Medlem

Sveriges Arkitekter är ett fackförbund och en intresseorganisation för alla arkitekter i Sverige, som jobbar med inredning, hus, landskap eller planering. Med drygt 14 000 medlemmar organiserar Sveriges Arkitekter omkring 90 procent av den samlade arkitektkåren och är därigenom en stark röst för yrket.

Dina förmåner
Ta reda på mer om inkomstförsäkringen

Du vet väl att inkomstförsäkring ingår i ditt medlemskap?

Ersättningstaket för a-kassa är begränsat. Därför erbjuder vi dig som medlem i Sveriges Arkitekter en inkomstförsäkring för dig som också är medlem i Akademikernas a-kassa. Försäkringen kan ge dig upp till 80 procent av din a-kassegrundande lön upp till 100 000 kr/månad brutto i sammanlagt 120 ersättningsdagar om du skulle bli ofrivilligt arbetslös.

Se alla lediga jobb

Dags att byta jobb?

Du vet väl att det är här du hittar de lediga jobben för arkitekter? Vare sig det är dags att ta nästa steg i karriären eller om du bara vill ha koll på branschen hittar du de senaste platsannonserna i tidningen Arkitekten.

Råd och stöd

Som medlem i Sveriges Arkitekter har du rätt till fackligt stöd. Våra jurister ger professionella råd och förhandlingshjälp i alla frågor som rör din anställning, exempelvis frågor om lön, tjänstledighet eller upphandlingar.

Fackligt stöd

Fackligt förtroendevald

Är du förtroendevald eller intresserad av att arbeta fackligt lokalt på din arbetsplats? Här kan du läsa om vad det innebär att vara fackligt förtroendevald och hur du startar en lokalförening.

Läs mer om lokalt fackligt arbete

Sveriges Arkitekters konjunkturenkät

Från och med 2023 prövar vi ett nytt sätt att mäta temperaturen i branschen. Vid tre tillfällen under året skickar vi ut enkäter till företag anslutna till förbundets Företagarservice. På så sätt hoppas vi få korn på läget i branschen och se tendenser över tid.

Håll koll på arkitektmarknaden

Särbehandling och diskriminering på grund av etnisk tillhörighet

Sveriges Arkitekter har genomfört en enkät för att mäta förekomsten av upplevd diskriminering bland sina yrkesverksamma medlemmar. Resultatet visar en tydlig grad av upplevd diskriminering i fråga om etnisk tillhörighet, ålder och kön. Här redovisas resultatet av den första delrapporten som handlar om etnisk diskriminering.

Se delrapporten

Hitta ditt event i kalendariet

I kalendariet listar vi alla typer av event som kan intressera dig som medlem. Både sådana som Sveriges Arkitekter och andra aktörer arrangerar. Du kan även själv tipsa om event.

Till kalendariet