KTH Arkitekturskolan, Stockholm. Foto: Åke E:son Lindman

Arkitektskolor

Samtliga utbildningar följer europeisk standard och är tre plus två år långa. Efter tre år får du kandidatexamen och efter ytterligare två år masterexamen.

Utbildningarna:

 • Blekinge Tekniska Högskola, BTH,
  På Blekinge Tekniska Högskola, BTH, i Karlskrona kan du läsa Sveriges enda utbildning till planeringsarkitekt. Du läser först tre år på programmet Fysisk planering och därefter ett tvåårigt masterprogram.
 • Chalmers 
  På Chalmers i Göteborg kan du utbilda dig i fem år till arkitekt genom Arkitektprogrammet eller med mer teknisk inriktning genom Arkitektur- och teknikprogrammet.
 • Högskolan för Design och Konst, HDK

  På Högskolan för Design och Konst, HDK, i Göteborg kan du på kandidatnivå gå Designprogrammet med inriktning mot rumsgestaltning. Tillsammans med en master i inredningsarkitektur blir du inredningsarkitekt.
 • Konstfack 
  På Konstfack i Stockholm kan du utbilda dig till inredningsarkitekt. Du läser först tre år på programmet Inredningsarkitektur och möbeldesign och sedan ett tvåårigt masterprogram.
 • KTH
  På Arkitekturskolan på Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, i Stockholm kan du under fem år utbilda dig till arkitekt.
 • Lunds Tekniska Högskola, LTH

  På Lunds Tekniska Högskola, LTH, läser du fem år och utbildar dig till arkitekt.
 • SLU Alnarp 
  På SLU Alnarp i Skåne kan du läsa till landskapsarkitekt. Du går fem år på Landskapsarkitektprogrammet.
 • SLU Ultuna 
  På SLU Ultuna i Uppsala kan du utbilda dig till landskapsarkitekt under fem år på Landskapsarkitektprogrammet.
 • Arkitekthögskolan i Umeå, UMA
  På Arkitekthögskolan i Umeå, UMA, läser du fem år på arkitektprogrammet och blir arkitekt.
 • Studera utomlands

Utbildningens status

När du letar efter en skola för att utbilda dig till arkitekt, inredningsarkitekt, landskapsarkitekt eller planeringsarkitekt är det viktigt att ta reda på utbildningens status.

Det finns utbildningsföretag som erbjuder distansutbildningar av olika slag, ofta är de ganska kort till exempel mellan 14 och 16 veckor. Detta är inga utbildningar som ger dig tillräckliga kunskaper för att kunna arbeta som arkitekt inom något fält. En utbildning till arkitekt sker på universitet eller högskola och du ska kunna ta en kandidat och master eller en yrkesexamen.

Behöver du förbereda arkitektstudierna?

Arkitektutbildningarna är populära, det går tre till fyra sökande på varje plats. Många har jobbat eller pluggat innan de startar sin arkitektutbildning.

På Sveriges Folkhögskolors webbplats kan du söka dig fram till folkhögskoleutbildningar med den inriktning du är intresserad av. På vissa får du hjälp med att göra arbetsprover eller förbereda dig för arkitektprovet.

Har du utländska betyg och vill veta hur du kan söka? Läs mer på UHR

På studera.nu finns praktisk information om hur du söker till högskolan, om Högskoleprovet, antagningsregler, etcetera.

Behörighet och antagning

Grundläggande behörighet krävs för alla högskoleutbildningar inom arkitektfältet. Beroende på utbildning kan kraven variera – kolla vad som gäller.