Medlem - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Hos oss får du det fackliga stöd och serviceutbud du behöver i din arkitektroll, vare sig du är anställd, företagare eller student.Aktuellt för dig som medlem


Vill du bli mentor på ”Korta vägen”?

05 Okt 2017

Teknikvägen 2 är en mentorskapsplattform för deltagare som studerar på Korta vägen vid Stockholms universitet. Korta vägens mål med mentorskapsplattformen är att tillhandahålla möjligheten för deltagare, som har tekniskt bakgrund,...

Nyheter från företagarservice september 2017

Kan beställare innehålla betalning för att kvitta skadestånd ABK 09? Det är vanligt förekommande att beställare hävdar att de har en fordran mot arkitekten för något fel och innehåller betalning....

Nytt kollektivavtal 2017–2020

Sveriges Arkitekter har kommit överens med Almega STD om införande av flexpension och vissa förändringar i andra regler i kollektivavtalet. Reglerna gäller både företag som är medlemmar i STD och...


Chef- och ledarskap


Här hittar du allt du behöver i din chefsroll, liksom råd och tips för att du ska klara jobbet bättre.Vanliga frågor