nätverket ARKiS

Nätverket ARKiS finns till för dig som arbetar med barns delaktighet i formandet av den fysiska miljön, med implementering av barnkonventionens artiklar i planering, gestaltning och förvaltning, och med undervisning om arkitektur i skolan. Nätverket hade till en början främst fokus på undervisning om arkitektur i skolan (ARKiS). Med åren har inriktningen breddats, men namnet har behållits.

Nätverket administrerar en mejllista och en facebookgrupp där du får tips på intressanta utredningar, publikationer och projekt. Är du med i nätverket bjuds du även in till ett årligt halvdags seminarium på ett aktuellt tema. Tips oss gärna om ämnen du vill ha belysta!

Videon kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube.com. Genom att visa videon godkänner du att cookies sparas från Youtube.com enligt deras villkor.
Gå till videon på Youtube.com
Se film från den senaste nätverksträffen.

Här kan du även titta på nätverksträffen från 2019.

Golden Cubes Awards – femte gången

Nu har UIA Architecture & Children lanserat femte omgången av Golden Cubes Awards. Vi hoppas på brett deltagande från många länder. Vi genomför en nationell nominering som Sveries arkitekter arrangerar via Rådet för Arkitektur och Barn. Börja fundera nu på vilka projekt ni skulle vilja lyfta fram. Vi vill ha era förslag i senast den 10 februari 2023 klockan 15.00 så det är gott om tid att planera deltagande.

Förslagen skickas in digitalt till suzanne.delaval@arkitekturanalys.se  använd gärna WeTransfer eller annan liknande tjänst för att skicka stora dokument.

Golden Cubes Awards delas ut till framstående projekt som handlar om att barn får lära sig om arkitektur och samhällsplanering i ett brett perspektiv
Vi har fyra kategorier som man kan skicka in bidrag till: 

  • Skolor som gör projekt kring arkitektur med barnen.
  • Institutioner, som museer, stiftelser, universitet, föreningar eller dylikt.
  • Tryckt media, som böcker, spel och byggsatser eller dylikt.
  • Audio visuell media, som datorspel, videofilmer, appar och annat digitalt.

Läs mer på den internationella hemsidan  där finns all information och mallar för hur förslagen ska presenteras. Allt måste vara på engelska.

Är du intresserad av att veta mer om UIA Architecture & Children kan du följa de på Facebook.

Arkitektur- och barnrådet

Intresseanmälan om medlemskap i Arkis

4th UIA Architecture & Children Golden Cubes Awards

Järfälla Kultur är bäst i världen på att aktivera barn i planering och att undervisa om arkitektur både i skolan och på fritiden.

Sverige en av vinnarna på Golden Cubes Awards