Se föreläsningarna från Arkitekturgalan 2022

Årets upplaga av Arkitekturgalan är över. Inspirationsföreläsningar varvades med prisutdelningar av våra prestigefyllda arkitekturpriser. Allt helt kostnadsfritt. Här kan du se årets föreläsningar och paneldebatten i efterhand.

Torun Hammar – ordförande i Sveriges Arkitekters kulturmiljöråd

Videon kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube.com. Genom att visa videon godkänner du att cookies sparas från Youtube.com enligt deras villkor.
Gå till videon på Youtube.com
På Arkitekturgalan höll Torun Hammar ett inledningstal som adresserade de utmaningar arkitekterna som kåren står inför just nu och vad som kan komma att krävas för att hitta möjliga lösningar framåt.

Fredrik Moberg, biolog, PhD i Systemekologi

Videon kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube.com. Genom att visa videon godkänner du att cookies sparas från Youtube.com enligt deras villkor.
Gå till videon på Youtube.com
Fredrik Moberg är aktuell med boken “Den uppfinningsrika planeten”, som handlar om biomimikry – hur naturen kan inspirera människan till hållbara lösningar.

Paneldiskussion om stadsförnyelse

Videon kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube.com. Genom att visa videon godkänner du att cookies sparas från Youtube.com enligt deras villkor.
Gå till videon på Youtube.com
Panelsamtalet, med inbjudna gäster från fyra städer, handlar om olika angreppsätt, olika utmaningar och olika verktyg för att arbeta med hållbar stadsutveckling på varierande, och kanske lite annorlunda, sätt. Gemensamt för dem alla är ett stort engagemang genom hela processen – från det allra tidigaste skedet och dialog om möjligheter, till genomförande och långsiktig förvaltning, alltid med hållbarhet i fokus – miljömässig, social och ekonomisk.
Läs mer om debatten och deltagarna

Lesley Lokko, Professor. BSc(Arch), MArch, Mphil, PhD

Videon kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube.com. Genom att visa videon godkänner du att cookies sparas från Youtube.com enligt deras villkor.
Gå till videon på Youtube.com
I sitt inspirationstal relaterade Lesley Lokko till det övergripande temat ”Förändring” och arkitektens och arkitekturens roll i pågående omställning utifrån ett speciellt fokus på utbildning och forskning. Hur utmanar vi de värden som vi fram till nu sett som bestående fundament för hela vår kår? Vilka är våra ”heliga kor” och hur kan vi undersöka hur de behöver förändras och utvecklas för att möta samhällets många akuta utmaningar, idag?
Läs mer om Lesley Lokko

Nya hedersmedlemmar

Videon kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube.com. Genom att visa videon godkänner du att cookies sparas från Youtube.com enligt deras villkor.
Gå till videon på Youtube.com
Kersti Sandin Bülow och Gert Wingårdh blir utsedda till hedersmedlemmar.

Brandtal

Videon kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube.com. Genom att visa videon godkänner du att cookies sparas från Youtube.com enligt deras villkor.
Gå till videon på Youtube.com
Brandtal av Helena Bjarnegård och Kieran Long.