Akademin för arkitektur

Akademin för arkitektur ser som sin uppgift att bevaka, driva och diskutera aktuella frågor av vikt för arkitekturens utveckling i Sverige samt att stödja yrkes och kunskapsutvecklingen inom ämnet.

Det sker bland annat genom olika typer av samtal och möten där en viss fråga diskuteras tillsammans med inbjudna gäster. Akademin strävar efter att tillgängliggöra dessa samtal på olika sätt, till exempel i tidningen Arkitekten. Dessutom utser akademin juryledamöter till Sveriges Arkitekters Kasper Salin-pris, Bostadspris och Kritikerpris.

Representanter under 2023–2025

  • Jan Enfors, arkitekt SAR/MSA, fd stadsarkitekt i Sollentuna, tidigare projekterande arkitekt på bland annat Bergs Arkitekter. Tidigare ordförande i tävlingsnämnden
  • Josefin Larsson, arkitekt SAR/MSA, affärsutvecklare på Tengboms, ordförande
  • Pernilla Theselius, arkitekt MSA, Stadsarkitekt Ängelholm
  • Peter Ullstad, arkitekt SAR/MSA, Codesign
  • Rada Markovic, arkitekt SAR/MSA, Rarada of Sweden
  • Torun Hammar, arkitekt SAR/MSA, egen firma
  • Åsa Bjerndell, arkitekt SAR/MSA, White
Stipendium till Tailor Made för förebildlig arkitektur
Akademin för arkitektur

Stipendium till Tailor Made för förebildlig arkitektur

Tailor Made Arkitekter har fått motta arkitekturstipendiet från Irma och Einar Forseths stiftelse. Sveriges Arkitekters akademi för arkitektur nominerade kontoret och deltog i stipendieutdelningen.
Publicerad: