Vinnare av Kasper Salin-priset 2023
Vinnare 2023
Vinnare Kasper Salin-priset 2023

Wisdome Stockholm vinner arkitekturpris

Wisdome Stockholm vinner Kasper Salin-priset 2023.

Juryns motivering

Den nya museibyggnaden skapar ett tonsäkert publikt rum av det som tidigare varit Tekniska museets parkering och inlastning. Byggnaden har en tempellik fasad, med kraftiga pelare och ett distinkt, utkragande tak. Med hänsyn till gårdsrummet hålls takfoten låg, samtidigt som byggnaden inuti skapar plats för en hög dom för visualiseringar. Detta har arkitekterna löst genom att ge taket en böljande form som likt en våg reser sig över domen.

Taket är också huvudnumret. Utvändigt ger den spånklädda välvningen museet en omisskännlig karaktär och upprättar ett samtal med den intilliggande maskinhallens valv. Interiören är formad som ett luftigt torg. Nästintill allt är i trä. Den sinnrika takkonstruktionen är utformad som ett självbärande rutnät av platta LVL-skivor i två riktningar. Det är en tidigare oprövad lösning, framtagen för projektet med en ambition att flytta fram träbyggandets möjligheter.

Wisdome är innovativ hantverksprecision i stor skala, med respektingivande spännvidder och med en verksamhet som vill ta oss ut till yttersta rymden.

Vinnarmotivering

Från tidig skiss till färdig byggnad går den genomförda idén som en röd tråd. Inget förbises, varken byggnadens placering, materialval eller detaljens betydelse. Den helt nya lösningen för takkonstruktionen flyttar fram träbyggandets positioner och skapar fantasieggande spännvidder i den dom som är vinnaren Wisdome.

Fler nominerade till Kasper Salin-priset

Visa alla vinnare och nominerade
Gjuteriet kan vinna arkitekturpris
Kasper Salin-priset

Gjuteriet kan vinna arkitekturpris

Kjellander Sjöberg
Gjuteriet i Malmö är en av fyra nominerade till Kasper Salin-priset. Vinnaren avslöjas på Arkitekturgalan den 9 april i Malmö.
Höghult är nominerat till arkitekturpris
Kasper Salin-priset

Höghult är nominerat till arkitekturpris

Fabel arkitektur
Höghult i Karlsborg en av fyra nominerade till Kasper Salin-priset. Vinnaren avslöjas på Arkitekturgalan den 9 april i Malmö.
Raw kan vinna Kasper Salin-priset
Kasper Salin-priset

Raw kan vinna Kasper Salin-priset

Johan Berg Arkitekter (tidigare Berg Thornton Arkitekter)
Raw, flerbostadshus i Rosendal i Uppsala är en av fyra nominerade till Kasper Salin-priset. Vinnaren avslöjas på Arkitekturgalan den 9 april i Malmö.