Nominerad Planpriset 2023

Norrköping kan vinna pris för kunskapsunderlag

Norrköpings kommun är nominerad till Planpriset för ett kunskapsunderlag om jordbruksmarken i Norrköping. Vinnaren avslöjas på Arkitekturgalan den 9 april i Malmö.

Juryns motivering

Jordbruksmarken fortsätter att minska i hela landet, trots att den är av nationell betydelse och har juridiskt skydd. I ljuset av klimatkrisen, covidpandemin och säkerhetsläget har det blivit tydligt att jordbruksmarken behöver hanteras på ett nytt sätt i kommunal planering.

I denna aktuella fråga går Norrköpings kommun före med sin metod för bedömning av jordbrukmarkens värden. Tack vare deras systematiska arbete finns nu en samsyn bland Norrköpings politiker, liksom i jordbruksbranschen om hur marken ska värderas. Från att tidigare haft en uppdelad översiktsplan för stad och land – med stora ytor jordbruksmark för exploatering – har kunskapsunderlaget resulterat i en gemensam översiktsplan som skyddar merparten av jordbruksmarken. Norrköping visar med sitt föredömliga arbete betydelsen av att jordbruksmarken är en gemensam resurs som ska bevaras, nu och för kommande generationer.

Arbetet ger även andra kommuner ett verktyg för att värdera jordbruksmark i relation till behovet av bostäder och övrig kommunal utveckling. Norrköpings kommun visar betydelsen av att jordbruksmarken inte hanteras separat, utan kopplas till övrig stadsplanering. Bevarandet av jordbruksmark är även avgörande för Sveriges livsmedelsproduktion, en fråga som blivit aktuell i och med den pågående klimatkrisen och det försämrade säkerhetsläget.
Initiativet är angeläget och kommer förhoppningsvis att leda till en förändrad hantering av jordbruksmarken i Sverige.

Fler nominerade till Planpriset

Visa alla vinnare och nominerade
Halmstad vinner pris för utbyggnadsplan
Vinnare 2023
Planpriset

Halmstad vinner pris för utbyggnadsplan

Halmstads kommun
Halmstads kommun vinner Sveriges Arkitekters Planpris 2023 för sin utbyggnadsplan.
Söderköping nominerat till pris för planeringsbesked
Planpriset

Söderköping nominerat till pris för planeringsbesked

Söderköpings kommun
Söderköpings kommun är en av fyra nominerade till Planpriset för sitt planeringsbesked för Bergön. Vinnaren avslöjas på Arkitekturgalan den 9 april i Malmö.
Trelleborg kan vinna pris för tillägg till översiktsplan
Planpriset

Trelleborg kan vinna pris för tillägg till översiktsplan

Trelleborgs kommun
Tillägg till Trelleborgs översiktplan om stigande havsnivåer är en av fyra nominerade till Planpriset. Vinnaren avslöjas på Arkitekturgalan den 9 april i Malmö.