Medlem - Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekter är en fack- och branschorganisation för alla arkitekter i Sverige, som jobbar med inredning, hus, landskap eller planering. Med nära 14 000 medlemmar organiserar Sveriges Arkitekter omkring 90 procent av den samlade arkitektkåren och är därigenom en stark röst för yrket. Vårt mål är att arkitekter ska ha en bred och ledande roll i planering och samhällsbyggnad. Vår vision är bra arkitektur, som möter behoven hos dem som ska uppleva den byggda miljön i dag och i morgon.

Förbundet jobbar med långsiktiga frågor som kvalitet i arkitekturen, hållbarhet och utbildning – för att förbättra förutsättningarna både för den enskilda arkitekten och för arkitekturen.

Är du ännu inte medlem? Läs mer om varför du ska vara med!


Aktuellt