Sveriges Arkitekters arkitekturpriser

Sveriges bästa arkitektur 2023

Här hittar du samtliga 2023-års vinnare och nominerade till Guldstolen Interiör, Kasper Salin-priset, Kritikerpriset, Landmärket, Planpriset, Trafikverkets arkitekturpris och Ung Svensk Arkitektur.

Varje år delar Sveriges Arkitekter ut priser inom arkitektur, inredningsarkitektur, landskapsarkitektur, planarbete samt pris för bästa arkitekturanalys. Vartannat år delas även Trafikverket och Tidskriften Arkitektur ut sina priser.

Priserna för 2023 delades ut på Arkitekturgalan den 9 april 2024. Se alla vinnare och nominerade i samtliga kategorier nedan.

Guldstolen

Sveriges Arkitekter delar ut Guldstolen för att belöna en nyligen färdigställd inredning med hög arkitektonisk kvalitet.

Årets jury

 • Arkitekt SIR/MSA Malin Ahlgren
 • Inredningsarkitekter MSA Daniel Svahn, Linda Petersdottir och Marcia Harvey Isaksson.

Vinnare

KTH huvudbyggnad 43:3, Stockholm

KTH, arkitekt White Arkitekter. Foto: Anders Bobert.

Projektet visar den komplexitet som ett stort inredningsprojekt rymmer. Teamet har med största skicklighet analyserat och hanterat en mängd aspekter – befintlig byggnad, teknik, pedagogik, arbetsplatsfrågor, tillgänglighet och olika krav på individuella anpassningar. Genom ett gediget samarbete mellan inredningsarkitekten och beställaren samt med stor ömsesidig förståelse för problematiken har man nått målet att locka studenterna till campus. Nu är det fullsatt varje dag!

Juryns vinnarmotivering

Arkitekt: White Arkitekter
Beställare: Kungliga Tekniska Högskolan

Nominerade

Kvarter Jacob Mindre, Stockholm

Kvarter Jacob Mindre, arkitekt Marge Arkitekter och Anderwald Studio. Foto: Johan Fowelin.

Projektet är komplext och involverar två byggnader, en blå-, en grönklassad med en hyresgäst som huserar i båda. Smala djupa ljusgårdar, olika våningshöjder och begränsade rumsstorlekar har varit utmanande.

Ur juryns motivering

Arkitekt: Marge Arkitekter och Anderwald Studio
Beställare: Axfast och Boston Consulting Group

Solen, Stockholm

Restaurang Solen, arkitekt Specific Generic. Foto: Emil Fagander.

En industrilokal i slakthusområdet har transformerats till en mötesplats i den framväxande nya stadsdelen.

Ur juryns motivering

Arkitekt: Specific Generic
Beställare: Adam Dahlberg och Albin Wessman

StickerApp, Lomma

StickerApp, arkitekt White Arkitekter, Johan Sundberg Arkitektur och Studio Ålund. Foto: Markus Linderoth.

Ett nybygge mitt i ett industriområde står i bjärt kontrast till de omkringliggande fabrikslådorna. Lockar med sitt snygga yttre av betong, trä och höga fönsterpartier. Ger en signal om något mer.

Ur juryns motivering

Arkitekt: White arkitekter, Johan Sundberg Arkitektur och
Studio Ålund
Beställare: StickerApp

Kasper Salin-priset

Sveriges Arkitekter delar varje år ut Kasper Salin-priset till ett svenskt byggnadsverk eller grupp av byggnader av hög arkitektonisk kvalitet. Priset instiftades 1962 på grundval av en vilande donation av Stockholms stadsarkitekt Kasper Salin (1856–1919). 

Årets jury

 • Arkitekter SAR/MSA Einar Rodhe, Helena Tallius Myhrman och Anna Sunnerö
 • Arkitekt MSA Mattias Andreasson

Vinnare

Wisdome Stockholm

Wisdome Stockholm, arkitekt Elding Oscarson. Foto Mikael Olsson.

Från tidig skiss till färdig byggnad går den genomförda idén som en röd tråd. Inget förbises, varken byggnadens placering, materialval eller detaljens betydelse. Den helt nya lösningen för takkonstruktionen flyttar fram träbyggandets positioner och skapar fantasieggande spännvidder i den dom som är vinnaren Wisdome.

Juryns vinnarmotivering

Arkitekt: Elding Oscarson
Beställare: Tekniska museet

Nominerade

Gjuteriet, Malmö

Gjuteriet, arkitekt Kjellander Sjoberg. Foto: Rasmus Hjortshøj.

Genom ett ambitiöst arbete med återbruk har den gamla varvsruinen omvandlats till ett mångfacetterat kontorshus, där arkitekturen förvaltar områdets historia samtidigt som den utforskar nya uttryck.

Ur juryns motivering

Arkitekt: Kjellander Sjöberg
Beställare: Varvsstaden

Höghult, Karlsborg

Höghult, arkitekt Fabel arkitektur. Foto: Mikael Olsson.

Eremitaget i Höghult visar hur rik arkitektur under rätt förutsättningar kan uppstå på en begränsad yta, med lokala material och traditionella tekniker. 

Ur juryns motivering

Arkitekt: Fabel arkitektur
Beställare: Privat

Raw, Uppsala

Raw Rosendal, arkitekt Johan Berg Arkitekter. Foto: Johan Eldrot.

Flerbostadshuset i den nya stadsdelen Rosendal i Uppsala möter staden med en tillbakahållen gestalt, präglad av en repetitiv stomme och nakna detaljer. Några få undantag – dubbelhöjd i entré- och takvåning samt tre indragna balkonger – ger liv och resning åt den strama kvadratiska fasaden.

Ur juryns motivering

Arkitekt: Johan Berg Arkitekter
Beställare: Raw Property

Kritikerpriset

Kritikerpriset premierar den bästa arkitekturanalysen eller insatsen för att stärka ett initierat samtal om arkitektur och samhällsplanering. Nytt för i år är att juryn tagit fram nominerade till priset.

Årets jury

 • Landskapsarkitekt LAR/MSA Karin Andersson
 • Journalister Kerstin Brunnberg, Leo Gullbring och Annica Kvint
 • Arkitekt SAR/MSA, Johan Sundberg

Vinnare

Lars Marcus

Han vinner för ”Städernas stenar – hur den byggda staden formar den levda staden”.

Lars Marcus. Foto: Per Englund

Det vinnande bidraget övertygar läsaren om att arkitekturens roll är grundläggande och en absolut förutsättning för människans dagliga liv med fast mark under fötterna – men bara om arkitekturen förmår ge människor möjlighet att både skapa och leva livet i staden och kunna använda den byggda miljön för sina syften. Vägen till helvetet är stenlagd med goda föresatser, men vinnaren ger läsaren insikt i och användbara verktyg för att förstå att äkta stadsplanering är mer än goda föresatser.

Juryns vinnarmotivering

Nominerade

Helena Mattsson

Nominerades för “Architecture and Retrenchment”.

Helena Mattsson. Foto: privat.

I ”Architecture and Retrenchment” presenterar Helena Mattsson, professor i arkitekturens historia och teori, en banbrytande analys av samspelet mellan arkitektur och nyliberalism, ett tema av stor vikt i den moderna arkitekturdebatten. 

Ur juryns motivering

Joar Nango

Nominerades för ”Girjegumpi”.

Joar Nango, pressbild från ArkDes. Foto: Knut Åserud.

”Girjegumpi”, den samiska arkitekten Joar Nangos projekt, har ständigt utvecklats och utvidgats som ett mobilt, kollektivt bibliotek på sin resa till nya platser.

Ur juryns motivering

Johanna Fager, Nicole Cecilie Bitsch Pedersen och Jo Mikkel Sjaastad Huse

Nominerades för ”Nya Lövholmen”.

Johanna Fager, arkitekt SAR/MSA och konstnär. Jo Mikkel Sjaastad Huse, bildkonstnär och författare. Nicole Cecilie Bitsch Pedersen, installations- och ljudkonstnär.

”Nya Lövholmen” är ett sällsynt exempel på arkitekter och konstnärer som initierar en offentlig debatt om stadsutveckling, inte minst när arkitekturkritiken nästan helt förpassats från dagstidningarnas kultursidor.

Ur juryns motivering

Landmärket

Landmärket är Sveriges Arkitekters pris för bästa landskapsarkitektur och tilldelas ett landskapsarkitekturobjekt av hög arkitektonisk kvalitet gällande gestaltning, förverkligande och utförande.

Årets jury

 • Landskapsarkitekter LAR/MSA Martin Arfalk, Emily Wade och Johan Rehngren
 • Ann-Sofi Noring, styrelseledamot CIMAM, ledamot Kungliga Konstakademien

Vinnare

Norrtälje Hamnpromenad

Norrtälje hamn, arkitekt Sydväst arkitektur och landskap. Foto: Hans Logren.

Tack vare en konsekvent gestaltning lyckas arkitekten ta en stark ansats hela vägen från idé och projektering till genomförande och förvaltning. Med en urban miljö som fond är vinnaren ett projekt med hög verkshöjd, skickligt avvägt i skala, detaljering och växtbearbetning. Här iscensätts ett stiliserat skärgårdslandskap – en vacker och poetisk berättelse om ett landskap vars platser och utblickar ger förnimmelse av både klippor och havsljus.

Juryns vinnarmotivering

Arkitekt: Sydväst arkitektur och landskap
Beställare: Norrtälje kommun

Nominerade

Aktivitetsslänten i Tenstadalen, Stockholm

Tenstadalen, arkitekt Nivå Landskapsarkitektur. Foto: Tomasz Majewski.

Stockholms parkstråk länkar ihop stadsdelar, skapar rymd och ger invånarna närhet till rekreation, men kan ibland förstärka mentala avstånd mellan stadsdelar.

Ur juryns motivering

Arkitekt: Nivå Landskapsarkitektur
Beställare: Trafikkontoret Stockholms stad

Bobergstorget, Stockholm

Bobergstorget, arkitekt Sweco Architects. Foto: Jann Lipka.

Omgivet av äldre tegelbyggnader med sina kultur- och samhällsfunktioner bildar det vackra tegelgolvet en spelplan för allt, planerat eller spontant, som sker i det offentliga rummet.

Ur juryns motivering

Arkitekt: Sweco Architects
Beställare: Stockholms stad, exploateringskontoret

Elsa Eschelssons park, Uppsala

Elsa Eschelssons park, arkitekt Karavan landskapsarkitekter. Foto: Jann Lipka.

 Två stora samhällsutmaningar – hantering av klimateffekterna och behovet av ökad rörelse för folkhälsa – adresseras genom en kombination av dagvattendamm, skyfallsanläggning, skejtpark och basketplan.

Ur juryns motivering

Arkitekt: Karavan landskapsarkitekter
Beställare: Uppsala kommun

Planpriset

Syftet med Sveriges Arkitekters Planpris är att uppmärksamma ett väl utfört planarbete som tar sig an en angelägen fråga. Dagens planprocesser är oftast komplexa och innehåller många dokument, underlag och analyser, som ligger i olika skeden i processen. Juryn väljer fyra nominerade som är nytänkande inom planering på olika sätt. Hur det faktiska utfallet av en planprocess blir beror på mer än det som nominerats, inte minst hur politiker fattar beslut.

Årets jury

 • Arkitekter SAR/MSA Abdellah Abarkan, Monica von Schmalensee
 • Planeringsarkitekt FPR/MSA Jenny Jernström
 • Namo Marouf, civilingenjör inom hållbar stadsplanering och design med social hållbarhet som specialitet,

Vinnare

Halmstads kommun för utbyggnadsplan

Utbyggnadsplan, Halmstad. Foto: Anders Andersson.

Med sin strategiska utbyggnadsplan har kommunen tagit kommandot över stadsutvecklingen. Översiktsplanens intentioner kan nu konkretiseras i rätt tid, på rätt plats och till rätt kostnad. Det kan låta enkelt men kräver något som saknas i många kommuner – ett systematiskt och målmedvetet samarbete mellan de kommunala förvaltningarna. Halmstad kommun är en inspirerande förebild genom sitt sätt att koppla samman vision och verklighet.

Juryns vinnarmotivering

Ansvarig: Halmstads kommun

Nominerade

Norrköpings kommun för kunskapsunderlag

Jordbruksmark, Norrköping. Foto: Norrköpings kommun.

Jordbruksmarken fortsätter att minska i hela landet, trots att den är av nationell betydelse och har juridiskt skydd. I ljuset av klimatkrisen, covidpandemin och säkerhetsläget har det blivit tydligt att jordbruksmarken behöver hanteras på ett nytt sätt i kommunal planering.

Ur juryns motivering

Ansvarig: Norrköpings kommun

Söderköpings kommun för planeringsbesked

Bergön, Söderköping. Rendering Helen & Hard.

I det genomarbetade dokumentet visar kommunen och fastighetsägaren hur Bergön kan bli en samlingspunkt i skärgården genom att tillföra en blandning av verksamheter, boende och service.

Ur juryns motivering

Ansvarig: Söderköpings kommun

Trelleborgs kommun för tillägg till översiktsplan

Tematiskt tillägg, Trelleborg. Rendering: Kanozi Arkitekter.

Trelleborgs kommunarkitekter visar en konstruktiv väg framåt när de i bred dialog tar fram ett tillägg till sin översiktsplan, med fokus på stigande hav och översvämning.

Ur juryns motivering

Ansvarig: Trelleborgs kommun

Trafikverkets arkitekturpris

Trafikverkets arkitekturpris syftar till att prisa och lyfta fram goda exempel som kan fungera som förebilder gällande arkitektur inom fältet transportinfrastruktur. 

Årets jury

 • Landskapsarkitekter LAR/MSA Lina Tomczak och Mattias Lidén
 • Arkitekt SAR/MSA, Jonas Elding
 • Johan Klaesson, ekonom, professor vid International Business School, Jönköping
 • Karin Gullberg, stadsarkitekt Svedala kommun
 • Alexandra Stassais-Söderblom, projektchef Trafikverket

Vinnare

Folke Bernadottes bro, Stockholm

Folke Bernadottes bro, arkitekt: &Rundquist. Foto: Kasper Dudzik.

Vinnaren spänner spänstigt och vackert över vattnet som en snabbt tecknad linje, genomförd med högsta precision. I all sin anspråkslöshet är vinnaren just det en bro ska vara – den förbinder och ger tillgänglighet, den är vacker och den tål att användas under lång tid. Folke Bernadottes bro har en form och funktion som fungerar från minsta detalj till kompositionen i landskapet och tillsammans med övriga broar över Djurgårdsbrunnsviken.

Juryns vinnarmotivering

Arkitekt: &Rundquist
Beställare: Kungliga Djurgårdsförvaltningen

Nominerade

Ekodukt E6 Hallandsåsen, Halland

Ekodukt E6 Hallandsåsen. Arkitekt: Tyrens. Foto: Anna Olsson.

Ekodukten vid Hallandsåsen återskapar en säker förbindelse för djur- och växtliv över den hårt trafikerade E6:an och minskar samtidigt risken för viltolyckor.

Ur juryns motivering

Arkitekt: Tyréns
Beställare: Trafikverket

Nya Skurubron, Stockholm

Nya Skurubron. Arkitekt: Dissing+Weitling. Foto: Jenny Frejing

Nya Skurubron har genomförts med hög ambition från tävling till genomförande. Genom hela processen har beställare, arkitekt och entreprenör tillsammans hanterat alla utmaningar som uppkommer i denna typ av projekt med hög komplexitet.

Ur juryns motivering

Arkitekt: Dissing+Weitling
Beställare: Trafikverket

Rosengård station, Malmö

Rosengards station i Malmö. Arkitekt: Sweco. Foto: Christian Andersson.

Stationen har passats in i befintlig miljö samtidigt som den fungerar identitetsskapande för stadsdelen. Den fungerar helt utan hissar eller rulltrappor och är möjlig att passera runt, längs med och under på olika sätt, vilket möjliggör nya kopplingar och vistelseytor även för andra än tågresenärer. 

Ur juryns motivering

Arkitekt: Sweco
Beställare: Malmö Stad

Ung svensk arkitektur

Utmärkelsen instiftades 2001 under namnet Debutpriset, som utvecklades till Ung svensk arkitektur 2013. Projekten ska vara genomförda och de nominerade kontoren presenteras i tidskriften.

Priset tilldelas upphovspersonerna och alla genrer bedöms: inredning, byggnad, landskap och planering. Vid projektets färdigställande bör medarbetarna ha varit max 40 år för att befinna sig inom prisets bedömningskriterier.

Årets Jury

 • Arkitekter SAR/MSA Helena Andersson, Joanna Zawieja, Rasmus Waern och Lena From 
 • Landskapsarkitekt MSA Ulrika Karlsson
 • Inredningsarkitekt MSA Matti Klenell
 • Ladskapsarkitekt LAR/MSA Sam Keshavarz

Vinnare

Torö, Nynäshamn

Torö, arkitekt AT-HH. Foto: Malin Valušková Najib och Isak Berglund Mattsson-Mårn.

Arkitekterna förmedlar en kärleksfull inställning till en ofta förbisedd kategori av svensk folkhemsarkitektur, utan att hemfalla åt nostalgi. Snarare finns här en vilja att förstå och tillvarata kvaliteterna i det befintliga, för att gifta ihop dem med egna, samtida tillägg. Det visar att materialkänsla, okonventionella rums- och konstruktionslösningar samt inlevelse i en specifik familjekonstellations förutsättningar kan ge ett eget momentum åt såväl estetik som designmetodik. Projektet når en konstnärlig höjd utan att göra sig märkvärdigt och demonstrerar hur även en till synes oansenlig byggnadsartefakt har ett förflutet värt att förstå – och en framtid värd att utveckla.

Ur vinnarens motivering

Arkitekt: AT-HH
Beställare: Privat

Nominerade

Bränningevägen, Stockholm

Bränningevägen, arkitekt Duktus. Foto: Mikael Lundblad.

En osentimental men ändå respektfull renovering, som med rå materialbehandling och små spatiala förskjutningar vänder på det välbekanta.

Ur juryns motivering

Arkitekt: Ductus
Beställare: Privat

Ett Hus, Värmdö

Ett Hus, arkitekt Studio Näv. Foto: Mikael Olsson.

Ett stramt hus med tilltalande detaljering och elegant placering över klipporna – där ett flyktigt draperi får en central roll i gestaltningen.

Ur juryns motivering

Arkitekt: Studio Näv
Beställare: Privat

Ford Park House, Ulverston, Storbritannien

Ford Park house, arkitekt Lind Studio. Foto: Daniel Hopkinson.

Ett viktorianskt stenhus blir nio nya hem, som ger den kulturarvstäta brittiska glesbygden ett välbalanserat samtida tillskott.

Ur juryns motivering

Arkitekt: Lind Studio
Beställare: Reform Developments

Gårdshuset, Stockholm

Gårdshuset, arkitekt Ateljé Nord. Foto: Erik Lefvander.

Innerstadsförtätning i ministorlek, som genom klassiska arkitektverktyg som rumssekvenser och ljusföring ger maximalt utfall.

Ur juryns motivering

Arkitekt: Ateljé Nord
Beställare: Privat

Höghult, Karlsborg

Höghult, arkitekt Fabel arkitektur. Foto: Mikael Olsson.

Denna ensemble är präglad av trähantverk, kontraster och en subtil monumentalitet i den lilla skalan.

Ur juryns motivering

Arkitekt: Fabel arkitektur
Beställare: Privat

Nabben, Stockholm

Nabben, arkitekt Studio He. Foto: Jesper Florbrant.

Ett fritidshus som väver samman platsen under björkarna med den uttrycksfulla träkonstruktionen och de varsamt grupperade rummen.

Ur juryns motivering

Arkitekt: Studio He
Beställare: Xiao He