Hos oss får du det fackliga stöd och serviceutbud du behöver i din arkitektroll, vare sig du är anställd, företagare eller student.


Vanliga frågor2016 års avtal

Årets avtal och de ovanligt konfliktfyllda förhandlingarna


Den sista mars löper kollektivavtalen inom Svenska Teknik- och Designföretagens område ut. Här kommer en uppdatering av läget i förhandlingarna. I avtalsrörelsen 2016 har Unionen och Sveriges Ingenjörer drivit frågan om flexpension. Sveriges Arkitekter har tillsammans med övriga Sacoförbund inom privat sektor ställt sig bakom yrkandet. Unionen och Sveriges Ingenjörer har krävt att flexpensionen ska vara…