Välj företagsform

När du ska starta företag måste du välja företagsform. Vilken företagsform du väljer beror på vad du ska arbeta med och vilka förutsättningar som finns, om du ska starta ensam eller om ni är flera.

Oavsett vilken företagsform du väljer ska du ansöka om F-skatt. Du som har F-skatt betalar själv preliminär inkomstskatt, socialavgifter med mera, utifrån preliminära inkomstuppgifter som du lämnar till Skatteverket.

Enskild firma

Enskild firma kan passa dig som ska starta ett företag ensam. Det finns inget krav på något satsat kapital, men det finns inte heller någon tydlig gräns mellan dig personligen och ditt företag när det gäller ekonomin.

Aktiebolag

Aktiebolag kan startas av en eller flera personer. Ett aktiebolag är en juridisk person, vilket bland annat innebär att delägaren inte är personligt ansvarig för företagets skulder. I vissa fall kan styrelsen eller delägarna ha personligt ansvar, exempelvis för obetalda skatter och avgifter. För att starta ett aktiebolag krävs ett aktiekapital. Pengar eller egendom som behövs för att starta ett aktiebolag är minst 25 000 kronor.

Handelsbolag

Handelsbolag kan vara ett alternativ om ni är minst två personer som ska starta ett företag tillsammans. Inte heller här finns något krav på satsat kapital, men delägarna är personligt och solidariskt ansvariga för företagets skulder.

Mer information om företagsformer finns hos Bolagsverket