Vinnare av Planpriset 2023
Vinnare 2023
Vinnare Planpriset 2023

Halmstad vinner pris för utbyggnadsplan

Halmstads kommun vinner Sveriges Arkitekters Planpris 2023 för sin utbyggnadsplan.

Juryns motivering

Halmstad kommun har tagit fram en utbyggnadsplan som kompletterar den nya översiktsplanen Framtidsplan 2050. Utbyggnadsplanen överbryggar glappet mellan översiktsplanens visioner och de projektspecifika detaljplanerna.

Tack vare planen går konsekvenserna av olika utbyggnadsstrategier att överblicka och utvärdera i relation till översiktsplanens hållbarhetsmål. Kommunen har därmed fått stöd i att att bygga i större sammanhängande områden istället för att prioritera små, till synes enkla projekt, spridda över kommunen. Genom att utbyggnadsplanen styr vilka detaljplaner som ska prioriteras blir även samarbetet med byggaktörerna lättare.

Dokumentet har tagits fram i bred samverkan inom kommunen med kommunarkitekter i en ledande roll. Utbyggnadsplanen samordnar de kommunala förvaltningarnas arbete genom att koppla ihop bostadsbyggande med kommunal service och mobilitet. Den inkluderande processen har skapat enighet – mellan förvaltningar och över politiska gränser – om när olika områden ska byggas ut och vilka kommunala investeringar som krävs i form av gator, ledningar, lokaler och bostäder.

Utbyggnadsplanen är ett konkret och föredömligt sätt att styra mot hållbarhetsmålen i översiktsplanen som förhoppningsvis fler kommuner inspireras av. Den ger en mer överblickbar planering som samtidigt hushåller med Halmstadbornas skattepengar. Det lyckade resultatet visar betydelsen av att ett snävt förvaltningsperspektiv ersätts av kommunalt samarbete.

Vinnarmotivering

Med sin strategiska utbyggnadsplan har kommunen tagit kommandot över stadsutvecklingen. Översiktsplanens intentioner kan nu konkretiseras i rätt tid, på rätt plats och till rätt kostnad. Det kan låta enkelt men kräver något som saknas i många kommuner – ett systematiskt och målmedvetet samarbete mellan de kommunala förvaltningarna. Halmstad kommun är en inspirerande förebild genom sitt sätt att koppla samman vision och verklighet.

Fler nominerade till Planpriset

Visa alla vinnare och nominerade
Norrköping kan vinna pris för kunskapsunderlag
Planpriset

Norrköping kan vinna pris för kunskapsunderlag

Norrköpings kommun
Kunskapsunderlag om jordbruksmarken i Norrköping är en av fyra nominerade till Planpriset. Vinnaren avslöjas på Arkitekturgalan den 9 april i Malmö.
Söderköping nominerat till pris för planeringsbesked
Planpriset

Söderköping nominerat till pris för planeringsbesked

Söderköpings kommun
Söderköpings kommun är en av fyra nominerade till Planpriset för sitt planeringsbesked för Bergön. Vinnaren avslöjas på Arkitekturgalan den 9 april i Malmö.
Trelleborg kan vinna pris för tillägg till översiktsplan
Planpriset

Trelleborg kan vinna pris för tillägg till översiktsplan

Trelleborgs kommun
Tillägg till Trelleborgs översiktplan om stigande havsnivåer är en av fyra nominerade till Planpriset. Vinnaren avslöjas på Arkitekturgalan den 9 april i Malmö.