Sveriges Arkitekter övre Norrlands arkitekturpris

Efter några års uppehåll utlyser Sveriges Arkitekter övre Norrland ett pris till det bästa projektet inom områdena byggnadsarkitektur, landskapsarkitektur, inredningsarkitektur eller fysisk planering.

Syftet med priset är att lyfta fram och uppmärksamma goda insatser inom arkitektur i föreningens verksamhetsområde, det vill säga Norrbottens och Västerbottens län. Priset är ett erkännande och en uppmuntran till verkets beställare och arkitekter.

Sveriges Arkitekter övre Norrlands arkitekturpris kan tilldelas ett framstående verk inom ett eller flera av områdena som nämnts ovan. Verket ska vara utfört i föreningens område och färdigställt eller laga kraft vunnet år 2017 eller senare.

Tänk generöst – föreslå en konkurrent, tänk självsäkert – föreslå ett eget projekt, tänk brett – föreslå något som ligger utanför ramen!

Välkommen att lämna ditt förslag

Verket ska vara färdigställt i Norrbottens eller Västerbottens län och ska vara färdigställt alternativt vunnit laga kraft år 2017 eller senare.

  • Verket ska vara utfört inom något av de yrkesområden som finns representerade hos Sveriges Arkitekter.
  • Till det inlämnade förslaget ska minst en bild alternativt plan samt en motiverande text bifogas.
  • Sista dag att skicka in förslag är söndag den 24 mars 2024. Bidrag som kommer in efter det kommer inte att tas med i bedömningen. Bidrag lämnas in via formuläret nedan.

Förslagen bedöms och vinnare utses av en oberoende jury som utses av Sveriges arkitekter övre Norrland och prisutdelning sker hösten 2024.

Föreslå projekt till övre Norrlands arkitekturpris