Nominerad Trafikverkets arkitekturpris 2023

Tågstation i Malmö kan vinna arkitekturpris

Station Rosengård i Malmö är en av fyra nominerade till Trafikverkets arkitekturpris. Vinnaren avslöjas på Arkitekturgalan den 9 april i Malmö.

Juryns motivering

Att kunna pendla med tåg från Rosengård till andra delar av Malmö är en viktig del av det stora stadsbyggnadsprojektet Amiralsstaden. Station Rosengård togs i bruk 2019 och är planerad för alla de nya invånare som förväntas flytta in i området när det är fullt utbyggt. En tidigare, endast passerande, järnväg för gods har fått ny funktion för persontrafik. Första delen av stationen har anlagts söder om Amiralsgatan, men tanken är att stationen ska växa och i den andra etappen även finnas på norra sidan. Stationen ska bidra till att knyta samman stadsdelen med andra delar av staden genom att ett smidigare resande möjliggörs.

Stationen har passats in i befintlig miljö samtidigt som den fungerar identitetsskapande för stadsdelen. Den fungerar helt utan hissar eller rulltrappor och är möjlig att passera runt, längs med och under på olika sätt, vilket möjliggör nya kopplingar och vistelseytor även för andra än tågresenärer. Det som skapar stationens karaktär är en komposition av några få tydliga byggelement – den gula färgen, de rektangulära plåtarna och inslaget av konst – som står mot en mycket inlevelsefullt utformad grönska.

Ingenting har lämnats åt slumpen när det gäller växtvalen – det är vackert, innovativt och hållbart. Växter har använts för att förstärka bullerskyddet i spaljéer, ge skydd och skugga där det behövs och variationen över året bidrar till att göra platsen mycket levande. Dessutom går alla bär och frukter att äta.

Fler nominerade till Trafikverkets arkitekturpris

Visa alla vinnare och nominerade
Bro över Djurgårdsbrunnsviken vinner pris
Vinnare 2023
Trafikverkets arkitekturpris

Bro över Djurgårdsbrunnsviken vinner pris

&Rundquist
Folke Bernadottes bro på Djurgården i Stockholm vinner Trafikverkets arkitekturpris 2023.
Ekodukt över E6:an nominerat till arkitekturpris
Trafikverkets arkitekturpris

Ekodukt över E6:an nominerat till arkitekturpris

Tyréns
E6 Hallandsåsen i kommungränsen mellan Båstad och Ängelholm, Skåne/Halland är en av fyra nominerade till Trafikverkets arkitekturpris. Vinnaren avslöjas på Arkitekturgalan den 9 april i Malmö.
Nya Skurubron nominerat till arkitekturpris
Trafikverkets arkitekturpris

Nya Skurubron nominerat till arkitekturpris

Dissing+Weitling
Nya Skurubron, Nacka kommun, Stockholm är en av fyra nominerade till Trafikverkets arkitekturpris. Vinnaren avslöjas på Arkitekturgalan den 9 april i Malmö.